דואר/שירותי דואר, טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד התקשורת: מכרזים ופטורים ממכרז

31.10.2022 16:35

בידיעה: שני מכרזים חדשים וכן שתי התקשרויות בפטור; בנוסף: מידע על פטור ממכרז – מתן שירותי תקבולים ותשלומים וכן שירותים פיננסיים נלווים על ידי בנק הדואר לממשלת ישראל [280 מיליון ₪ לשלוש שנים].

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר, טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

מערך הסייבר הלאומי: מכרז עם שלב מיון מוקדם לשירותי ניתוח משטח תקיפה והערכת סיכונים

19.09.2022 14:11

בראש המכרז מופיעה הכתובת: “מכרז תוכן זה מכיל חומר רגיש. אין להעביר את המכרז או מסמכיו או חלקים ממנו לגורמים אחרים ללא אישור מראש ובכתב מאת מערך הסייבר הלאומי”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

אחרי חודש ימים, המשרד להגנת הסביבה מפרסם גירסה שנייה ומעודכנת של המכרז לרכישת נתח תדרים

16.09.2022 12:51

ב- 15 באוגוסט 2022 פירסם המשרד להגנת הסביבה לראשונה את המכרז לרכישת מכשיר נתח בתחום תדרי הרדיו (RF) לטובת זיהוי גורמי שידור לפי תחומי תדר, מוצרים נלווים, ואנטנות.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים

מינהל הרכש הממשלתי פירסם פנייה לקבלת מידע (RFI) בנושא מערכות ושירותי Cloud Productivity and Collaboration בהקשר של פרוייקט מחשוב הענן הממשלתי נימבוס

22.08.2022 09:17

“למען הסר ספק, מסמך זה אינו הליך מכרזי ואינו בבחינת בקשה לקבלת הצעות (RFP) ואין בו כדי לחייב את מינהל הרכש לבצע מכרז כאמור או ליצור כל מחויבות חוזית אחרת בין מינהל הרכש ובין מי שהגיש מענה לפניה. לאחר קבלת המענים לפניה זו, מינהל הרכש ישקול את המשך פעולותיו בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי”.

להמשך הידיעה
מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

המשרד להגנת הסביבה: מכרז לרכישת מכשיר נתח בתחום תדרי הרדיו (RF) לטובת זיהוי גורמי שידור לפי תחומי תדר, מוצרים נלווים, ואנטנות

19.08.2022 14:16

“בשנים האחרונות חלה עליה ניכרת בצריכת רוחב פס בארץ ובעולם בתחום התקשורת הסלולרית, מדי שנה קצב צריכת הנתונים בארץ עולה בממוצע בכ- 60%. על-מנת לאפשר את הגידול בצריכת רוחב הפס נדרשים שיפורים טכנולוגיים המופעלים בתחומי תדרים חדשים ע”י בעלי רישיון מטעם משרד התקשורת”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, רכב חשמלי/אוטונומי

משרד האנרגיה פירסם מכרז פומבי למענקים להתקנת עמדות טעינה איטיות לטעינת רכבים חשמליים בחניונים פרטיים הפתוחים לציבור הרחב

05.08.2022 10:43

“הקול קורא, מפורסם כחלק מפעילות המשרד, ליישום היעדים להפחתת ובלימת גידול פליטות גזי חממה שמקורן בתחבורה, כפי שנקבעו בהחלטת ממשלה 171 מיום 25.7.2021, בנושא ‘מעבר לכלכלה דלת פחמן’.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, רכב חשמלי/אוטונומי

מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הבריאות: מכרז מסגרת למתן שירותי ייעוץ ופיתוח WEB

02.08.2022 13:16

בימים אלו מתקיימת פעילות מעבר לסביבת ענן במסגרת מכרז נימבוס, וככל שיהיה צורך במוצרים אלו במסגרת ההגירה לענן, תיבדק בעדיפות ראשונה הימצאותם במכרז נימבוס ואם לא אז יילקחו ממכרז זה בהתאם להנחיות מינהל הרכש הממשלתי.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

חדשנות, יזמות, פטנטים, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הבט”פ: RFI לצורך עריכת מכרז לשירותי חדשנות

02.08.2022 13:13

‘הובלת התייעלות, הגברת היכולות הטכנולוגיות והחדשנות הארגונית’, נקבעו כעקרונות מנחים במסמך מדיניות השר לשנים 2022-2021.

להמשך הידיעה
חדשנות, יזמות, פטנטים, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

מינהל הרכש הממשלתי פירסם מכרז מרכזי לאספקת שירותים ומערכות בתחומי תשתיות טכנולוגיות למשרדי הממשלה, יחידות הסמך וגופים נלווים

08.07.2022 14:00

“בהתאם לשיקול דעת עורך המכרז, התיחורים במסגרת מכרז זה עתידים להחליף התקשרויות מרכזיות קיימות בתחומי התשתיות הטכנולוגיות”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול קשרי לקוחות CRM

רכבת ישראל: מכרז פומבי למתן שירותים באמצעות מוקד שירות ייעודי בשילוב מערכת CRM ומערכות טכנולוגיות נוספות

24.06.2022 08:47

“מובהר, כי תנאי הסף במכרז זה נקבעו בשים לב לכך כי רכבת ישראל הינה גוף ייחודי המספק שירות חיוני באופן בלעדי למיליוני תושבי ישראל ברחבי הארץ מדי יום והינו בעל השפעה רבה על חיי היום יום של מיליוני אנשים. לעיתים קרובות מתרחשים אירועים הדורשים תגובה ומענה מיידים של המוקד הייעודי אשר מחייבים, כי השירותים כהגדרתם לעיל, יסופקו על ידי מציע בעל ניסיון משמעותי בתחום מוקדי מידע ושירות הלקוחות, ואשר יש ביכולתו לספק כלים טכנולוגיים מתקדמים ויכולות גיוס מהירות”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול קשרי לקוחות CRM

דואר/שירותי דואר, טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

דואר ישראל: מכרז לשירותי תקשורת נתונים וטלפוניה

24.06.2022 08:45

“חברת הדואר נדרשת לעבודה רציפה כולל במצבי משק לשעת חרום ועל כן נדרש הספק לספק את השירותים בצורה טובה גם בשעות חירום. השירותים הנדרשים מוגדרים על ידי חברת הדואר כבעלי חשיבות קריטית לתפקודה”.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר, טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, אינטרנט, טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך: מכרז למתן שירותי קישוריות ואבטחת מידע למערכת החינוך

27.05.2022 13:12

“משרד החינוך, באמצעות מינהל טכנולוגיות דיגיטליות ומידע, מבקש לקבל הצעות מחיר לקבלת שירותי קישוריות, לגלישה באינטרנט, לשירותי אבטחת מידע, לאספקה והתקנה של ציוד תקשורת ואבטחת מידע למוסדות חינוך ואספקת שירותים נוספים למערכת החינוך. במסגרת השירותים שיסופקו: תוקם רשת תקשורת פרטית מאובטחת, רשת “קישורים החדשה”, יסופקו שרותי תקשורת מרכזיים, יוקם מערך אבטחת מידע, יופעל מוקד תמיכה, יחוברו כל מוסדות החינוך אשר כלולים בתוכנית התקשוב לרשת ויסופקו שירותים נלווים נוספים. המכרז הינו מכרז פומבי בהיקפים משתנים, שבו רק יחידות השירותים מוגדרות מראש, בעוד היקפן אינו מוגדר מראש וייקבע מעת לעת בהתאם לצרכי המשרד”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, אינטרנט, טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

רכבת ישראל פירסמה שני מכרזי אתגר חדשים: פיתרונות לאנרגיה מתחדשת ופיתרונות למיפוי תשתיות

25.04.2022 13:52

“כחלק מחזון חברת רכבת ישראל להוביל שיפור מתמשך בתשתיות התחבורה בישראל בכלל ולרכבת כבדה בפרט, לטובת שירות מיטבי לאזרחי המדינה, לציבור הנוסעים ומקבלי השירותים, כחלק מפעילות יחידת החדשנות, הוקמה תוכנית חדשנות ויזמות המובילה מסלולים שונים המאפשרים שיתוף צרכי ואתגרי הארגון וקידום פיתרונות טכנולוגיים. תוכנית זו מהווה ערוץ המאפשר לחברת רכבת ישראל ללמוד ולהטמיע את הטכנולוגיות הכי מתקדמות שקיימות בשוק ולחברות להיחשף במתן מענה עבור צרכי ואתגרי החברה”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

רכבת ישראל: מכרז לאספקת שירותי רדיו טלפון נייד (רט”ן)

25.04.2022 13:51

“בכוונת רכבת ישראל לצאת למכרז שתכליתו לשפר את רמת השירות המתקבלת משירותי הרט”ן הנוכחיים שברשותה תוך הוזלת העלויות ביחס להוצאה הנוכחית. הדרישות המפורטות במפרט זה מתבססות על תהליך של איפיון צרכים ועל תהליך של הפקת לקחים מהשירותים שניתנו עד כה מול הספק הקיים. לשירותים הנדרשים ישנם מספר היבטים חשובים מבחינה אפליקטיבית, אשר יפורטו במפרט זה לרבות מכשירי קצה, תכונות רשת, שירות תפעול ותחזוקה וכן אינטגרציה למערכות הרכבת. היקף השירותים הנוכחי לרכבת ישראל עומד על 4,220 מנויים שמתוכם 2,220 בשני מסלולים שונים + 2,000 מנויי נתונים בלבד (Data) בחבילות שונות”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הבריאות: מכרז להפעלת דסקים לאוכלוסיות החברה הכללית, החרדית, ודסק תעופה ומעברי גבול, לקטיעת שרשראות הדבקה בנגיף קורונה

17.04.2022 15:34

“במסגרת זו מעונין המשרד להתקשר עם עד 3 גופים שיפעילו את הדסקים הבאים: דסק החברה החרדית; דסק החברה הכללית; דסק תעופה ומעברי גבול בינלאומיים”.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הבריאות: נוהל מאגר – ספקי ערכות בדיקות אנטיגן מהירות עבור המשרד

15.04.2022 08:49

“נוכח התפתחויות מגיפת הקורונה, עשוי משרד הבריאות להידרש לאספקה של ערכות בדיקה מהירה אנטיגן לאבחון קורונה שאינן נדרשות לקריאת מכשיר עבור מצבים שונים, בהתראה קצרה או ארוכה טרם מועד האספקה ובכמויות משתנות”.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

משרד התחבורה: בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא תמיכה ותחזוקה של מערכות מידע ותשתיות המבוססת על מוצרי חברת Microsoft

08.04.2022 12:47

“המציע רשאי לצרף עותק מושחר, אשר בו יוסתרו חלקים במענה המציע אשר העיון בהם עלול לדעת המציע לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי, או לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בכלכלתה או בביטחון הציבור; יצוין כי ההחלטה לעניין קיומו של סוד כאמור לעיל, נתונה באופן בלעדי לוועדת המכרזים של משרד התחבורה”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

מינהל הרכש הממשלתי: מכרז מרכזי לרכש ואספקת מוצרים ושירותים בתחום אבטחת המידע וההגנה בסייבר עבור משרדי הממשלה, יחידות הסמך וגופים נלווים

04.04.2022 13:31

“הספק מודע לכך כי המידע של המזמינים, המערכות המשמשות לאחסון, העברת ועיבוד המידע הינם בעלי רגישות גבוהה הן מבחינה תפעולית והן מבחינת ביטחון מידע למזמינים ולאזרחי ותושבי מדינת ישראל, ולא יהיו לספק טענות בשל כך […] הספק מבין כי כל חשיפה, פגיעה, נזק, מניעת גישה, אובדן של מידע רגיש או חשיפה של מידע לצד שלישי עלול לגרום לעורך המכרז, למזמינים ולמשתמשים, וכן לצדדי ג’ נזקים כבדים”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים