חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך: קול קורא – הזמנה לפיתוח אפליקציה לניהול המעורבות החברתית קהילתית בבתי-הספר

18.07.2017 18:25

המשרד מבקש לקבל הצעות לפיתוח מערכת לניהול התוכנית בבתי הספר, אשר תיתן מענה לכל הגורמים המעורבים בה: תלמידים, רכזי מעורבות חברתית בבתי-ספר, מחנכים, איש הקשר במקום ההתנדבות, רכזי שכבות, רכזי רשויות, מפקחים במחוזות, ומטה משרד החינוך.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה

משרד המדע מבקש לקבל הצעות להפעלה בשנים 2017–2022 של פרוייקט “אוריינות דיגיטלית” לצמצום הפער הדיגיטלי בחברה הישראלית

02.07.2017 10:15

פרוייקט “אוריינות דיגיטלית” – לצמצום הפער הדיגיטלי בחברה הישראלית הוא מיזם ממשלתי באחריות משרד המדע והטכנולוגיה שמטרתו לימודי טכנולוגיה בקהילה ללא תשלום.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה

חינוך והכשרה

“המרחב הקיברנטי (Cyberspace) הוא מרחב פעילות המשפיע רבות על חיינו כיום; גם המידע הגיאוגרפי הינו חלק בלתי נפרד מן הפעילות במרחב הקיברנטי”

26.05.2017 15:26

“די לציין את הקשר שבין רשתות חברתיות למערכות מידע גיאוגרפיות כפי שבא לידי ביטוי באפליקציות מבוססות מיקום, כמו באפליקציה הנפוצה Waze, כדי להבין את הקשר שבין המציאות הגיאוגרפית למרחב הקיברנטי”.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה

חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך: מכרז למעקב ובקרה על תוכניות פעולות הצטיידות והטמעה בתחומי התקשוב, המדעים והטכנולוגיה במוסדות החינוך

07.05.2017 09:38

המינהל למדע וטכנולוגיה מעוניין בקבלן שיבצע מעקב ובקרה על פעולות ההצטיידות והטמעת התקשוב, המדעים והטכנולוגיה במוסדות החינוך, בהן, כל זאת בהתאם להנחיות משרד החינוך.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך: מכרז למתן שרותי איפיון, פיתוח, התקנה, הרצה, הדרכה ותפעול של תוכנות, לומדות, אתר ניהול, אתר שיווק, וסביבת ריצה של אולימפיאדת הסייבר, EDstart ומיזמי חדשנות

21.04.2017 14:23

מכרז זה הוא מכרז מסגרת. כל הספקים אשר ייבחרו במכרז זה, יחתמו על הסכם התקשרות עם המשרד ויכללו ברשימת ספקי מכרז מסגרת. זהות הספק ממנו תבוצע בפועל הזמנה של השירותים, תיקבע מעת לעת, במהלך תקופת הסכם המסגרת, לאחר קיומו של הליך תחרותי בין כל ספקי מכרז מסגרת.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה, טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך: מכרז לאיפיון, הקמה, התקנה, הדרכה והטמעה של אפליקציית עובדי הוראה למובייל

18.03.2017 18:56

באפליקציית עובדי הוראה צפויים להשתמש עובדי הוראה: הן אלה המועסקים ע”י משרד החינוך והן אלה המועסקים ע”י בעלויות החינוך. סך הכל מוערך כי כמות המשתמשים באפליקציה תעמוד על כ- 200,000 משתמשים.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

עד 31.3.2017 צפוי משרד החינוך לפרסם מכרז חדש בתחום מעקב ובקרה על תכניות פעולות ההצטיידות והטמעת המחשוב, המדעים והטכנולוגיה במוסדות חינוך

11.03.2017 18:45

“הגורם המקצועי במשרד מציין כי הכרחי לשמור על הרציפות של כלל הפעולות המבוצעות מכוח התקשרות זו. הפסקת הפעילות תמנע בקרה על תקציבים בהיקפים משמעותיים – שאושרו כבר”.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

בשל חילוקי דיעות מקצועיים בין משרד החינוך למרמנת לגבי מערכת ניהול משלחות בני נוער לפולין, תושלם המערכת ע”י גורם אחר

11.03.2017 18:44

חברת מרמנת הפעילה את מינהלת מסעות בני הנוער לפולין ברציפות כ- 14 שנים (במהלך השנים 2002-2016). מכרז מס’ 36/8.2010 – הסכם ההתקשרות האחרון שלה עם משרד החינוך – הסתיים ב-31.8.2016.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך: מכרז לספרים דיגיטליים ויחידות תוכן דיגיטליות

20.02.2017 21:37

התקשרות הנפרשת על פני 2 שנות תקציב, בהיותה חופפת שנת לימודים (מספטמבר בשנה מסוימת עד לאוגוסט בשנה העוקבת), תהיה כפופה ותלויה באישור תקציב המדינה בשנה העוקבת. לפיכך, ככל שלא יאושר תקציב מדינה בשנה העוקבת או שלא יהיה תקציב פנוי לנושא, תופסק ההתקשרות.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה

נשיאות הכנסת אישרה הנחת הצע”ח פרטית על שולחן הכנסת: הצעת חוק ספרי לימוד דיגיטליים

24.01.2017 09:53

“מטרת החוק היא להוות שלב ביניים עד שמערכת החינוך תעבור לשימוש גורף במחשבים ובספרים דיגיטליים ולרכך את המעבר המורכב”.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה

חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד החינוך/מט”ח [מתן רישיון חופשי לכל תלמידי ישראל מכיתה ב’-ט’ לסביבת קוד מאנקי לשם ביצוע אליפות הסייבר]

20.12.2016 20:26

“אחד האתגרים העולים תדיר הינו מציאת הדרך להעלות את המוטיבציה, הרצון והידע של תלמידים בתחום התכנות, המצריך חשיבה חישובית, אבסטרקטית ולוגית. אחת הדרכים בה בחר משרד החינוך הינה קיום תחרות לאומית לתכנות לתלמידי בית הספר היסודי וחטיבות הביניים, שאין להם בהכרח רקע בתכנות, וזאת באמצעות לומדה ליסודות התכנות המלמדת בדרך חווייתית עקרונות בסיסיים של תכנות”.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה

מי ייצג את הסתדרות המורים ב- EduTech 2017?

10.12.2016 20:33

עדכון (ראשון, 11 בדצמבר, 17:40): לאחר פרסום הידיעה כאן ב”ריד איט נאו”, הפרסומת ב”אנשים ומחשבים” שונתה והוסרו שמו ותמונתו של מזכ”ל הסתדרות המורים יוסי וסרמן (נגדו הוגש כתב אישום והעומד להתפטר) מרשימת הדוברים של כינוס EduTech 2017 שייערך ב- 27.2.2017.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה

חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך: הפעלת פרוייקטים חינוכיים לחיזוק וקידום טכנולוגי מדעי במחוז דרום ובמחוז צפון וביצוע פעילויות חדשניות בתחום המדע והטכנולוגיה

03.12.2016 18:16

היעדים: קידום הישגים וצמצום פערים במדעים, טכנולוגיה מתמטיקה ואנגלית. פיתוח תוכניות חינוכיות בתחומי המדע והטכנולוגיה. קידום פעילות נוער וקהילה וטיפוח מנהיגות מדעית. קידום תכניות חינוכיות חדשניות בתחומי המדע והטכנולוגיה. קידום ופיתוח צוותי הוראה ומורים ליזמות טכנולוגית.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל: מכרז לקבלת הצעות להפעלת תוכנית “מצוינגב-גליל”

03.12.2016 18:14

על-פי הנתונים הקיימים (מספר הניגשים לבגרות ומספר הניגשים לבגרות בתחומי המדעים) אחוז התלמידים המצטיינים ביישובי הנגב והגליל נמוך מאחוז התלמידים המצטיינים ביישובי מרכז הארץ. המטרה היא ליצור מסגרת ארגונית כוללת ותפישה חינוכית אחידה לכל תוכניות המצוינות המופעלות על ידי המשרד כיום.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה, טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך: מכרז לאיפיון, הקמה, התקנה, הדרכה והטמעה של אפליקציית תלמידים למובייל

28.10.2016 16:18

“האפליקציה תסופק בשני שלבים: בשלב הראשון תסופק אפליקציה בשפה העברית. בשלב השני תסופק האפליקציה בשפה הערבית. השלב השני יסופק תוך 3 חודשים מאספקת השלב הראשון”.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד החינוך/אינפיניטי מבית מטריקס [לצורך אליפות הסייבר לתיכונים; היקף כספי 3.5 מיליון ש”ח]

28.10.2016 16:17

“משרד החינוך מעוניין להתקשר עם החברה לצורך פיתוח משחק אליפות הסייבר לתיכונים לשנה”ל תשע”ז, אתר ניהול המשחק וסביבת הריצה וסיוע בתפעול התחרות בכל שלביה וזאת לשם העמדת האמצעים לביצוע תחרות תכנות לתלמידי בתי הספר התיכוניים המבוססת על ידע בסיסי בתכנות”.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך: מכרז לאיפיון, עיצוב ופיתוח מערכת חדשה לניהול עובדי הוראה ונתוני העסקתם

30.09.2016 15:14

המשרד מבקש שהמערכת תאופיין ותפותח ע”י הספק שיזכה במכרז זה, אבל הטמעתה של המערכת, ובהמשך גם תחזוקתה יהיו באחריות יחידת מערכות המידע של המשרד (היא מינהל תקשוב, טכנולוגיות ומערכות מידע).

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים