משפט

שימוש בתכנים מוגנים בזכויות יוצרים לצורך הסברה במלחמת ‘חרבות ברזל’

14.11.2023 14:46

“עד היום לא ידוע לנו ולו על סכסוך משפטי אחד באשר לזכויות יוצרים בהקשר של הסברה והסיכון המשפטי הוא מצומצם ממילא. יחד עם זאת, לאור היקפי הפעילות ההסברתית, אנו מבקשים להימנע מאפקט מצנן על פעילות רצויה זו כתוצאה מאי בהירות משפטית”.

להמשך הידיעה
משפט

אינטרנט, רשתות חברתיות

משרד התפוצות פירסם קול קורא: דיווח על תכנים מסיתים ואנטישמיים ברשת

03.11.2023 13:48

“הדיווח יועבר על ידי המשרד למחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה, אשר יפנה באופן מסודר לרשתות חברתיות לטובת הסרת התכנים”.

להמשך הידיעה
אינטרנט, רשתות חברתיות

מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

אושרה התקשרות לשם ייצוג נפרד של הממשלה בבג”ץ לגבי וועדת החקירה בנושא רוגלות

25.10.2023 09:12

“יצויין כי מדובר בסכומים דומים להתקשרויות שנעשו בעבר עם עורכי דין חיצוניים לאחר שניתן אישור היועצת לייצוג נפרד בתיקים הנוגעים לביטול חוק או החלטת ממשלה, בשים לב להיקף העבודה הנדרשת במסגרת התיק ולמורכבות הסוגיות העולות ממנו”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

משפט

פורסם קול קורא להעברת מידע לוועדת הבדיקה הממשלתית לבדיקת רכש, מעקב ואיסוף מידע בכלים קיברנטיים אחר אזרחים ונושאי משרה, המבוצעים על ידי גורמי האכיפה [“רוגלות”]

24.09.2023 13:39

נדחו בקשות שהגישה העמותה למען איכות השפיטה בישראל במסגרת עתירה של נדב ארגמן (לשעבר ראש השב”כ) ואח’ בנושא ועדת הרוגלות.

להמשך הידיעה
משפט

דואר/שירותי דואר, משפט

ועדת המכרזים של משרד התקשורת אישרה התקשרות בפטור ממכרז עם 2 משרדי עו”ד לייצוג השרים שלמה קרעי ודוד אמסלם בעתירה של דואר ישראל ויו”ר הדירקטוריון נגדם

01.09.2023 16:21

לבקשת משרד המשפטים, מנכ”ל משהת”ק (בפועל) מימון שמילה ניהל מו”מ עם 2 משרדי עו”ד והצליח לקצץ 74,500 ₪ משכ”ט שלהם שנקבע בהחלטה הראשונית של משהת”ק!

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר, משפט

מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

“התקשרות דחופה למניעת נזק של ממש”: אושרה התקשרות של משרד המשפטים בפטור ממכרז עו”ד בומבך לייצוג משפטי של הממשלה (שלא ע”י היועמ”ש) בבג”צים שונים

01.09.2023 16:19

וועדת הפטור המשרדית אישרה כאמור את ההתקשרות עם עו”ד בומבך שהיה היחיד (מתוך שלושה עו”ד אליהם פנה המשרד) שהביע נכונות לפעול במסגרת “סד הזמנים הדחוק במיוחד”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

אבטחת מידע/סייבר

הודעות שפירסמה לאחרונה הרשות להגנת הפרטיות (במשרד המשפטים)

11.08.2023 13:04

בין ההודעות: דו”ח ממצאי הליך פיקוח הרוחב בקרב מגזר קופות גמל וקרנות השתלמות; גילוי דעת בנושא איסוף מספרי תעודות זהות וצילום תעודות זהות; דו”ח ממצאי הליך פיקוח הרוחב בקרב מוקדים טלפוניים (Call Centers); הרשות להגנת הפרטיות קבעה כי משרד התחבורה הפר את הוראות חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו; “משרד התחבורה לא השיב למכתב ההפרה”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר

חופש המידע, מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

נדחתה עת”מ של התנועה לחופש המידע וכתב ‘כלכליסט’ נגד המשטרה בנושא התקשרויותיה עם 3 חברות (NSO Group ,TA9 וסלברייט)

25.05.2023 14:45

“הפטור מתחולת החוק חל רק כאשר מדובר במידע לצורכי חקירה או מודיעין. לטענת העותרים, לא ערכה המשיבה בחינה תכליתית של המידע המבוקש, תוך ביצוע איזונים מתאימים בין הרציונל שעמד ביסוד הפטור האמור מתחולת החוק – של מניעת ניצול החוק בידי עבריינים להשיג מידעים מודיעיניים או פרטי חקירות, לבין האינטרסים הציבוריים שבחשיפת המידע, וביניהם – פיקוח אפקטיבי על עבודת המשטרה ועמידתה בעיקרון החוקיות, ובחינת מידתיות הפגיעה בזכויות חוקתיות, ובפרט כשמדובר בכלים שנויים במחלוקת שיש בהם פוטנציאל פגיעה ניכר באזרחים ע”י איסוף מידע בדרך פולשנית […] היות שעצם ההתקשרות כבר ‘ידועה לציבור’, הרי שהפרטים הנוגעים להתחייבויות החוזיות, או לתשלומים הכספיים, הם בבחינת פרטים ‘טכניים’ שלא עליהם התכוון המחוקק להגן”.

להמשך הידיעה
חופש המידע, מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

אבטחת מידע/סייבר, משפט

ייצוגית חדשה נגד סייברסרב אינטרנט ותקשורת ומכון מור: “בקשה זו נולדה נוכח מחדלי אבטחה חמורים אשר בגינם דלפו פרטיהם של מאות אלפי לקוחות”

07.05.2023 13:29

“לא ניתן להקל ראש במידע שהודלף ובפגיעה הגדולה בפרטיות הלקוחות כאשר פרטיהם גלויים לכל”; “סייברסרב ניסתה להסיט תשומת הלב ולטעון כי מדובר בפיגוע איראני. אולם טענה זו – טוב היה אלמלא הועלתה. זהות התוקפים אינה רלבנטית במקרה זה, אלא ההגנות והפעולות שהפעילה ו/או לא הפעילה החברה”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, משפט

אבטחת מידע/סייבר, משפט

ייצוגית נגד MyHeritage בהיקף קבוצתי של 100 מיליון ₪ בגין דליפת מידע הסתיימה לאחר שלוש שנים בהסכם פשרה

07.05.2023 13:14

השופטת בפסק הדין: “לא יכולתי להתעלם מהפער העצום בין הסכום הנתבע בבקשת האישור (כמאה מיליון ₪ (!)) ובין סכום הפיצוי שהוסכם בין הצדדים במסגרת הסכם הפשרה (כמיליון וחצי ₪). כלומר, הפיצוי שיינתן לחברי הקבוצה במסגרת ההסדר הוא כ- 1% מהסעד שהתבקש בבקשת האישור”; “לא ניתן שלא לתהות על דלות הבקשה אליה לא צורפה חוות דעת רלבנטית”; “מצד שני אומר כי לזכות המבקשים עומדת העובדה כי המבקשים הם הראשונים ש’איתרו’ את עילת התביעה כנגד המשיבה וכי מדובר בבקשה לאישור העוסקת בסוגייה חשובה שיש עניין ציבורי רב בבירורה”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, משפט

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

פורסם מכרז חדש של רשות האכיפה והגבייה למתן שירותי אבטחת מידע

07.05.2023 12:58

“כל מערכות המחשוב הפועלות כיום ברשות האכיפה והגבייה מתופעלות ומתוחזקות ע”י ספקים שונים במיקור-חוץ. התמיכה במשתמשים ברשות האכיפה והגבייה ניתנת בכמה רמות ע”י ספקים שונים”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

משאבי אנוש, משפט

למה אבי וייס ממשיך לשבש שמות של אנשים? האם הוא שכח לפרסם כמה “ברוך שפטרנו” בזמן האחרון? ובנוסף: עוד כמה הערות לגבי תביעת גימלאי משהת”ק

21.04.2023 15:49

הפרקליטות “העלימה עדים שהמדינה העדיפה להסתיר מבית הדין לעבודה ולא להביא אותם לעדות”; דומני שפתוחה הדרך בפני התובעים ובא כוחם לבקש להעיד את כל העדים ש”הועלמו”. אז תתגלה האמת, וכל האמת, שלכאורה רצו להסתירה. הלוא כן?

להמשך הידיעה
משאבי אנוש, משפט

כללי

אירועי מזג אוויר קיצוני גרמו לנזקים של 165 מיליארד דולר בארה”ב בשנת 2022

02.04.2023 14:37

מימון הון סיכון לחברות הזנק בתחום טכנולוגיית אקלים ירד להיקף של 52 מיליארד דולר בשלושה הרבעים הראשונים של השנה שעברה, או 30%(-) פחות בהשוואה לאותה תקופה בשנה שקדמה לה.

להמשך הידיעה
כללי

מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים

באישור החשכ”ל: התקשרות המשך ראשונה של מערך הדיגיטל הלאומי [בהיקף 3 מלש”ח ל- 9 חודשים] לרכש שירותי ענן ציבורי עבור משרדי הממשלה

08.03.2023 13:58

“העברת תשתית המצויה ע”ג ענן לנימבוס מורכבת, כשכל העברה כזו תבוצע לאחר גיבוש תכנית הגירה מסודרת. הגירה לנימבוס דורשת מיומנות טכנולוגית, ידע בענן ותשתיות, בהתאם למחויב במסמך אסטרטגיית הענן הממשלתית”; “המערך עומד בראש צוות בינמשרדי לגיבוש אסטרטגיה ממשלתית למעבר לענן נימבוס וכגורם מנחה של משרדי הממשלה שואף לסייע בהגירה לענן נימבוס של כלל משרדי הממשלה באופן המהיר, היעיל והאיכותי ביותר. בשל כך, נערכה בדיקה מדוקדקת של התיחורים הקיימים לצורך גיבוש הערכה מקצועית שתאפשר הגירה מקצועית, אחראית ויעילה לענן נימבוס. להערכת הגורמים המקצועיים במערך, תאריכי היעד להשלמת ההגירה לנימבוס, שאפתניים אך ניתנים לביצוע בהנחה וכל המשרדים יתעדפו גם הם את הפרוייקט כנדרש”.

להמשך הידיעה
מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל

ועדת הכלכלה תדון בהצעת תקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות, תעודות ואגרות) (הוראת שעה) (תיקון)

17.02.2023 15:26

“הדרג המקצועי במשרד התקשורת מעריך כי במהלך השנה הקרובה צפויה להסתיים הבחינה הכלכלית. לפיכך מוצע להאריך את תוקפה של הוראת השעה עד ליום 31 בדצמבר 2023, שלאחריה צפוי שהתקנות העיקריות יתוקנו”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

מכרזים/פטורים/דרושים

לאחר ההתקשרות של משרד התקשורת, הגיע עתה גם תורו של משרד המשפטים להתקשר עם החניון ב”מגדל שלום” בת”א

06.02.2023 14:04

הארכיון לא שוכח: מה כתב אבי וייס עורך ‘טלקום ניוז’ בעקבות פרסומים שלי על נושא החנייה לעובדי השלוחה התל אביבית של משרד התקשורת? ומה הקשר בין מכרז החנייה של משהת”ק בתל אביב לבין חלוקת ירושלים?

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים