דואר/שירותי דואר

דואר ישראל ומלחמת “חרבות ברזל”

03.11.2023 13:50

“דואר ישראל עושה כל מאמץ לשמור על רצף השירות, בהתאם להנחיות פיקוד העורף”; “בשל צמצום משמעותי במספר הטיסות היוצאות מישראל על רקע מלחמת ‘חרבות ברזל’, צפויים עיכובים בהעברת מטענים ובכללם פריטי דואר ליעדים בחו”ל. “

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר

דואר/שירותי דואר

רשות התחרות: הוועדה לצמצום הריכוזיות ממליצה למנוע מהבנקים לאומי, דיסקונט ומזרחי טפחות להתמודד במירוץ לרכישת דואר ישראל

27.10.2023 14:58

“הוועדה סברה (פה אחד) כי חיזוק מעמדם הריכוזי של הבנקים המובילים, המרכזים את מרבית המשאבים של הציבור, באמצעות הענקת שליטה בתשתית חיונית ייחודית נוספת, חותר תחת מטרות החוק והמליצה להתנגד להשתתפותן. זאת, כיוון שהקצאת הזכות לקבוצות אלו צפויה להגדיל את הריכוזיות הכלל-משקית שלהן ואת כוח המיקוח שלהן מול קובעי המדיניות, ולחזק את החשש שינסו לפעול באמצעות הכוח שההקצאה תעניק להם לקידום האינטרסים האישיים שלהם בתחומי הפעילות האחרים שלהם, כמו גם לנצל את פעילותם בתחומים אחרים להשגת יתרונות בתחומי פעילות חברת הדואר ובנק הדואר. כל זאת בזמן שאין בצד ההקצאה תועלת משמעותית לצרכנים העשויה להצדיק זאת, ואף עלולה להיגרם פגיעה תחרותית בשווקים שונים בתחומי הבנקאות”.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר

דואר/שירותי דואר, מכרזים/פטורים/דרושים

דואר ישראל: פטור ממכרז למתן שירות לחדר מידע במסגרת הפרטת החברה

04.07.2023 14:18

“במסגרת הליך הפרטת החברה, נדרש להקים חדר מידע שבאמצעותו יועבר המידע על החברה למשקיעים הפוטנציאליים. חדר המידע הוא למעשה פלטפורמה אינטרנטית והשירות ניתן ע”י גופים המתמחים בכך”.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר, מכרזים/פטורים/דרושים

דואר/שירותי דואר

משרד התקשורת הודיע על הטלת 3 עיצומים כספיים נפרדים, שניים מהם על חברת דואר ישראל

25.05.2023 14:34

בספטמבר 2021 נמצאו בפח מוטמן בשכונת חפציבה בעיר בית שמש שלושה קרטונים המכילים דברי דואר המיועדים לחלוקה ביישוב בית שמש והנושאים את סמל מסר. דברי הדואר הושלכו לפח האשפה בניגוד להוראות וההיתר כמפורט לעיל המחייבות את בעל ההיתר לתת שירותי דואר באורח תקין וסדיר, לפעול באורח אחראי כלפי מקבלי השירות ולא לפעול, במעשה או במחדל באופן העלול לפגוע במתן השירותים באורח תקין וסדיר או בטובת הציבור ולא לעכב או להשהות דבר דואר. לאחר שנודע למסר על הימצאות דברי הדואר בפח האשפה, חברת מסר פעלה לאיסוף דברי הדואר ולחלוקם לנמענים ללא דיחוי].

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר

משאבי אנוש, משפט

למה אבי וייס ממשיך לשבש שמות של אנשים? האם הוא שכח לפרסם כמה “ברוך שפטרנו” בזמן האחרון? ובנוסף: עוד כמה הערות לגבי תביעת גימלאי משהת”ק

21.04.2023 15:49

הפרקליטות “העלימה עדים שהמדינה העדיפה להסתיר מבית הדין לעבודה ולא להביא אותם לעדות”; דומני שפתוחה הדרך בפני התובעים ובא כוחם לבקש להעיד את כל העדים ש”הועלמו”. אז תתגלה האמת, וכל האמת, שלכאורה רצו להסתירה. הלוא כן?

להמשך הידיעה
משאבי אנוש, משפט

בנקאות/פינטק/ביטוח, דואר/שירותי דואר

משרד האוצר פירסם את טיוטת צו החברות הממשלתיות (הכרזה על אינטרסים חיוניים למדינה בחברת בנק הדואר בע”מ)

21.04.2023 15:26

“סעיף 10 קובע כי החברה תהיה בכל עת חברה מאוגדת ורשומה בישראל והניהול השוטף ומרכז עסקיה ומשרדה הראשי של החברה יהיו בישראל. רוב הדירקטורים בחברה, ובהם יושב ראש הדירקטוריון, יהיו דירקטורים מסווגים (דירקטור בעל סיווג בטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד, כפי שיורה לחברה שירות הביטחון הכללי) וכן אזרחי ישראל ותושביה, זולת אם הסכים שירות הביטחון הכללי בכתב ומראש לחרוג מכך בתנאים שיורה”.

להמשך הידיעה
בנקאות/פינטק/ביטוח, דואר/שירותי דואר

דואר/שירותי דואר, משפט

רכישת מט”ח בבנק הדואר: עובדת הדואר שילשלה את עמלת הרווח (300 ₪) לכיסה הפרטי

02.04.2023 14:45

“מעשיה של הנאשמת הם מעשים מובהקים של קבלת דבר במירמה ושל הפרת הכללים של חברת הדואר בעניין ביצוע עסקאות מט”ח. הנאשמת שהייתה אחראית על הכספים אשר בקופת הסניף, מעלה באמון שניתן בה מצד חברת הדואר ומצד לקוחות שהגיעו בענייני מט”ח לבנק הדואר, מתוך הנחה שהם מנהלים עיסקה עם בנק הדואר ולא עם אדם פרטי. העיסקאות שעשו אותם לקוחות של הסניף לא נרשמו, וככל שהייתה מתעוררת תקלה לא היה תיעוד לפעולות שנעשו”.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר, משפט

דואר/שירותי דואר

בשל הפסדים כבדים הדואר בשווייץ עלול לפטר עוד עובדים

12.03.2023 09:21

מנהל הדואר השווייצרי הזהיר כי ללא קיצוץ בעלויות לצד העלאת התעריפים הדואר במדינה ייאלץ לקצץ בשירותים שהוא מעניק משום שלא יוכל עוד למלא את חובת השירות האוניברסלי עפ”י Postal Services Act/Postal Services Ordinance.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר

דואר/שירותי דואר

יו”ר הוועדה לצמצום פערים חברתיים: “הנפגעים העיקריים מהפרטת הדואר וסגירת הסניפים הם האזרחים המוחלשים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית. אנשים שרגילים להשתמש בשירותי דואר ואין להם שום פתרון אחר”; “לאנשים האלה אנחנו צריכים לדאוג”

03.03.2023 12:52

מישאל וקנין יו”ר דירקטוריון דואר ישראל בדיון בכנסת: “צמצום פערים בפריפריה זה לא לפתוח עוד סניפים אלא להחזיק לאנשים ביד ולעזור להם לעבור מהעולם הישן לחדש. בירושלים ראש העיר סייע במציאת פתרונות כמו העמדת משאיות דואר בימים עמוסים דוגמת ימי קבלת הקצבאות לקשישים. יש דיאלוג מתקדם בנושא גם עם עיריית באר שבע. אנחנו הולכים לעשות באותן רשויות גם הדרכות לאוכלוסיות נעדרות אוריינות דיגיטלית ולהסביר להן איך לעשות את המעבר הזה. זה לא מדע טילים, בסה”כ להשתמש בטלפון סלולרי שלרובם יש”.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר

דואר/שירותי דואר, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרז חדש של הדואר: מכרז שירותי ייעוץ בתחום יחסי הציבור וייעוץ אסטרטגי תקשורתי

