אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד התשתיות מציג את הקשר המוזר שבין נתוני מכירות מוצרים חשמל לבין קבלת שירותי מודיעין סייבר

14.11.2023 14:48

“היעדר מודיעין סייבר מיטבי מגדיל את הסיכון בטווח המיידי למשק בכלל ולמשק האנרגיה בפרט, והתממשות סיכון זה עלול להביא חלילה לנזק חמור לתשתיות האנרגיה של מדינת ישראל, על כל המשמעויות הקשות הכרוכות בכך”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך: מכרז פומבי בהיקפים משתנים לרכישת מכשירי טלפון סלולריים כשרים [“כל הסלולרים שיוצעו יעמדו בדרישות הטכניות המוגדרות במכרז ויהיו עם אישורים תקפים של וועדת הרבנים לענייני תקשורת לתמיכה בקו כשר”]

07.11.2023 13:54

“משרד החינוך באמצעות מינהל תקשוב, מבקש לרכוש ולספק עשרות אלפי מכשירים טלפון סלולר כשר ואספקתם למוסדות חינוך רבים ברחבי הארץ”; “המשרד מבקש לספק מכשיר טלפון סלולרי כשר לתלמידים במגזר החרדי לטובת קיום סביבת לימוד מרחוק בעקבות מגפת הקורונה”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל

משרד התקשורת פירסם את טיוטת תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד שירותי בזק) (תיקון) (תיקון)

07.11.2023 13:51

“עוד מוצע כי ההוראות בעניין זה יחולו באופן רטרואקטיבי החל מיום 1 באפריל 2022, מועד תחילתו של תיקון 2022”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

טלקום/וויירלס/מובייל

משרד התקשורת: “בימים אלו מוקמות מאות כיתות כוננות ברחבי הארץ, המהוות כוח ביטחון אזרחי ביישובים. לפיכך, יש מקום להקל עליהן בכל הנוגע לתחנות החד-מגמיות (סימפלקס) שהן זקוקות להן למילוי תפקידן”

03.11.2023 13:46

“גורמי המקצוע במשרד מעריכים שבתקופה הקרובה הרוב המוחלט של הבקשות לרישיונות יהיו לצורך האמור, ובשל הפניית משאבים רבים של משרד התקשורת לצרכים הדחופים העולים במצב החירום המפורט לעיל, אני סבור שיש מקום לדחות את מועד תשלום האגרה בעד רישיון ובעד הקצאת תדרים לכלל רישיונות סימפלקס”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

טלקום/וויירלס/מובייל

מנכ”ל משרד התקשורת הודיע על דחייה במועד דיווח השלמת שלב א’ לעניין כיסוי מערכת דור 5

27.10.2023 14:55

“מועד הדיווח חל בספטמבר 2023 לפרטנר תקשורת בע”מ, פלאפון תקשורת בע”מ והוט מובייל בע”מ, ובאוקטובר 2023 לסלקום ישראל בע”מ. בהתחשב באמור לעיל, אני מחליט על דחיית מועד הדיווח עד ליום 31 בדצמבר 2023”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

בריאות/רפואה, טלקום/וויירלס/מובייל

פורסמה טיוטת מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות לצורך כניסה והטמעה של טכנולוגיות ויישומים מתקדמים על בסיס תשתיות הדור ה- 5 בקופ”ח ובתי-חולים ציבוריים כלליים (לפי חוק יסודות התקציב)

06.10.2023 13:08

“מטרת התמיכה לפי מבחנים אלה היא: להאיץ את פריסת תשתיות התקשורת המתקדמות במערכת הבריאות בישראל. הטמעת טכנולוגיות בריאות דיגיטלית בארגוני הבריאות על בסיס תשתיות דור 5. אספקת שירותי בריאות מתקדמים ושיפור איכות הטיפול ושירותי הבריאות הניתנים על ידי ארגוני הבריאות בישראל באמצעות שימוש בטכנולוגיות עדכניות. יצירת מנוע צמיחה למשק הישראלי באמצעות סיוע לחברות להגיע לאבן דרך משמעותית בפיתוח ושימוש במוצריהן”.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, טלקום/וויירלס/מובייל

אבטחת מידע/סייבר, אינטרנט, טלקום/וויירלס/מובייל

מנכ”ל משרד התקשורת האציל סמכויות בתחומי הסייבר לשני בעלי תפקידים במשרד

24.09.2023 13:47

המדובר בזהר בן דוד מנהל יחידת סייבר מגזר התקשורת במינהל הנדסה במשרד התקשורת וליאור מרקוביץ’ מנהל אגף א’ היערכות מערך התקשורת לחירום במינהל פיקוח ואכיפה במשרד התקשורת.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, אינטרנט, טלקום/וויירלס/מובייל

טלקום/וויירלס/מובייל

המנכ”ל בפועל של משרד התקשורת מפרסם פנייה נוספת להיערכות חברות הסלולר בנושא סגירת רשתות סלולר הפועלות בטכנולוגיות ישנות

24.09.2023 13:36

“בהתאם להחלטת שר התקשורת, החל מיום 31.12.2025 יפסיקו חברות הסלולר לספק שירותי סלולר בטכנולוגיות הישנות במטרה להביא בסופו של תהליך לקידום תשתיות התקשורת הניידות בישראל לרווחת הציבור וזאת נוכח הצורך במתן מענה לצרכים הגדלים של התקשורת הסלולרית בישראל והביקוש הגובר לתקשורת נתונים בפס רחב”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

טלקום/וויירלס/מובייל

“בכוונת משרד התקשורת לפרסם להערות הציבור, בעת הקרובה, תיקון מוצע לתקנה 67” שעל-פיה “אסור לספקים המורשים לספק בעצמם שירות פרימיום, ואסור להם לגבות תשלום בעד השימוש בשירות פרימיום עבור אחרים המספקים את השירות”

24.09.2023 13:35

“שירות פרימיום” מוגדר בתקנות העיקריות כך: “שירות שמתקיימים בו כל אלה: (1) הוא שירות של אספקת תוכן, באמצעות שירות טלפוניה; (2) התשלום בעד השירות נגבה על ידי הספק המורשה בהתאם להיקף השימוש בשירות הטלפוניה שבאמצעותו הוא ניתן”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

אושרה התקשרות המשך של משרד התקשורת בפטור ממכרז “ניהול מכרזים מקוונים במסגרת קיומה של ועדת מכרזים להקצאת תדרים לטובת אספקט שירותי רט”ן”

15.09.2023 13:42

ב- 13.1.2022 פירסמתי באתר ידיעה שכותרתה: “משרד התקשורת: הארכת ההתקשרות והרחבתה עם חברת משיק לאספקת מערכת לניהול מכרזים מקוונים ואספקת שירותי תמיכה למערכת”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

דואר/שירותי דואר, משפט

ועדת המכרזים של משרד התקשורת אישרה התקשרות בפטור ממכרז עם 2 משרדי עו”ד לייצוג השרים שלמה קרעי ודוד אמסלם בעתירה של דואר ישראל ויו”ר הדירקטוריון נגדם

01.09.2023 16:21

לבקשת משרד המשפטים, מנכ”ל משהת”ק (בפועל) מימון שמילה ניהל מו”מ עם 2 משרדי עו”ד והצליח לקצץ 74,500 ₪ משכ”ט שלהם שנקבע בהחלטה הראשונית של משהת”ק!

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

העליון מציע לעותרים נגד שר התקשורת לבדוק האם להותיר העתירה על כנה

21.08.2023 14:09

כפי שכתבתי בעבר באתר זה, העתירה היא בנושא רפורמת הטלפונים הכשרים שמבקש משרד התקשורת להנהיג.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

משפט

שתי תביעות נפרדות (ובקשה לאשרן כתובענות ייצוגיות) נגד הוט

11.08.2023 12:47

“גם לאחר שהלקוח מגלה כי נגבה ממנו סכום גבוה בהרבה מהסכום אשר סוכם ופונה למשיבה בניסיון לקבל הסבר ותיקון לפער וכן את השבת הגבייה העודפת, תחת התנצלות ומתן יחס הולם, המשיבה מעבירה את הלקוח מלחמת התשה, הלקוח מועבר מנציג לנציג, מוחזק זמן ממושך ומתיש על הקו ובסופו של דבר, אם לא מתייאש בדרך, הוא אף לא מקבל מענה ראוי, ובמקרה הטוב זוכה לקבל החזר חלקי, אם בכלל”.

להמשך הידיעה
משפט

מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

משרד התקשורת: מכרזי ‘דרושים’ ופטורים ממכרז

11.08.2023 12:42

“בהמשך למעבר ברשתות מתקדמות, לשינויים הרגולטוריים ולשינויים במבנה השוק, המשרד מבצע הערכה מחודשת חגבי מדיניות השוק הסיטונאי, בהתייחס לגורמים המחוייבים להציע שירותי סיטונאיים, המוצרים אותם יחוייבו להציע והמחירים המירביים לשירותים השונים”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI/ביג דאטה, תוכנה

משרד התקשורת פירסם מכרז לרכישת רישיונות שימוש ב- BI Tableau

26.07.2023 06:53

“המשרד מבקש לאפשר למשתמשים פנימיים במשרד יכולת ניתוח ונגישות למידע המתעדכן באופן שוטף, בצורה פשוטה המבוססת על כלים ויזואליים מתקדמים. זאת על בסיס כלי Tableau”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI/ביג דאטה, תוכנה