משאבי אנוש, משפט

שליפות מידע/נתונים: שני מקרים מתפרסמים במסגרת פסקי הדין של בית-הדין למשמעת ובית הדין לערעורים של משטרת ישראל – רבע שלישי 2023

20.10.2023 14:37

כבעבר, Read IT Now ממשיך בפרסום עיקרי מקרים של שליפת מידע/נתונים לא-מורשית במשטרת ישראל. הפעם: 2 מקרים המתפרסמים במסגרת פס”ד של בית-הדין למשמעת ובית הדין לערעורים של מ”י – רבע שלישי של השנה הנוכחית.

להמשך הידיעה
משאבי אנוש, משפט

מכרזים/פטורים/דרושים

באישור המפכ”ל: מ”י תתקשר בפטור ממכרז לצורך מתקן להטלת קפסולות גז מרחפן [“ביצת הפתעה”] וכן תבצע התקשרות בפטור עם ספק יחיד לצורך מחסניות גז להטלה מהאוויר

20.10.2023 14:25

“וועדת הפטור המשרדית סבורה כי לנוכח המצב, מתקיימים הרציונלים של תקנה 3(20) לתח”מ והיעדר רכש של המערכות עשוי לפגוע באופן ממשי ומיידי בפעילותה המבצעית של המשטרה”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

המשרד להגנת הסביבה הגיש בקשה לפטור ממכרז עבור רכישה ותחזוקה ציוד קצה של מערכת הקשר ניצן: במקום התקשרות לשלוש שנים בהיקף 1.65 מלש”ח, וועדת הפטור המרכזית אישרה התקשרות לשנה בשליש מהסכום

24.09.2023 13:42

“יצויין כי בימים אלו נערכת בחינה באגף החשב הכללי עם משטרת ישראל בנוגע להפעלת ממשק גישור בין מערכת ניצן המשטרתית למערכת ה- POC הממשלתית. קישור זה, ככל שיבוצע, יאפשר תקשורת ישירה בין שתי הרשתות, ובכך יהיה להוזיל משמעותית את עלויות רכש מכשירים, כגון במקרה דנן”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מ”י רוכשת את מערכת נקסידיה (באמצעות חברת NICE); המערכת מסוגלת לעשות חיפוש בקבצי שמע ששמורים בטלפונים סלולריים של חשודים לצורך איתור חומרי חקירה רלבנטיים

24.09.2023 13:19

וועדת מכרזי ענ”א המשטרתית: “במסגרת זו קיימה היחידה בדיקה מול גופים אחרים ונוכחה לראות כי רשות התחרות משתמשת במערכת נקסידיה לאותה מטרה ממש. לאור זאת, במהלך חודש ינואר 2022 השאילה החברה ללהב 433 את המערכת והיא נבדקה ע”י היחידה. לשאלת הוועדה כיצד נבדקה המערכת, הובהר כי המערכת ניתנה ללא תמורה, לצורך בחינתה ע”י היחידה המקצועית. הוועדה העלתה בפני היחידה המקצועית את מורת רוחה מהשאלת המערכת ללא כל תמורה וללא כל הליך התקשרותי”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

באישור המפכ”ל קובי שבתאי: משטרת ישראל מתקשרת בפטור ממכרז עם מומחה לתחום האיירסופט

24.09.2023 13:17

“לאור עלייה במספר התיקים, נערכת המשטרה לפרסם מכרז פומבי לרכש השירותים ובהתאם לנתונים שהוצגו לנו ע”י מרו”מ, לקראת תחילת שנת 2024 צפויים השירותים להירכש מכוח המכרז שיפורסם”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

מכרז חדש של משטרת ישראל: מבקשת מידע אודות “מכשיר שליטה חשמלי”

15.09.2023 13:44

לדברי המכרז, מדובר בכלי דמוי אקדח, המפעיל מִטען חשמלי המועבר בירי מרחוק באמצעות ירי תיילים חשמליים ואשר גורמים לאובדן כושר עצבי.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

חופש המידע, טלקום/וויירלס/מובייל

המשרד להגנת הסביבה: פרסומו של מידע לגבי אתרי שידור של חברות פרטיות וגופים ציבוריים עלול לפגוע בביטחון המדינה

01.09.2023 15:57

“סוגיה זאת נידונה בעבר בבג”ץ 2007/11 ינאי שני נגד המשרד להגנת הסביבה במסגרתו נקבע כי ‘פירסום מיקומם המדוייק של משדרי ה- DTT הינו צעד בלתי הפיך ההופך אותם לפגיעים לנשק מדוייק של האוייב’ ועל כן אין לפרסם מידע זה לציבור”.

להמשך הידיעה
חופש המידע, טלקום/וויירלס/מובייל

מכרזים/פטורים/דרושים

מ”י הודיעה על כוונה להתקשרות לרכש ערכת אפיון דנ”א מיטוכונדריאלי

27.08.2023 09:21

“דנ”א מיטוכונדריאלי הוא דנ”א קדום ושמור העובר בתורשה אימהית (האם מעבירה לכל צאצאיה, ולכן הוא מאפיין שושלת אמהית). במקרים מסויימים, טכנולוגיה זו עשויה להוות גורם משמעותי בפענוח. שיטת זיהוי זו היא הכרחית בתיקים בהם המידע הגנטי הקיים אינו מספיק כדי לקדם את החקירה. על-מנת שהמעבדה תוכל להפיק את המירב מהטכנולוגיה יש צורך בהגדלת המאגר כדי שייצג נאמנה את האוכלוסיות בארץ נדרש אפיון של לפחות עוד 1,000 דגימות מתוך המאגר”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים חדשים של מ”י: מכרז לשירותי השכרה לגדרות הפרדה ולחץ ומכרז לאספקת שירותי תקשורת לוויינית

27.07.2023 13:19

“במקרה של אירוע פתאומי (פיגוע טרור, התארגנות להפגנה ספונטנית וכו’) יקבל הספק התראה טלפונית מהגורם המוסמך במשטרת ישראל, ויחויב להגיע למקום הנדרש תוך 4 שעות לכל היותר”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

מכרז חדש של משטרת ישראל: מאמן קבלת החלטות לסייר VR

13.07.2023 14:51

מערכת זו אמורה לאפשר אימון, הכולל שחזור ותחקור לאירועי שיטור, המדמה את עבודת השוטר ובפרט תחת לחץ, רכיב מרכזי בטיפול באירוע.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

משטרת ישראל הודיעה על כוונת התקשרות לכתיבת תו תקן לתת קרקע

04.07.2023 14:12

“עד סוף השנה הנוכחית משטרת ישראל צריכה להגיש את כלל דרישותיה וצרכיה בתחום התת קרקע בפרוייקט המטרו (320 ק”מ בתת קרקע)”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, רחפנים/כטמ"מ

“מ”י מעוניינת לקבל מידע אודות מערכות ו/או פתרונות טכנולוגיים שיסייעו בהגנה מפני איום הרחפנים בסביבה אורבנית

20.06.2023 15:54

“שימוש ברחפנים בעולם הופך למשמעותי ובתפוצה רחבה. לצד התועלות הצומחות מהשימוש ברחפנים, גדל הסיכון לשימוש בהם לרעה בהיבטים הביטחוניים, הפליליים והבטיחותיים, עד כדי פגיעה בחיי אדם ובביטחון המדינה.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, רחפנים/כטמ"מ

חופש המידע, מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

נדחתה עת”מ של התנועה לחופש המידע וכתב ‘כלכליסט’ נגד המשטרה בנושא התקשרויותיה עם 3 חברות (NSO Group ,TA9 וסלברייט)

25.05.2023 14:45

“הפטור מתחולת החוק חל רק כאשר מדובר במידע לצורכי חקירה או מודיעין. לטענת העותרים, לא ערכה המשיבה בחינה תכליתית של המידע המבוקש, תוך ביצוע איזונים מתאימים בין הרציונל שעמד ביסוד הפטור האמור מתחולת החוק – של מניעת ניצול החוק בידי עבריינים להשיג מידעים מודיעיניים או פרטי חקירות, לבין האינטרסים הציבוריים שבחשיפת המידע, וביניהם – פיקוח אפקטיבי על עבודת המשטרה ועמידתה בעיקרון החוקיות, ובחינת מידתיות הפגיעה בזכויות חוקתיות, ובפרט כשמדובר בכלים שנויים במחלוקת שיש בהם פוטנציאל פגיעה ניכר באזרחים ע”י איסוף מידע בדרך פולשנית […] היות שעצם ההתקשרות כבר ‘ידועה לציבור’, הרי שהפרטים הנוגעים להתחייבויות החוזיות, או לתשלומים הכספיים, הם בבחינת פרטים ‘טכניים’ שלא עליהם התכוון המחוקק להגן”.

להמשך הידיעה
חופש המידע, מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים

מ”י מבקשת הארכת התקשרות שירותי ענן (Azure) עד סוף שנת 2023

07.05.2023 13:02

“בתאריך 30.06.2023 מסתיימת ההתקשרות הנוכחית לשירותי ענן Azure. ה- 31.12.2023 הינו תאריך היעד המשטרתי לכיבוי מלא של ענן מיקרוסופט ללא יכולת חזרה לעבוד ב- Azure, לאחר מספר חודשי עבודה רציפה בייצור עם כל פרוייקטי המשטרה שיוסבו לענן הזוכה”.

להמשך הידיעה
מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

עשרים יום לפני הילולת מירון 2023: מ”י מפרסמת מכרז ממוכן מהיר לשכירת נגררים (קראוונים) ניידים

21.04.2023 15:21

“פריסת הנגררים (קרוואנים) ניידים תהינה במקומות הבאים: חפ”ק חבלה, חפ”ק דוברות, חפ”ק טכנולוגיות את”ן, חפ”ק טכנולוגיות מחוז, משרד ממ”ז צפון, חפ”ק אח”מ צפון, חפ”ק אג”מ צפון, חפ”ק מערכים תומכים, מרפאה, לוגיסטיקה”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

וועדת הפטור המרכזית אישרה למשטרה התקשרות בפטור לשם רכישת ציוד מחשוב (בהיקף 86 מיליון ש”ח)

21.04.2023 15:04

“אופן העבודה של מ”י ייחודי ביו היתר מבחינות היקף הרכש, אופי הפעילות והציוד הנדרש. למרות שחלק מהציוד קיים במכרזים המרכזיים, לטובת ייעול העבודה של המשרד ובהתייחס לאמור לעיל, למינהל הרכש אין מניעה לבצע את הרכש באופן עצמאי”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

כללי

“שליפת מידע ממאגר שלא כדין או עיון בו, ע”י איש משטרה, יש בה בכדי לפגוע באמון הציבור במשטרה ולפגוע בפרטיות האנשים שהמידע נוגע אליהם”

07.04.2023 15:43

“ההתפתחויות הטכנולוגיות האופייניות לדור זה, מהוות קרקע פוריה לשימוש לא חוקי במאגרי מידע. ריכוז המידע וזמינותו המידית, בלחיצת כפתור, מקלה מאוד על המבקשים לעשות שימוש פסול במידע שנאגר בו. הזכות לפרטיות הינה נדבך מרכזי בחברה הישראלית”.

להמשך הידיעה
כללי

כללי

מספר הערות לגבי השימוש של משטרת ישראל בסוסים בהפגנות

07.04.2023 15:21

ב- 3.4.2023 פורסמה ב- YNET כתבה שכותרתה: “השימוש בסוס כאמצעי לפיזור הפגנות צריך לעבור מהעולם”; בריאיון לאולפן ynet אמר בכיר ב”תנו לחיות לחיות” כי הסוסים נפגעים כשמשתמשים בהם לפיזור הפגנות: “מעצם הרעש, מעצם האור, מעצם ההמולה, נגרמת מצוקה לסוסים, עוד לפני שאנחנו מדברים על תקריות אלימות מכאן ומכאן”.

להמשך הידיעה
כללי

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

משטרת ישראל: שירותי ייעוץ בתחום אבטחת מידע לפרוייקט אכיפה דיגיטלית

07.04.2023 15:09

מדובר במומחי תוכן מקצועי לאבטחת מידע והגנת הסייבר בשלושה תחומים עיקריים: תהליכי הקמת תשתיות מרכזיות ותהליך הקמת אתר/יח’ קצה; בדיקת חוסן המערכות שיוקמו ע”י משטרת ישראל; כתיבת חוות דעת בנושא אבטחת מידע לתשתיות מרכזיות, אתרים ויחידות הקצה בפרוייקט האכיפה הדיגיטלית ומתן עדות בבית-המשפט.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים