חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך: מכרז לרכישת זכויות שימוש בספרי לימוד במטרה לאפשר לתלמידי בתי הספר להשתמש בספרים באמצעות רשת האינטרנט [ידיעה מעודכנת]

09.01.2014 05:42

משרד החינוך – המינהל למדע ולטכנולוגיה פירסם מכרז לרכישת זכויות שימוש בספרי לימוד במטרה לאפשר לתלמידי בתי הספר להשתמש בספרים באמצעות רשת האינטרנט.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך: מכרז לריכוז, הנחייה והטמעה של תוכנית התקשוב במוסדות החינוך

23.12.2013 08:45

משרד החינוך פירסם מכרז לריכוז, הנחייה והטמעה של תוכנית התקשוב במוסדות החינוך שהיא פועל יוצא של שימוש הולך וגובר בטכנולוגיות המידע ותקשורת המוטמעות בתחום הארגוני, הפדגוגי והטכנולוגי כאחד, בכ- 4,000 מוסדות החינוך ברחבי הארץ ובעבודה השוטפת עם גורמי ממסד שונים.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך: קבלת שירותי תשתיות מידע והדרכה לביצוע מעקב בקרה ומשוב

05.11.2013 15:47

מכרז של משרד החינוך – המחלקה לביקור סדיר ולמניעת נשירה – אגף שח”ר לקבלת שירותי תשתיות מידע והדרכה לביצוע מעקב בקרה ומשוב על פעולות הקב”סים המטפלים בתלמידים הנמצאים בסכנת נשירה ובתלמידים נושרים הפועלים ברשויות החינוך המקומיות (רח”מ) ומנהלים את עבודתם במערכת מידע ממוחשבת

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה, טלקום/וויירלס/מובייל

משרד החינוך באוגנדה אוסר הכנסת סלולרים לבתי-הספר במדינה

15.09.2013 09:06

משרד החינוך באוגנדה הוציא הוראה לפיה הוא אוסר הכנסת טלפונים ניידים ע”י התלמידים בכל בתי-הספר במדינה ותיאסר הכנסת מכשירים סלולרים ע”י התלמידים מכל סיבה שהיא.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, טלקום/וויירלס/מובייל

חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז – משרד החינוך ועמותת קדימה מדע: מיזם משותף להפעלת למידה-מרחוק לתלמידים חולים השוהים בבתי-חולים [בהיקף של קרוב ל- 4 מיליון ₪]

10.09.2013 11:11

פרסום מיזם ללא כוונת רווח: משרד החינוך ועמותת קדימה מדע-חינוך לחיים בע”מ (חל”צ) במיזם משותף להפעלת למידה מרחוק לתלמידים חולים המאושפזים בבתי-חולים. עלות המיזם לתקופה 1.10.13- 30.9.14 היא כ- 3,903,000 ₪.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך: מכרז לבדיקת חומרי לימוד דיגיטליים, תוכנות לימודיות ומערכות מתוקשבות תומכות למידה, המיועדים לשימוש מערכת החינוך

08.09.2013 16:38

משרד החינוך מפרסם מכרז היקפים משתנים לבדיקת חומרי לימוד דיגיטליים, תוכנות לימודיות ומערכות מתוקשבות תומכות למידה, המיועדים לשימוש מערכת החינוך.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

המשרד לפיתוח הנגב והגליל: פנייה לקבלת מידע (RFI) – מרכזי טיפוח יזמות בבי”ס תיכון טכנולוגיים

21.07.2013 06:04

המשרד לפיתוח הנגב והגליל מבקש לאתר מוסדות לימוד תיכוניים שבבסיס פעילותם הכשרה טכנולוגית-מדעית ואשר בתחומם ניתן יהיה להפעיל מרכז לטיפוח יזמות לטובת תלמידיהם.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה

אושר תיקון למבחני התמיכה בנושא סיוע ותמיכה בהסבת ספרי לימוד בגירסה מודפסת לספרים דיגיטליים; ניתן להגיש בקשות לתמיכה לשנת 2013

02.07.2013 10:17

משרד החינוך הודיע כי אושר תיקון למבחני התמיכה בנושא “סיוע ותמיכה בהסבת ספרי לימוד בגירסה מודפסת לספרים דיגיטליים” וכי ניתן להגיש למינהל מדע וטכנולוגיה במשרד בקשות לתמיכה לשנת התקציב 2013.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה

חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך: “המינהל למדע וטכנולוגיה נמצא בשנה האחרונה בעומס יוצא דופן של כתיבת מכרזים”; תקציבי הצטיידות בתוכנית התקשוב הלאומית בשנים 2010-2013: יותר מ- 250 מיליון ₪

18.06.2013 16:50

“המינהל למדע וטכנולוגיה נמצא בשנה האחרונה בעומס יוצא דופן של כתיבת מכרזים בתחומי התקשוב המדעים והטכנולוגיה”, לדברי ד”ר עופר רימון מנהל המינהל למדע וטכנולוגיה במשרד החינוך במכתב אל ועדת הפטור העליונה במשרד האוצר בראשות כרמלה אבנר.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

חומרה והיקפי, חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

באישור החשכ”ל: פטור ממכרז: שירותי מיחשוב (תחזוקת מחשבים ומדפסות) עבור משרד החינוך בהיקף של יותר מ- 16 מיליון ₪

17.06.2013 18:54

פטור ממכרז בהיקף של יותר מ- 16 מיליון ₪: שירותי מיחשוב (תחזוקת מחשבים ומדפסות) עבור משרד החינוך: הפעלת מוקדים לוגיסטיים לתחזוקת מחשבים במוסדות חינוך במסגרת תוכנית התקשוב הלאומית: “התאמת מערכת החינוך למאה ה- 21”.

להמשך הידיעה
חומרה והיקפי, חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

חומרה והיקפי, חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

“גוף נייטרלי מטעם משרד האוצר צריך לבצע בדיקה מקצועית לגבי מימוש מטרות ויעדי הפרוייקט מחשב לכל ילד”

18.02.2013 09:53

וועדת הפטור המרכזית במשרד האוצר אישרה הארכת התקשרות של משרד רוה”מ בפטור ממכרז בנושא “מחשב לכל ילד” בהיקף 7.5 מיליון ₪ לשנת 2013; דורשת בדיקה מקצועית ע”י גוף נייטרלי לגבי מכלול הפרוייקט.

להמשך הידיעה
חומרה והיקפי, חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה, טלקום/וויירלס/מובייל

משרד החינוך יפרסם חוזר מנכ”ל בנושא קרינה בלתי-מייננת במוסדות החינוך

18.07.2012 19:11

לקראת שנת הלימודים תשע”ג יפרסם משרד החינוך חוזר מנכ”ל הנוגע למניעת חשיפת תלמידים וסגל הוראה לקרינה בלתי-מייננת הנובעת משימוש בציוד תקשורת ומחשבים.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, טלקום/וויירלס/מובייל

חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך: מכרז לאספקת מאגרי תוכן לימודי דיגיטלי והפעלתו

25.06.2012 08:25

משרד החינוך באמצעות המינהל למדע וטכנולוגיה מבקש לקבל הצעות לאספקה והפעלת מאגרי תוכן לימודי דיגיטלי. משרד החינוך על יחידותיו השונות מעוניין להטמיע סביבת עבודה מקוונת בתהליכי ההוראה, הלמידה והערכה כחלק אינטגרטיבי מסביבת ההוראה והלמידה של המורים והתלמידים במערכת החינוך.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך: מכרז להפעלת קורסים ללמידה מרחוק וכן פיתוח, הפעלה וניהול “בית ספר תיכון וירטואלי”

25.06.2012 08:22

משרד החינוך פירסם מכרז חדש להפעלת קורסים ללמידה מרחוק וכן פיתוח, הפעלה וניהול “בית ספר תיכון וירטואלי”.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה

משרד החינוך: פנייה לציבור סיוע ותמיכה בהסבת ספרי לימוד בגרסה מודפסת לספרים דיגיטליים

11.02.2012 19:09

משרד החינוך פירסם פנייה לציבור בנושא סיוע ותמיכה בהסבת ספרי לימוד בגרסה מודפסת לספרים דיגיטליים

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה

חינוך והכשרה

משרד החינוך: בתוך חמש שנים חלופה לספרי הלימוד המודפסים באמצעות יצירת גרסה דיגיטלית לספרים אלו

03.10.2011 15:17

משרד החינוך/המינהל למדע ולטכנולוגיה פירסם הודעה רשמית לפיה כחלק מהתכנית הלאומית “התאמת מערכת החינוך למאה ה- 21” ובמסגרת המהלכים בתחום התוכן הדיגיטלי החינוכי, הוחלט לצאת למהלך שמטרתו לייצר בתוך חמש שנים (עד לשנת תשע”ז) חלופה לספרי הלימוד המודפסים באמצעות יצירת גרסה דיגיטלית לספרים אלו.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה