_ניהול, אבטחת מידע/סייבר, אחסון, אינטרנט, אלק' צרכנית, אסיה, ביומטריה, בינה מלאכותית (AI), בלוקצ'יין, בנקאות/פינטק/ביטוח, ברזיל (BRIC), בריאות/רפואה, ברקזיט (Brexit), דואר/שירותי דואר, הודו (BRIC), המזרח התיכון, הנפקות/השקעות, וירטואליזציה, חדשנות, יזמות, פטנטים, חומרה והיקפי, חופש המידע, חינוך והכשרה, טכנולוגיית מידע, טלקום/וויירלס/מובייל, ירוק/תשתיות/אנרגיה, כללי, מה חדש, מוליכים-למחצה, מחקר ופיתוח (מו"פ), מחשוב ענן, מחשוב/מכשור לביש, מיזוגים ורכישות, מימשל/מימשל זמין, מיקור-חוץ, מכרזים/פטורים/דרושים, מסחר אלק'/נייד, מרכזי נתונים Data Centers, משאבי אנוש, משפט, נגישות/הנגשה, ניהול ידע, ניהול קשרי לקוחות CRM, ניהול שרשרת אספקה SCM, נשים, פער מגדרי, סין (BRIC), ספורט והיי-טק, עסקים SMBs, פיראטיות וקניין רוחני, פרסום/שיווק/מדיה, צבא וביטחון, קורקינטים ואופניים חשמליים, קלינטק, רחפנים/כטמ"מ, רכב חשמלי/אוטונומי, רשתות חברתיות, שווה ציטוט, שירותי IT, שקיפות, תובנה עסקית BI/ביג דאטה, תוכנה, תכנון משאבים ארגוניים ERP, תעופה/תחבורה/תיירות

העיתונאי אלי לנדאו נפטר – מייסד אתר זה – READ IT NOW

08.12.2023 00:26

בצער רב וביגון קודר, אנו מודיעים על פטירתו של אלי לנדאו, הבעלים והעורך של האתר, לאחר 24 שנות פעילות מתוכן 8 כמידעון שהופץ בדוא”ל ו 16 שנה באתר.
בן 66 במותו.

להמשך הידיעה
_ניהול, אבטחת מידע/סייבר, אחסון, אינטרנט, אלק' צרכנית, אסיה, ביומטריה, בינה מלאכותית (AI), בלוקצ'יין, בנקאות/פינטק/ביטוח, ברזיל (BRIC), בריאות/רפואה, ברקזיט (Brexit), דואר/שירותי דואר, הודו (BRIC), המזרח התיכון, הנפקות/השקעות, וירטואליזציה, חדשנות, יזמות, פטנטים, חומרה והיקפי, חופש המידע, חינוך והכשרה, טכנולוגיית מידע, טלקום/וויירלס/מובייל, ירוק/תשתיות/אנרגיה, כללי, מה חדש, מוליכים-למחצה, מחקר ופיתוח (מו"פ), מחשוב ענן, מחשוב/מכשור לביש, מיזוגים ורכישות, מימשל/מימשל זמין, מיקור-חוץ, מכרזים/פטורים/דרושים, מסחר אלק'/נייד, מרכזי נתונים Data Centers, משאבי אנוש, משפט, נגישות/הנגשה, ניהול ידע, ניהול קשרי לקוחות CRM, ניהול שרשרת אספקה SCM, נשים, פער מגדרי, סין (BRIC), ספורט והיי-טק, עסקים SMBs, פיראטיות וקניין רוחני, פרסום/שיווק/מדיה, צבא וביטחון, קורקינטים ואופניים חשמליים, קלינטק, רחפנים/כטמ"מ, רכב חשמלי/אוטונומי, רשתות חברתיות, שווה ציטוט, שירותי IT, שקיפות, תובנה עסקית BI/ביג דאטה, תוכנה, תכנון משאבים ארגוניים ERP, תעופה/תחבורה/תיירות

פרסום/שיווק/מדיה, תכנון משאבים ארגוניים ERP

מערכת ‘טלקום ניוז’ היא גם ‘מבזקן טכנולוגי’ ו- גם ה’ראשון לדווח’ מה היא מערכת ERP

23.12.2022 15:50

אולי אבי וייס צריך לפרסם איזשהו גילוי נאות לגבי קשר מסחרי כלשהו, אם קיים (לכאורה וחזקת החפות, אתם יודעים) עם אותה חברה שסיפק אליה בשבוע שעבר שני קישורים שאייטם שלו. או, שלחילופין, יפרסם הצהרה מפורשת כי אין לו שום קשר מסחרי או אחר אל אותה חברה והבחירה בה היא מקרית ביותר.

להמשך הידיעה
פרסום/שיווק/מדיה, תכנון משאבים ארגוניים ERP

מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

מפעל הפיס פירסם מכרז לאיפיון, פיתוח, התקנה, הטמעה, ותחזוקה של מערכת ERP; מבקשת להחליף את מערכת “אביב” שברשותה; מתלבטת בין Priority לבין SAP Buisness One

25.09.2022 09:06

“מפעל הפיס, מעוניין להקים, ליישם ולהטמיע בחצריו, מערכתERP , אשר צפויה להחליף את מערכת “אביב” המשמשת כיום את המפעל ויחידותיו השונות, הכוללת בין היתר ממשק למערכות קיימות, תחזוקה שוטפת, לרבות שמירה על העדכניות הטכנולוגית והתפעולית, עדכון גירסאות תוכנה ועדכוני אבטחת מידע; שינויים ופיתוחים חדשים וכיו”ב.”

