מכרזים/פטורים/דרושים

מינהל הרכש הממשלתי מתקשר ב- 2 התקשרויות בפטור ממכרז [500 מלש”ח לתקופה של חודש ימים] לאירוח מפונים בעקבות מלחמת ‘חרבות ברזל’

03.11.2023 13:36

ההתקשרויות הן עם התאחדות בתי המלון ועם התאחדות הדירות למגורים לטווח קצר בישראל; “המשרד פנה בבקשה לתוספת אופציה בת חודש, בהתאם לתקנה המוגשת בבקשה 3(2) לתקנות חובת המכרזים. ההתקשרות צריכה להיות לתקופה המזערית הנדרשת בנסיבות כאמור, על כן חברי הוועדה לא רואים לנכון לאשר את האופציה, בשלב זה”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

חומרה והיקפי, מכרזים/פטורים/דרושים

באישור החשכ”ל: הארכת התקשרות [לשנה, בהיקף 50 מלש”ח] עם הראל טכנולוגיות מידע לשם אספקת שרתים ומערכות אחסון נתונים למשרדי הממשלה

25.10.2023 09:11

“פרסום התיחורים הראשונים בנושא שרתי Blade ומערכות אחסון שאמורים להחליף את ההתקשרות בסל במכרז 2-2014 מתוכננים לרבע הראשון של שנת 2024.

להמשך הידיעה
חומרה והיקפי, מכרזים/פטורים/דרושים

חומרה והיקפי, מכרזים/פטורים/דרושים

החשכ”ל אישר הארכת התקשרות [6.5 חודשים, 25 מלש”ח] עם 8 חברות לאספקת מחשבים עבור משרדי הממשלה

20.10.2023 14:23

“לאור המצב הביטחוני עלתה דרישה מוגברת של מחשבים, בדגש על מחשבים ניידים. המלאי אצל הספקים הזוכים מכוח התיחורים במכרז 18-2017 אוזל וחידושו יארך מספר שבועות. בכדי לתת מענה מידי לצורך מבוקש לבצע תיחורים חדשים ועל כן נדרשת התקשרות המשך לספקים”.

להמשך הידיעה
חומרה והיקפי, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

תוספת רישוי, וחידוש הרישוי הקיים במערך הדיגיטל הלאומי של תוכנת Monday.com לניהול משימות במצב חירום

20.10.2023 14:17

“בכדי להימנע מאיבוד זמן ומידע קריטיים לפעילות החירום והשוטפת של המערך, בנסיבות העניין חברת מנדיי.קום בע”מ היא היחידה היכולה לחדש את הרישוי הקיים במערך הדיגיטל הלאומי, עד לסיום ההליכים הנדרשים במינהל הרכש הממשלתי, עבור התקשרות רוחבית במסגרת פרויקט ‘נימבוס’.”

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

מינהל הרכש הממשלתי מפרסם בקשה לקבלת מידע RFI לגבי מאפייני מענה שירותים לתמיכה במשרדי ממשלה ורשויות ייעודיות בניהול אירועים

29.09.2023 15:38

“התרחשות אירועים החורגים בעוצמתם, בנפחם ובמשכם מפעילויות השגרה הארגונית מצריכה שינוי בדפוסי הפעולה הקיימים, תוך ריכוז מאמצים ומשאבים של המזמין בסדרי הגודל, במשאבים ובטווחי זמן קצרים להיערכות. בקרות אירוע גדול, חריג ומתמשך, המזמין חסר במשאבים ויכולת לתת את המענה השלם והמקיף שיידרש. מדובר באירועים החורגים מנפחם ומתצורתם הרגילה בעתות שגרה, הדורשים הערכות מיוחדת, הרחבה משמעותית של יכולות ומשאבים, שינוי דפוסי פעולה ומצריכים שילוב מספר גורמים/משרדים/יכולות. דוגמאות לאירועים חריגים: המלחמה באוקראינה והצורך להיערך לגל עלייה גדול של עולים ופליטים בזמן קצר, התפרצות נגיף קורונה, רעידת אדמה משמעותית וכיוצ”ב.”

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

המשרד להגנת הסביבה הגיש בקשה לפטור ממכרז עבור רכישה ותחזוקה ציוד קצה של מערכת הקשר ניצן: במקום התקשרות לשלוש שנים בהיקף 1.65 מלש”ח, וועדת הפטור המרכזית אישרה התקשרות לשנה בשליש מהסכום

24.09.2023 13:42

“יצויין כי בימים אלו נערכת בחינה באגף החשב הכללי עם משטרת ישראל בנוגע להפעלת ממשק גישור בין מערכת ניצן המשטרתית למערכת ה- POC הממשלתית. קישור זה, ככל שיבוצע, יאפשר תקשורת ישירה בין שתי הרשתות, ובכך יהיה להוזיל משמעותית את עלויות רכש מכשירים, כגון במקרה דנן”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

חומרה והיקפי, מכרזים/פטורים/דרושים

מינהל הרכש הממשלתי מפרסם היום מכרז מרכזי לאספקת מחשבים עבור משרדי הממשלה

21.09.2023 13:35

מדובר במחשבים מסוגים ודגמים שונים, וכן של כל מוצר או שירות נוסף אשר יידרש עבורם עבור משרדי הממשלה, יחידות הסמך וגופים נלווים.

להמשך הידיעה
חומרה והיקפי, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

מינהל הרכש הממשלתי מפרסם היום מכרז מרכזי לאספקת שירותי מחשוב עבור משרדי הממשלה

20.09.2023 13:04

מטרת המינהל היא ליצור רשימת ספקי מסגרת לצורך קבלת שירותים בתשלום לפי תשומות (שעות עבודה/שירות בפועל) בתפקידים הנכללים בכל אשכול.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים

כמות שאלות “חריגה” הוגשה למשרד ראש הממשלה לגבי מכרז לרכישת שירותי ענן של חברת Salesforce

27.08.2023 09:27

רק ביולי האחרון החליטה אותה וועדת ענ”א במשרד ראש הממשלה כי “פרסום המכרז נדרש בדחיפות גבוהה מאד, שכן תוקף הרישוי הנוכחי עתיד להסתיים ביום 15.10.2023, סד זמנים קצר מאד משמדובר במכרזים ממשלתיים. בנוסף, אי עמידה בלוחות הזמנים לחידוש הרישוי עלולה לפגוע בשורה של גופים ממשלתיים נוספים הנסמכים על התשתית שנבנתה – ואף חלילה לגרום נזק תדמיתי לממשלה ולאופן הטיפול שלה בקשרים עם עסקים”.

להמשך הידיעה
מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

מינהל הרכש הממשלתי פירסם RFI למערכת חכמה לניהול נסיעות עבור משרדי הממשלה ויחידות הסמך

27.08.2023 09:23

המערכת המבוקשת עתידה לספק מענה רחב לצרכי הממשלה באמצעות אתר אינטרנט(WEB) ובאמצעות אפליקציה.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

באישור החשכ”ל – פטור ממכרז: אספקת שירותי תקשורת סלולריים (רט”ן) למשרדי הממשלה ע”י פלאפון ופרטנר [80 מיליון ש”ח לכשנה]

04.07.2023 14:16

“מינהל הרכש הממשלתי משלים בימים אלו את העבודה על מכרז מרכזי 02-2022 לאספקת שירות סלולר אשר ההתקשרות מכוחו עתידה להחליף את ההתקשרות הנוכחית. לדברי הצוות המקצועי במינהל הרכש, המכרז החדש יפורסם ברבע השני של 2023 ובהתאם יבחרו זוכים עד תום שנת 2023”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מינהל הרכש הממשלתי: מכרז מרכזי לאספקת שירותי תקשורת קווית נייחת (מפ”א) עבור משרדי הממשלה ויחידות הסמך

16.06.2023 15:15

תקופת ההתקשרות עם הספקים הזוכים תעמוד על 48 חודשים ולעורך המכרז תהיה אופציה להארכת ההתקשרות לתקופות שלא יעלו על 72 חודשים (ובסך הכל 120 חודשים).

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

החשכ”ל אישר למשרד הבריאות הארכת התקשרות בפטור עם חברת טו בי סקיור [להמשך תחזוקה והטמעת מערכת סייבר SIEM מבוססת IBM QRadar]

07.05.2023 13:07

“נכון ליום 22.11.2022 מרכז הסייבר פעיל ומחוברים אליו 41 ארגוני בריאות הכוללים את משרד הבריאות, בתי-חולים וקופות חולים. המשרד נמצא בתהליך הטמעה של ארגוני בריאות נוספים, ביניהם קופ”ח כללית ולאומית, ובהמשך מעבדות מרכזיות”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

מינהל הרכש הממשלתי: פנייה לקבלת מידע (RFI) בנוגע לפלטפורמת Marketplace למסירה/קנייה של ציוד שמיש

21.04.2023 15:11

“גופי ממשלה צוברים ציוד רב לאורך השנים, כאשר לעתים רבות מדובר בציוד תקין שניתן לעשות בו שימוש חוזר. כיום, בהעדר פתרון חלופי, ציוד ממשלתי מאוחסן במחסנים או לחילופין עובר לגריטה באם הוגדר כבלאי. מצב זה גורם לחוסר מיצוי מלא של ציוד שמיש בעת אחסון לזמן בלתי מוגבל ומוסיף עלויות אחסון עקב המקום אותו תופס הציוד. כמו כן, רכישות ציוד במצב חדש על-ידי משרדים, יכול היה להירכש ב’מעגל סגור’ מגוף ממשלתי אחד לאחר ובכך לצמצם ייצור, צריכה ועלויות שלא לצורך”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

וועדת הפטור המרכזית אישרה למשטרה התקשרות בפטור לשם רכישת ציוד מחשוב (בהיקף 86 מיליון ש”ח)

21.04.2023 15:04

“אופן העבודה של מ”י ייחודי ביו היתר מבחינות היקף הרכש, אופי הפעילות והציוד הנדרש. למרות שחלק מהציוד קיים במכרזים המרכזיים, לטובת ייעול העבודה של המשרד ובהתייחס לאמור לעיל, למינהל הרכש אין מניעה לבצע את הרכש באופן עצמאי”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

באישור החשכ”ל ובהחלטה של מינהל הרכש הממשלתי: הכרזה על RIMINI STREET כספק יחיד בעבור שירותי תחזוקה ותמיכה [הארכת התקשרות]

07.04.2023 15:16

“מבדיקה שנערכה בפברואר 2023 על ידי גורמי מקצוע במשרד נמצא כי רימיני הוא עדיין ה”שחקן” היחיד בתחום זה העומד בפרמטרים שהוגדרו לבדיקה. חברת רימיני סטריט, מחזיקה ב- 98% מהשוק הישראלי לתחזוקת צד ג’ תוך מתן רמת שירות גבוהה”; “המצב בשוק שירותי התחזוקה לא השתנה במהלך השנה האחרונה, וכן כי ההסכם עם רימיני צפוי להניב חיסכון משמעותי למשרדי הממשלה”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

מינהל הרכש הממשלתי מפרסם מכרז מרכזי לאספקת שירותים בתפוקות בעולמות הדיגיטל וטכנולוגיות המידע

07.04.2023 15:10

מדובר במכרז המשלב את שני המכרזים – מכרז הדיגיטל ומכרז הטק והוא יחליף את שני המכרזים הקודמים [שפורסמו ביום 9.9.2019: מכרז מרכזי 09-2019 לאספקת שירותי דיגיטל במודל תפוקות ומכרז מרכזי 11-2019 לאספקת שירותים בתפוקות בעולם טכנולוגיות המידע].

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים

מינהל הרכש הממשלתי פירסם: פרוייקט נימבוס/מכרז מרכזי להוספת שירותים לשוק הדיגיטלי הממשלתי בענן (רובד 5)/סבב 2

27.02.2023 07:37

“מינהל הרכש הממשלתי מבקש לעדכן בדבר כוונתו לפתוח את המכרז לצורך הגשת שירותים נוספים בהמשך השנה (סבב שלישי). במסגרת סבב זה של המכרז אשר מיועד להתקיים במהלך הרבע השלישי או הרביעי של שנת 2023”.

להמשך הידיעה
מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

בהמלצת העליון: א.מ.ן מחשבים ביטלה ערעור על החלטת המחוזי בו נדחתה עתירה מינהלית שלה

24.02.2023 13:17

העתירה המינהלית הוגשה למחוזי והערעור לעליון לגבי החלטת וועדת מכרזים מרכזיים למחשוב וטכנולוגיה במדינת ישראל/משרד האוצר/אגף החשב הכללי/מינהל הרכש הממשלתי שמכוחה החברה נפסלה מלהשתתף במכרז מרכזי מספר 7-2022, לאספקת שירותים ומערכות בתחומי תשתיות טכנולוגיות.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

מחשוב ענן

מערך הדיגיטל הלאומי קיים את המפגש השני של לקהילת נימבוס CCoE

10.02.2023 15:32

מערך הדיגיטל הלאומי הוקם על בסיס האיחוד בין שני הארגונים הוותיקים: רשות התקשוב הממשלתי ומטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית; לדברי המערך, “מטרת המפגש הייתה להציג למשרדי הממשלה את מודל ההפעלה הממשלתי בענן בפן הטכנולוגי, להציג את המדיניות הממשלתית בענן ואת אופן מימוש המדיניות באזור הנחיתה הממשלתי, המוקם במערך הדיגיטל הלאומי. מודל ההפעלה גובש כחלק מפרויקט ‘נימבוס’.”

להמשך הידיעה
מחשוב ענן