03.03.2023 12:34

“מערך התקשורת וההסברה של חברת הדואר ממונה, בין יתר תחומי אחריותו, על הקשר הרציף עם התקשורת, המסקרת את חברת הדואר בערוצי המדיה השונים (רדיו, טלוויזיה, עיתונות ואינטרנט) ובכלל זה, בין היתר, הוצאת הודעות לתקשורת מטעם חברת הדואר, מתן תגובות לתקשורת, עריכת אירועי יחסי ציבור, קיום מסיבות עיתונאים וכדומה”.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר, מכרזים/פטורים/דרושים

דואר/שירותי דואר

בכנסת הוגשו ארבע הצעות דחופות נפרדות לסדר היום בנושא “סגירת סניפי דואר ישראל תפגע בעיקר בשכבות החלשות ובקשישים”

24.02.2023 13:34

שר התקשורת: “בסופו של דבר אלה חבלי לידה של פתיחת השוק הזה לתחרות, של ייעול השירות, ואני בטוח שהדברים יהיו בסופו של דבר לטובת אזרחי ישראל”.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר

דואר/שירותי דואר

משרד התקשורת מפרסם 5 החלטות לגבי שימועים בנושא הדואר; שר התקשורת חתם על הרישיון החדש של חברת דואר ישראל; ומומחה הטלקום ממשיך שלא לחוות דעתו המלומדת על פעילות השר החדש

03.02.2023 16:09

בינתיים ממשיכה השתיקה הרועמת מצידו של מומחה הטלקום: אבי וייס עורך ‘טלקום ניוז’ דיווח בצורה יבשה על החתימה של שר התקשורת, הוא לא התייחס לדיון שהיה בוועדת הכלכלה במהלך השבוע, הוא לא התייחס ל- 5 ההחלטות שאני מפרסם כאן, הוא לא מתייחס להחלטה לגבי השימוע שפירסם משרד התקשורת בחודש ינואר. כלום.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר

בנקאות/פינטק/ביטוח, דואר/שירותי דואר

יו”ר ועדת הכלכלה: לא נאפשר פגיעה בקשישים; מציע שהבנקים המסחריים יממנו פריסת סניפים של בנק הדואר; ‘אם משרדי התקשורת והאוצר לא רוצים אז שיממנו זאת בעצמם’; היו”ר ביקש מהמשרד להגיש בתוך חודש תוכנית לפריסת סניפים שלא תפגע בציבור

30.01.2023 14:49

יו”ר דואר ישראל מישאל וקנין: החברה מפסידה מיליון שקל ביום, וללא טיפול היא לא תתקיים. לדבריו, גובשה תכנית ההבראה הטובה ביותר האפשרית, במסגרתה יפוטרו כאלף עובדים ויסגרו כ- 150 סניפים. גם לאחר מכן יישארו 350 סניפים שהם פריסה רחבה מאוד, רחבה יותר מכל ארבע הבנקים המסחריים הגדולים יחד. יו”ר וועדת הכלכלה: לפי זה, בקרוב סניף דואר יהיה מוצג מוזיאוני.

להמשך הידיעה
בנקאות/פינטק/ביטוח, דואר/שירותי דואר

דואר/שירותי דואר, מכרזים/פטורים/דרושים

אושרה התקשרות המדינה בפטור ממכרז עם דואר ישראל [כשלוש שנים; 280 מיליון ₪] לשם מתן שירותי תקבולים ותשלומים וכן שירותים פיננסיים נלווים על ידי בנק הדואר לממשלת ישראל

30.01.2023 14:45

“כדי להגיע למצב שבו בנק אחר מסוגל לספק שירותים אלו, ומסוגלות של מערכות משרדי הממשלה להתממשק למערכות של בנקים אחרים, נדרש ל”פרק” את התלות שנבנתה בבנק הדואר כאמור, מהלך אשר מובל בימים אלו ע”י החשב הכללי, אולם צפוי כי ימשך תקופת זמן ממושכת של מספר שנים. במסגרת הפרוייקט הקלת התלות שמבוצע בחשב הכללי, מובל תהליך של מעבר לתשלום באמצעים דיגיטליים מציאת פתרונות חלופיים לתשלומים ולמענקים שמעוברים באופן פיזי בבנק הדואר ל/מאזרחים וזכאים ועוד”.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר, מכרזים/פטורים/דרושים