בריאות/רפואה, תוכנה

משרד הבריאות פירסם מכרז פומבי חדש לשירותי יישום ופיתוח בפלטפורמת SAP עבור המשרד ובתי-חולים

11.11.2022 15:35

“במשרד הבריאות קיימות היום מספר מערכות SAP פעילות ביחידות המטה עבורם נדרש ייעוץ וליווי. המשרד מעונין להמשיך לשמר ולשפר את מערכות ה- SAP הקיימות והפתרונות הנלווים. וכן להוסיף רכיבי תוכנה נוספים בהתאם לצרכים לתמיכה בתהליכים קיימים וחדשים הנובעים מצרכי ניהול משתנים ומשינויים ברגולציה. השירותים המבוקשים המתוארים במכרז זה הם בעיקר שירותי פיתוח ויישום של יישומי SAP חדשים ותחזוקה של יישומי SAP קיימים. מטרת המשרד היא לרכוש שעות צוות פיתוח ויישום לשם ביצוע תחזוקה ופיתוחים לפי הגדרות היחידות במשרד הבריאות”.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, תוכנה

אבטחת מידע/סייבר, בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הבריאות פירסם הודעה על כוונת התקשרות עם VMware ישראל בהיקף 11.5 מיליון ₪ לשלוש שנים

09.11.2022 08:40

“במרכזים הרפואיים הממשלתיים קיימות מערכות של שרתים וירטואליים מתוצרת VMware. חטיבת בתי-החולים מעוניינת לממש יכולות אבטחת מידע על-מנת לצמצם את מרחב התקיפה”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

בריאות/רפואה

הרשות להגנת הפרטיות פירסמה להערות הציבור מסמך המלצות לגבי הגנה על פרטיות מטופלים בעת העברת מידע רפואי באמצעות מכשירים דיגיטליים ותוכנות לא ייעודיות

07.11.2022 14:54

“לאור רגישותו של מידע רפואי ופוטנציאל הנזק שעלול להיגרם כתוצאה מחשיפתו, הרשות לא תהסס להפעיל את הסמכויות העומדות לה על-פי דין במקרים של הפרה של הוראות חוק הגנת הפרטיות והתקנות שהותקנו מכוחו, בין השאר כמפורט במסמך זה”.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה

בריאות/רפואה, משפט

ייצוגית שלישית בפרשת ההפרייה באסותא ראשון לציון

02.11.2022 12:39

בימים חמישי ושישי, 27-28 באוקטובר 2022 היה זה Read IT Now הראשון שדיווח על הגשת התביעה הייצוגית הראשונה בנושא זה. לבית-המשפט המחוזי מרכז בלוד הוגשה ביום ראשון, 30.10.2022, תביעה נוספת, שנייה במספר (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית לפי חוק הגנת הצרכן) נגד אסותא בפרשת ההפריות IVF. עתה הוגשה התביעה השלישית במספר: “לפרשה זו נכונו עוד עלילות רבות וכי היקף מחדלי המשיבים יוסיף ויתגלה, ככל שיעמיקו החוקרים בפרשה, ובראשם משרד הבריאות, ללמוד את פרטיה”.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, משפט

בריאות/רפואה, משפט

תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) שנייה נגד אסותא ראשל”צ ואסותא מרכזים רפואיים בפרשת ההפריות IVF

30.10.2022 14:06

כזכור, בימים חמישי ושישי, 27-28 באוקטובר 2022 היה זה Read IT Now הראשון שדיווח על הגשת התביעה הייצוגית הראשונה בנושא זה.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, משפט

בריאות/רפואה, משפט

ייצוגית נגד אסותא מרכזים רפואיים בשם “כל מי שטופלו טיפולי IVF בבית-החולים שמפעילה המשיבה בראשון לציון החל מיום 14.9.2015 ועד ליום 14.9.2022” [ידיעה מעודכנת]

28.10.2022 15:42

“בתקופה הרלבנטית, היו בית-החולים ונציגיו מודעים לרגישות הרבה בטיפולי פוריות, ולמרות זאת עוולו כלפי המופלים כאשר, בין היתר, חרגו מנהלים, הפרו את החוק, נהגו בזלזול וברשלנות פושעת כלפי המטופלים, תוך שהם מפרים הוראות, הנחיות טיפול, פרוטוקולים, וגורמים לפגיעה קשה ביותר במטופלים”.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, משפט

בריאות/רפואה, משפט

תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד אסותא מרכזים רפואיים בשם “כל מי שטופלו טיפולי IVF בבית-החולים שמפעילה המשיבה בראשון לציון החל מיום 14.9.2015 ועד ליום 14.9.2022; למען הסר ספק – הכוונה לגברים ולנשים”

27.10.2022 13:35

“עניינה של הבקשה בפרשייה חמורה מאין כמותה ובהתנהלות בלתי נתפסת של בית-החולים שמפעילה המשיבה בראשון לציון, אשר ברשלנות פושעת, החזירה לרחמה של אישה, עובר שאין לו קשר גנטי אליה, כלומר, הביצית ממנה הופרה אינה הביצית שלה וגם הזרעון ממנו הופרה, אינו שייך לבן זוגה, ממנו ביקשה להתעבר”.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, משפט

אבטחת מידע/סייבר, בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

במבצע “שומר החומות” הייתה מתקפת סייבר על מוקד האתר “כל הבריאות” של משרד הבריאות

30.09.2022 12:55

“לאור המצב המתואר אנו עוסקים בהקמת אתר חלופי. אתר כל הבריאות הנו אתר מורכב המכיל תוכן של אלפי ערכים. החלפתו כרוכה גם בהסבת נתונים מהאתר הישן לחדש. זהו תהליך מורכב ואנחנו בעיצומו מתוכנן להסתיים עד סוף 2022. אך זקוקים לתמיכה של היצרן לאתר הנוכחי כל עוד הוא פעיל וכן לתקופת חפיפה לאחר עליית האתר החדש”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הבריאות פירסם מכרז לשירותי דיילות וניהול קמפיין לקידום החתמה על כרטיסי אדי בסמיכות לקלפיות ברחבי הארץ ביום הבחירות

26.08.2022 18:17

במסגרת התקשרות קודמת לביצוע השירותים במערכת בחירות קודמת היו כ- 32,000 החתמות, עבורם שולם לספק כ- 700,000 ש”ח כולל מע”מ בהתפרסות של כ-700 מוקדים ברחבי הארץ באמצעות שני דיילים בכל מוקד.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, בריאות/רפואה, משפט

ייצוגית נגד הראל חברה לביטוח בשל פגיעה קשה לכאורה בזכות לסודיות המידע הרפואי האישי הרגיש שמסרו לקוחותיה בעת רכישת שירותיה; היקף התביעה הקבוצתית: 500 מיליון ש”ח

19.08.2022 14:29

“הנתבעת לא טרחה לשלוח את המידע הרגיש באמצעות דואר רשות אלא הסתפקה במשלוח בדואר רגיל אשר יכול להגיע לידיו של כל אדם. הנתבעת העבירה את הדיווח להדפסה אצל גוף חיצוני, חסרת ‘מסר’, המעסיקה כ- 650 עובדים אשר כל אחד מהם היה יכול ליטול את המידע ולעשות בו שימוש הפוגע בתובע ובכלל חברי הקבוצה”; יצויין כי בראש הדו”ח שנשלח ע”י חברת הראל לתובע (וצורף כנספח לכתב התביעה) נכתב מתחת לכותרת פוליסה לביטוח חיים: “מסמך זה מכיל מידע רגיש”. כאמור, מסמך זה נשלח בדואר רגיל לנתבע.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, בריאות/רפואה, משפט

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

“התקשרות דחופה למניעת נזק של ממש”: וועדת הפטור המרכזית אישרה ב- 29.11.2021 פטור ממכרז למשרד הבריאות לטובת “רכש ערכות דטקציה בטכנולוגיית PCR לאבחון נגיף הקורונה” [בהיקף 12 מלש”ח]; הפטור מתפרסם רק ב- 27.7.2022, שמונה חודשים לאחר מכן

29.07.2022 17:39

“לדברי נציגי חשבות משרד הבריאות, המטוס ובו הערכות שלגביהן נתבקש הפטור, כבר מונע ועל מסלול ההמראה”; “לבקשת משרד הבריאות התכנסה ועדת פטור טלפונית שלא מן המניין בעת שהערכות כבר במטוס שעל המסלול”.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

בריאות/רפואה, משפט

יום לאחר שמשרד הבריאות הורה על סגירה של עסק בצפון מסיבות בריאותיות, כבר הוגשה ייצוגית נגד בעלי העסק

22.07.2022 15:16

“תובענה זו הינה בעלת חשיבות ציבורית רחבה מאוד, שכן היא יוצאת נגד תרבות הזלזול של רשתות השיווק בקהל הצרכנים אשר פוסעים לתוך סניף הנתבעת בסוברם כי הם נכנסים לסניף אשר אמור למכור להם מוצרים ראויים למאכל. מתברר כי הנתבעת מתעלמת מכל הכללים המחייבים אותה לשמור על בריאות ציבור הצרכנים, דבר שהביא את משרד הבריאות להורות על סגירת הסניף לאלתר, בשים לב לעובדה כי משרד הבריאות התריע כבר לפני שנתיים על קיומם של ליקויים שהנתבעת לא הסדירה, דבר שהוביל למתן צו סגירה לסניף באופן מיידי וגורף”; 3 ימים לאחר החלטת משרד הבריאות פורסמה החלטה חדשה המבטלת את צו הפסקת הפעילות, מבלי שפורסמה הסיבה לשינוי בהחלטה.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, משפט

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

וועדת הפטור המשרדית אישרה בקשת משרד הבריאות להתקשרות בפטור ממכרז עם יצרנית החיסונים Bavarian Nordic A/S לרכש חיסונים נגד אבעבועות הקוף [Monkeypox Virus]

15.07.2022 10:44

“באחרונה, שבה והתפרצה בשנית המגיפה בעולם ואף התגלו מספר מקרים בישראל.
“על מנת לבלום את המחלה ולא לאפשר לה להתרחב בארץ, מבוקש על ידי אגף בריאות הציבור לרכוש חיסונים מחברת בווריאן נורדיק. “מדובר בחיסון חדש, שתופעות הלוואי שלו הן מינימליות. בשלב זה מבוקש לרכוש 2,000 מנות חיסון”.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הבריאות מתקשר בפטור ממכרז עם 5 חברות במסגרת “מתווה שימור יכולת מעבדות פרטיות עבור זיהוי וירוס הקורונה”.

08.07.2022 13:54

“בשל הירידה בהיקף הבדיקות, ובצל החשש מהתפשטות וריאנטים חדשים, הינחה הדרג המדיני את גורמי המקצוע במשרד הבריאות לגבש מנגנון לשימור כשירות תחת עיקרון “המוכנות הדינמית” בתקופת “בין הגלים”. מהות המנגנון הינה שימור כוננות וכשירות מינימלית אשר יאפשרו הפעלת מערך בדיקות PCR מחדש במהירות, באופן מלא או חלקי בעת הצורך”.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

בריאות/רפואה, משפט

שתי יצרניות חיסונים גרמניות מגיעות לבית-המשפט: חברת CureVac תובעת את BioNtech [שותפתה של Pfizer האמריקנית לייצור חיסון קורונה] בשל הפרה לכאורה של פטנט חיסונים

08.07.2022 13:47

התביעה מתייחסת להפרה לכאורה של זכויות הקשורות לארבעה פטנטים. חברת CureVac הדגישה כי היא שואפת לקבל “פיצוי הולם” וכי אין בכוונה לפגוע בשום צורה שהיא בהמשך ייצור החיסונים מצידה של חברת BioNtech, במכירתם ו/או בהפצתם.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, משפט

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

שב”ס מתכוון להפעיל פיילוט ליישום מערכת לשירותי רפואה מרחוק (טלה-רפואה) לטובת רפואת האסיר

01.07.2022 13:46

“יודגש כי מכוח ההסכם בין שב”ס ומשרד הבריאות, המידע שיועבר לרופא המומחה הינו בבחינת “מידע רגיש”, ויחולו עליו הוראות כל דין לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, וחוק זכויות החולה, וכל הוראות משרד הבריאות בעניין שמירת פרטיותו של המטופל”; “יצויין כי יישום שירותי טלה-רפואה בשב”ס הינו חלק מתכנית “קברניט” של הנציבה, ובתור שכזה הנושא מצוי בתעדוף ארגוני גבוה כבר לשנת 2022″.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

וועדת הפטור המרכזית אישרה למשרד הבריאות התקשרות בפטור ממכרז עם פמי פרימיום לצורך שימור בדיקות קורונה בנתב”ג

01.07.2022 13:42

“בתחילת חודש מאי, ולאור כוונת הדרג המדיני לבטל את הצורך בביצוע בדיקת קורונה בכניסה לישראל, נדרש משרד הבריאות להיערך לחלופות שיתנו מענה לציבור למקרה שחובת הבדיקות תתחדש”.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

משרד הבריאות מבקש להתקשר בפטור עם חברת לינקדאין במסגרת הרחבת ערוצי הגיוס של המשרד בעולמות הדיגיטל השונים

24.06.2022 09:01

ב- 4.4.2019 פירסמתי ידיעה שכותרתה: ישראל מבקשת להצטרף לממשלות בעולם המשתמשות בשירותי LinkedIn לשם גיוס כוח אדם איכותי לשירות הציבורי. זאת במסגרת כוונת התקשרות בפטור ממכרז שפירסם אז משרד ראש הממשלה/נציבות שירות המדינה (נש”מ)/אגף בכיר בחינות ומכרזים.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש