חומרה והיקפי, מכרזים/פטורים/דרושים

מדוע שאול אמסטרדמסקי [הפרשן הכלכלי של ‘כאן’] צייץ “איני יכול עוד” ומה הקשר למשרד התחבורה ול- Read IT Now?

10.11.2023 09:23

האם “יד נעלמה” הסירה מאתר מינהל הרכש הממשלתי את הפרסום של משרד התחבורה בדבר העברת ציוד המחשוב שלו מחולון המופצצת אל ירושלים? ובמלים אחרות: האם נשלח — ע”י מָאן דְּהוּא — טיל מיירט ליירוט הפרסום הזה [למרות שלא צויין מראש כי מדובר בפרסום רגיש המצדיק אי פרסום המידע מלכתחילה]?

להמשך הידיעה
חומרה והיקפי, מכרזים/פטורים/דרושים

רחפנים/כטמ"מ

רשות התעופה האזרחית פירסמה תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (הוראות מיוחדות להפעלת כטב”ם)

03.11.2023 13:45

“בעקבות מלחמת חרבות ברזל, חיל האוויר העלה צורך מבצעי דחוף לייצר תמונה אווירית של כל הכטב”מים שמופעלים על ידי גורמים ישראליים, זאת במטרה לשפר את יכולת הגילוי של כטב”מים עוינים, ולסייע במשימה של הגנת שמי המדינה”; “כמו כן מוצע לקבוע כי התקנות לא יחולו על כטב”מים של גופי הביטחון או המופעלים על ידם: הצבא, המשטרה, השב”כ והמוסד למודיעין מיוחדים”.

להמשך הידיעה
רחפנים/כטמ"מ

מכרזים/פטורים/דרושים, תעופה/תחבורה/תיירות

רשות התעופה האזרחית (רת”א) פירסמה כוונה להתקשרות עם רפאל מערכות לחימה מתקדמות לטובת ייעוץ לעניין ניהול סיכונים לתעופה האזרחית בזמן מלחמה

03.11.2023 13:32

“מזמן לזמן מתרחש במרחב האווירי של ישראל או במרחבים סמוכים קונפליקט צבאי שיוצר סיכונים פוטנציאליים לתעופה האזרחית המסחרית הבינ”ל והפנימית. האחריות לניתוח הסיכונים לתעופה האזרחית ולהחלטות על שמירת רמת בטיחות מזערית מקובלת מונחת על כתפי מנהל רת”א. בסמכות מנהל רת”א לפרסם הוראות תעבורה אווירית ולפתוח את המרחב האווירי הישראלי כדי לאפשר תעופה אזרחית בטוחה ויעילה”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תעופה/תחבורה/תיירות

חומרה והיקפי, מכרזים/פטורים/דרושים

“בשל המצב”: אושרה התקשרות של משרד התחבורה בפטור ממכרז להעברת חדר מחשב מרכזי מחולון [בה נפלו רקטות] לאתר בהר חוצבים בי”ם

25.10.2023 09:09

“לאור מצב החירום ששורר במשק ונפילות רקטות בחולון ובשל העובדה כי כל שרתי משרד התחבורה נמצאים בחדר המחשבים שם ללא גיבוי, גובר הסיכון להשבתה של חלק ממערכות המחשוב או כולן, ככל ותהיה פגיעה ישירה/חלקית בחדר המחשבים בחולון”.

להמשך הידיעה
חומרה והיקפי, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

התקשרויות של משרד התחבורה בפטור ממכרז בהקשר של מלחמת “חרבות ברזל”

20.10.2023 14:21

“רשות שדות התעופה מפעילה בעת איומים ביטחוניים על נתב”ג נוהל “כנפי כסף”, אשר במסגרתו טיסות שאמורות לנחות או להמריא מנתב”ג מופנות לנחיתה/המראה בשדה התעופה רמון. החלטה על הפעלת הנוהל היא של הממשלה/משרד התחבורה והיא מתקבלת בהתאם לשיקול דעתה ועל סמך מכלול השיקולים והנסיבות הרלבנטיות. כחלק מתפעול האופרציה של הסטת הטיסות לשדה תעופה רמון, נוסעים נכנסים שהגיעו לארץ בטיסות אלה מוסעים למרכז הארץ (נתב”ג) באמצעות שירות היסעים ייעודי שנדרש להפעיל. לאור מצב מלחמה שהוכרז בישראל החל מה- 7 באוקטובר, ובמקרה של איום ביטחוני על המרחב האווירי מעל נתב”ג נדרשת היערכות מידית להפעלת נוהל “כנפי כסף” ע”י רש”ת.”

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר

הודעות שפירסמה לאחרונה הרשות להגנת הפרטיות (במשרד המשפטים)

11.08.2023 13:04

בין ההודעות: דו”ח ממצאי הליך פיקוח הרוחב בקרב מגזר קופות גמל וקרנות השתלמות; גילוי דעת בנושא איסוף מספרי תעודות זהות וצילום תעודות זהות; דו”ח ממצאי הליך פיקוח הרוחב בקרב מוקדים טלפוניים (Call Centers); הרשות להגנת הפרטיות קבעה כי משרד התחבורה הפר את הוראות חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו; “משרד התחבורה לא השיב למכתב ההפרה”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר

מכרזים/פטורים/דרושים, תעופה/תחבורה/תיירות

משרד התחבורה: מכרז לאספקה וניתוח נתוני עתק מבוססי מיקום לטובת תכנון ותפעול תחבורה ציבורית עבור המשרד

26.07.2023 06:50

“לאור התפתחות שוק ספקי המידע בתחום ותהליכי הפקת לקחים מההתנסות עם המכרז הנוכחי, המשרד מעוניין בפרסום מכרז חדש שישפר את היכולות בעבודה עם מידע מבוסס מיקום”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תעופה/תחבורה/תיירות

מכרזים/פטורים/דרושים, תעופה/תחבורה/תיירות

פטור ממכרז עם גורם בריטי לטובת קיום סדנה בנושא חקירת אסון תעופה המוני

04.07.2023 14:04

בתוך כך הונחה על שולחן הכנסת ב- 12.6.2023 הצעת חוק ממשלתית: הצע”ח הרשות לחקירה בטיחותית בתעופה, כשהמטרה היא “להסדיר את הקמתה של רשות עצמאית לחקירה של אירועים בטיחותיים בתעופה האזרחית, במשרד התחבורה, שתהיה אחראית על ביצוע חקירות של אירועים בטיחותיים בהתאם להוראות לפי חוק הטיס ולפי נספח 13 לאמנה, והכול כדי לקדם את בטיחות התעופה האזרחית במדינת ישראל”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תעופה/תחבורה/תיירות

מכרזים/פטורים/דרושים, תעופה/תחבורה/תיירות

משרד התחבורה: מכרז פומבי להקמה, יישום, תחזוקה וניהול אתר אינטרנט אחוד לתחבורה ציבורית

04.07.2023 13:58

“מידע אודות התחבורה הציבורית כיום, המידע אודות התחבורה הציבורית בישראל, בין אם זה מידע החיוני לצורך תכנון וביצוע נסיעה מסוימת, ובין אם זה מידע כללי לציבור או מידע מקצועי לגורמים מקצועיים, מונגש באמצעות מספר אתרי אינטרנט”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תעופה/תחבורה/תיירות

כללי

אירועי מזג אוויר קיצוני גרמו לנזקים של 165 מיליארד דולר בארה”ב בשנת 2022

02.04.2023 14:37

מימון הון סיכון לחברות הזנק בתחום טכנולוגיית אקלים ירד להיקף של 52 מיליארד דולר בשלושה הרבעים הראשונים של השנה שעברה, או 30%(-) פחות בהשוואה לאותה תקופה בשנה שקדמה לה.

להמשך הידיעה
כללי

מכרזים/פטורים/דרושים, תעופה/תחבורה/תיירות

רת”א מתכוונת להתקשר עם ארגון חברות התעופה הבינלאומי יאט”א לקבלת “מידע ונתונים לרבות חתכים ודוחות לגבי תנועות נוסעים בחברות תעופה בעולם”

11.11.2022 15:43

יאט”א מפעילה באופן בלעדי את מסלקת התשלומים לכרטיסי טיסה [Billing and Settlement Plan, BSP] לכלל חברות התעופה החברות בארגון [כ- 80% מכלל חברות התעופה, ובכללן הגדולות והחשובות שבהן אלו שפועלות באמצעות עבור באמצעות מערכות ההפצה הבינ”ל [Global Distribution Systems, GDS].

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תעופה/תחבורה/תיירות

מכרזים/פטורים/דרושים

משרד התחבורה: מכרז לשירותי ייצור והפצת כרטיסים חכמים, הקמת מערכת מחשוב לצורך תפעול מערך הטכוגרף הדיגיטלי (מכרז פומבי 42/22) [פרוייקט “לוטם”]

01.11.2022 14:47

“במדינות אירופה כבר למעלה מעשור נעשה שימוש עפ”י חוק, ביחידות של טכנוגרף דיגיטלי לצורך תיעוד פעילויותיהם של הנהגים בזמן הנהיגה/המנוחה בהיותם בתפקיד. בכוונת המשרד להכניס את הטכנוגרף הדיגיטלי לשימוש במדינת ישראל. תכלית מכרז זה היא לבחור זכיין שיספק את המענה הנדרש לצורך יישום השימוש בטכוגרף הדיגיטלי בהתאם לדרישות מכרז זה ותקנות התעבורה”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר

רשות הספנות והנמלים: “בשנים האחרונות, אנו עדים לקפיצה משמעותית בכמות, היקף וסוגי תקיפות סייבר. התקיפות לא פסחו על המרחב הימי; המגזר סובל גם משיבושי GPS המסכנים את השליטה במרחב ולעיתים מנוצלים ע”י ארגונים פליליים (כמו פיראטים) לטובת הונאת מקלטי ה- GPS בכלי השייט”

21.10.2022 15:04

יש, לדעתי, להצטער על כך שאגף תשתיות מדינה קריטיות בגוף ממשלתי בארץ כותב – במסמך רשמי – על “הונאת מקלטי ה- GPS בכלי השייט, על מנת להסית אותם ממסלולם לטובת ביצוע זממם” כשהכוונה הייתה, מן הסתם, על “הסטת כלי השייט ממסלולם”; יש, לדעתי, גם להצטער על כך שגוף ממשלתי בארץ אינו יודע להבדיל בין השניים ואף הוא [בדומה למערך הסייבר] כותב על “הסתה” של כלי שייט ממסלולם. די להסתה!

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר

מכרזים/פטורים/דרושים

רת”א מבקשת להתקשר עם רפאל/מחצ”ב “לשם ניתוח סיכונים לתעופה אזרחית בעת קונפליקט צבאי” [‘צוקי תקווה’] וכן לגבי תוכנה העוסקת סימולציות סיכונים צבאיים לתעופה האזרחית [שפותחה ע”י משרד הביטחון/מפא”ת]

30.09.2022 12:41

ההתקשרות אמורה להיות עם אותו צוות מומחים מרפאל/מחצ”ב [מרכז מחקרים צבאיים של רפאל] שביצע עבור רת”א מחקר ייחודי לניתוח סיכונים משלים למטוסים אזרחיים על הקרקע בשדה התעופה מ- שברי יירוט רקטות וטילים ע”י מערכות הגנה אקטיביות.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, משפט

מה שהחל כייצוגית (בהיקף קבוצתי של 40 מלש”ח] בנושאי אבט”מ נגד “דן Bubble” [בעקבות כתבות ב”הארץ”], הסתיים בהסתלקות מוסכמת של התובע ללא כל תגמול כספי וללא צו להוצאות

12.08.2022 17:31

לבית-משפט השלום בראשון לציון הוגשה ב- 6.6.2022 תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד אגד חברה לתחבורה בע”מ לגבי שירות ההסעות ‘תיק תק’ – “שירות של תחבורה ציבורית גמישה מותאמת ביקוש שאינו מחוייב מסלול קבוע או תחנות מוצא ויעד קבועות ושמסלולו נקבע בהתאם להזמנה שמתבצעת מראש ע”י הנוסעים באמצעות אמצעי טכנולוגי”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, משפט

תעופה/תחבורה/תיירות

הממשלה החליטה לאשר קידום הליך מכרזי לצורך הקמת מרכז לאומי לאבחון נתוני נוסעים; בית-הדין של האיחוד האירופי בפסיקה חדשה מגביל בצורה משמעותית את האיסוף והשימוש בנתונים הללו מצד רשויות אכיפת החוק

08.07.2022 14:15

“פעילות פלילית וטרור גורמים לפגיעה בחפים מפשע ואף פוגעים בסדר הציבורי, בתחושת הביטחון האישי, בחוסן החברתי, בדמוקרטיה, ולפיכך גם בכלכלה הישראלית. העברת נתוני נוסעים מחברות התעופה לרשויות הרלבנטיות תחזק את מערך ביקורת הגבולות ואת גורמי האכיפה במאבקם בטרור ובפשיעה חמורה חוצה גבולות, לרבות פעילות של הלבנת הון, ובכך תתרום בעקיפין להמשך הפעילות התקינה של המשק הישראלי”.

להמשך הידיעה
תעופה/תחבורה/תיירות

מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול קשרי לקוחות CRM

רש”ת פירסמה RFI: הליך בדיקת ספקים בשוק למערכות ניהול תהליכי שירות ולקוחות בממשק לענן הממשלתי [פלטפורמה למערכת ניהול תהליכי שירות ולקוחות (CRM) ע”ג ענן ציבורי]

08.07.2022 13:45

“במסגרת תוכנית הממשלה למעבר לענן ציבורי (פרויקט נימבוס) ולשיפור השירות למערכות המשרד, הוחלט על הקמת מערכת ניהול תהליכי שירות, המתבססת על המוצר שלגביו נדרש המידע. המידע נדרש לענות על דרישות תקניות כלליות המקובלות במערכים דומים בעולם וכן על תנאי הסף. מודגש ומובהר, כי המשרד טרם החליט אם וכיצד לפעול בנושא”.

להמשך הידיעה
מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול קשרי לקוחות CRM