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

החשכ”ל אישר הרחבת התקשרות של משרד האוצר/מרכב”ה עם סאפ ישראל לצורך רישוי ורכיבים למערכת ERP [בהיקף של 15 מיליון אירו]

07.01.2022 15:12

“עקב האצת תהליכים שונים בממשלה, גידול בפריסה של מרכב”ה והרחבת תחומי הפעילות של מרכב”ה נוצר צורך לביצוע רכש נוסף מעבר לאומדן כפי שאושר על-ידי ועדת הפטור בשנת 2015”; “בהתאם להנחיית החשב הכללי, במהלך שנת 2022 יתבצע תכנון אסטרטגי במסגרתו יעודכן האומדן לשנים הקרובות”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

משפט, תכנון משאבים ארגוניים ERP

העליון דחה בקשת רשות ערעור על החלטת מחוזי [בהליכים בין כי”ל ו-IBM לגבי “פרוייקט ההרמוניזציה” בהיקף מאות מיליוני דולרים]

01.09.2021 07:43

“סופו של דבר, לא מצאתי עילה המצדיקה התערבות בהחלטת בית-המשפט המחוזי לעכב את הדיון בבקשת האישור; ובהמשך הדרך יחליט כחוכמתו. התוצאה היא שהבקשה לרשות ערעור נדחית. המבקשת תישא בהוצאות המשיבים בסך של 6,000 ש”ח.”

להמשך הידיעה
משפט, תכנון משאבים ארגוניים ERP

מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

משרד אוצר/מרכב”ה: מכרז להטמעה של מערכת הנוכחות של מרכב”ה ERP/SAP במשרדי הממשלה

22.07.2021 08:39

לעניין לוחות הזמנים – בשל היעדר וודאות לעניין התקציב ייתכנו עיכובים בתחילת ביצוע העבודה בפועל על ידי הספק הזוכה. הדבר יוסדר ויתואם מול הספק הזוכה לאחר הזכייה.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

דואר/שירותי דואר, מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

דואר ישראל: שירותי מיקור-חוץ מקצועיים בתחום תחזוקה ופיתוח של מערכות ה- SAP בדואר

12.03.2021 16:12

“חברת הדואר מבקשת להמשיך לשמר, לשפר ולתחזק את מערכת SAP הקיימת והפתרונות המשיקים לה וכן להוסיף רכיבים חדשים, בהתאם לצרכים העתידים בשיטת מיקור-חוץ מלא (Outsourcing). הקבלן יקבל אחריות כוללת על מערכת ה- SAP של חברת הדואר ותשתיותיה האפליקטיביות כולל תחזוקת המערכת, תוכנת SAP , עדכונים, בסיסי הנתונים האפליקטיביים, טיפול בתקלות, תמיכה במשתמשים, ביצוע שינויים ושיפורים, תיקון באגים ופתוחים עתידיים”.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר, מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

בוטל מכרז ERP/SAP ממשלתי

05.02.2021 14:43

“לפיכך, המכרז הנוכחי מבוטל ויפורסם מכרז חדש במקומו. לאור האמור, ולאור התמשכות משבר הקורונה, תיתכן דחייה בלוחות הזמנים המתוכננים ובפרסום המכרז מחדש”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

משרד האוצר: מכרז להטמעה של מערכת הנוכחות של מרכב”ה (ERP-SAP) במשרדי הממשלה

03.01.2021 14:11

במסגרת מכרז זה, יש להכשיר את עובדי המשרדים לשימוש במערכת הנוכחות והסתגלות לתהליכי העבודה העדכניים בממשלה. המטרות: הבאת כל משתמשי המערכת לשימוש עצמאי, יעיל ומקצועי במערכת מרכב”ה; הקניית מיומנויות עבודה והכרות עם כל תהליכי העבודה ומסכי המערכת הרלוונטיים למשתמשים, לרבות דו”חות.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

משפט, תכנון משאבים ארגוניים ERP

העליון דחה בקשת רשות ערעור על החלטת מחוזי לגבי בקשת עיון במסמכי תיק בתביעה ההדדית בין כימיקלים לישראל לבין יבמ ישראל

28.06.2020 18:42

בקשת רשות הערעור הוגשה ע”י חברת ר’בקה טכנולוגיות בע”מ המנהלת מצידה הליכים משפטיים נגד כימיקלים לישראל בשנים האחרונות.

להמשך הידיעה
משפט, תכנון משאבים ארגוניים ERP

מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

רשות ניירות ערך: מכרז למתן שירותי ייעוץ בענייני רישום חשבונאי במערכת ERP ובמערכות התפעול של הרשות

16.09.2019 19:31

אומדן היקף שעות העבודה הכולל של שירותי ייעוץ ה- ERP שיידרשו על-ידי הרשות לשנה הינו כשבע מאות ועשרים שעות. יודגש, כי אומדן זה מהווה הערכה בלבד, שאין בה כדי להטיל על הרשות חבות מסוג כלשהי. היקף השעות בפועל עשוי להתרחב או להצטמצם בהתאם לנסיבות, או לא להתבצע כלל. חלק הארי של השירותים יינתן במשרדי הרשות בירושלים.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

אבטחת מידע/סייבר, מחשוב ענן, תכנון משאבים ארגוניים ERP

מערך הסייבר הלאומי פירסם מסמך “המלצות ליישום הגנה על מערכות ERP”

15.03.2019 08:56

“חלק ניכר מהמשתמשים אנשי הם כספים, ייצור, תפעול ואנשי מכירות. יש עובדים שאינם מודעים לסכנות אבטחת המידע ועלולים לשמש ‘טרף קל’ לתוקף מתוחכם שיצליח להגיע אל אמצעי ההזדהות או שלהם, לשטות כך שיבצעו פעולות באמצעות ההרשאות שלהם, ואלה ישרתו את מטרתו של התוקף. בהתחברות דרך הענן, המחשב עלול להיות חשוף לכל הסיכונים המוכרים שנמצאים ברשת ותלויים באבטחת המידע של ספק הענן, נוסף על אבטחת המידע בארגון”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מחשוב ענן, תכנון משאבים ארגוניים ERP

משפט, תכנון משאבים ארגוניים ERP

תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) ע”י חברת ר’בקה טכנולוגיות נגד כי”ל והחברה לישראל בגין הפסדים שנגרמו לתובעת בכל הקשור לפרוייקט ההרמוניזציה (ERP)

24.12.2018 07:37

“התובענה בתיק זה נתמכת הן בראיות רבות שיוצגו בבקשה זו והמצורפות אליה, הן בחוות דעת מומחה כלכלי מטעם התובעת, פרופ’ חיים לוי-קידר […] המצביע בחוות דעתו על כך שהנזק שנגרם לחברי הקבוצה נאמד בכ- 426 מיליוני ₪”.

להמשך הידיעה
משפט, תכנון משאבים ארגוניים ERP

מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

משרד האוצר: מכרז פומבי לניהול פרוייקטים והטמעת מערכות מידע לתמיכה בתהליכי עבודה בתחום השכר והגמלאות במשרדי הממשלה

09.05.2018 20:46

הזוכה יספק שירותים לניהול פרוייקטים ליישום והטמעת מערכות מידע לתמיכה בתהליכי עבודה בתחום השכר והגמלאות במשרדי הממשלה בנושאים הבאים: א. ניהול נתונים קובעי שכר של הממשלה במרכב”ה. ב. ניהול חוקת השכר של הממשלה במרכב”ה. ג. הטמעת מערכות לניהול הגמלאות ומערכת להפקת תשלומי הגמלאות לכלל גמלאי המדינה בפנסיה תקציבית, בהתאם לחוק הגמלאות. ד. איפיון, יישום והטמעה של מערכות מידע ותהליכי עבודה נלווים ככל שיידרש על ידי המזמין.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

דו”ח מבקר המדינה החדש: נת”ע התקשרה עם יועץ למתן שירותי ייעוץ בתחום ניהול פרויקט ממוחשב ERP ללא מכרז, ובסופו של דבר בחרה זוכה מבין 2 מציעים בלבד; מכרז פומבי עשוי היה לסייע באיתור המועמד המתאים ביותר

14.03.2018 16:39

משרד מבקר המדינה מעיר לנת”ע כי אף שבנסיבות אלה ההחלטה להתקשרות באמצעות קבלת הצעות מעוגנת בדין, עדיף היה לצאת במכרז פומבי שבו נקבעים תנאי סף. קביעת תנאי סף הולמים במכרז פומבי עשויה הייתה להבטיח קבלת הצעות ממועמדים איכותיים. במקרה דנן, בסופו של ההליך, נבחר מנהל הפרוייקט מבין שני מציעים בלבד. לפיכך נימוקי החברה אינם מצדיקים התקשרות שלא באמצעות מכרז.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

בקשה לפטור ממכרז: משרד הפנים/אקסיומה פתרונות מידע

17.12.2016 18:36

“המערכת עלתה לאוויר לפני כשנה ומתוכננים פיתוחים דחופים לביצוע מיידי לצורך התאמתה לצרכי השטח, לא ניתן לבצע העברה לספק חדש בשלב קריטי זה”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

מרכז מעיין החינוך התורני: מכרז לרכישת רישיונות ושירות למערכת ERP לניהול רשת חינוך

14.12.2016 21:46

תקופת ההתקשרות תחל לאחר סיום הליכי המכרז וחתימת הסכם עם הספק, בכפוף לתקציב כל שנה תקציבית, והמזמינה תהיה רשאית לרכוש את השירותים, על פי הצעת המחיר של הזוכה עד ליום 31.12.2025 והצעת המחיר של הזוכה תעמוד בתוקף עד למועד זה.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP