חינוך והכשרה, טלקום/וויירלס/מובייל

מורה שאלה את 21 תלמידיה בכיתה ב’ מהו הדבר שהיו מעדיפים שלא היה קיים: ארבעה תלמידים השיבו שהם מצטערים שלהורים שלהם יש מכשיר סלולרי המעסיק אותם כל היום

01.06.2018 16:28

אחד התלמידים כתב: “אני שונא את הטלפון של אמא שלי והייתי רוצה שהוא לא יהיה קיים. איני אוהב את הטלפון כיוון שהורי כל יום משתמשים במכשיר הזה. טלפון הוא לעיתים הרגל רע באמת”. התלמיד צייר על דף המשימה ציור של מכשיר הסלולר כשהוא מחוק עם X עליו ולידו פנים עצובות האומרות “אני שונא אותו”.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, טלקום/וויירלס/מובייל

חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך: מכרז להפעלה וניהול של בית-ספר תיכון וירטואלי

03.05.2018 20:28

התקשרות הנפרשת על פני 2 שנות תקציב, בהיותה חופפת שנת לימודים (מספטמבר בשנה מסוימת עד לאוגוסט בשנה העוקבת), תהיה כפופה ותלויה באישור תקציב המדינה בשנה העוקבת. לפיכך, ככל שלא יאושר תקציב מדינה בשנה העוקבת או שלא יהיה תקציב פנוי לנושא, תופסק ההתקשרות.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה, משפט

בית-המשפט לתביעות קטנות בחיפה קיבל בקשת ג’ון ברייס הדרכה להעברת תביעה שהוגשה נגדו מחיפה לתל אביב (בניגוד לעמדת התובע)

16.03.2018 15:33

“בנסיבות העניין, ואף שנדחתה הטענה לקיום תניית שיפוט בהסכם, אני מקבלת את בקשת הנתבעת וקובעת כי כל החלופות, הקבועות בתקנות השיפוט הרלבנטיות, מקימות זיקת סמכות מקומית למחוז תל אביב, ואף לא אחת מהן לחיפה. נוחות לבד אינה מן השיקולים שבית-משפט זה מוסמך לשקול בהעברת הדיון”.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, משפט

חינוך והכשרה

שתי וועדות בכנסת יקיימו (ב’, 12.3) דיונים על חדשנות טכנולוגית במסגרת מיזם “סיסמה לכל תלמיד” – פלטפורמה דיגיטלית לניהול ולמידה

09.03.2018 14:31

ביוזמת ח”כ יעקב מרגי תציין הכנסת יום זה בשני הקרוב. מיזם “סיסמה לכל ילד” פועל באישור משרד החינוך ב- 222 בתי-ספר ב- 40 יישובים עם כ- 100,000 מוטבים – תלמידים, מורים וצוותי הוראה – בכל המגזרים.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה

חינוך והכשרה

אושרה הנחת הצע”ח פרטית על שולחן הכנסת: הצעת חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים (תיקון – השכלה טכנולוגית)

21.02.2018 06:32

“מערכת ההשכלה הטכנולוגית הקיימת נמצאת במשבר מתמשך, ואינה מסוגלת לספק מענה הולם לצעירים או להציע אופק קידום ראוי. הפיצול של מערכת ההשכלה הטכנולוגית בין רשויות ומשרדים, ומבנה הפיקוח הקיים על המכללות הטכנולוגיות אינו מסוגל ליצור לא את היסודות הנדרשים לרפורמה, ולא את התמריצים הנדרשים כדי שרפורמה זו תתרחש”.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה

חינוך והכשרה, משפט

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע

21.02.2018 06:30

“שר העבודה והרווחה מעולם לא עשה שימוש בסמכות זו, ולא קבע חובת תשלום אגרה בגין ביצוע בחינות הגמר … שר העבודה והרווחה או שר החינוך מעולם לא עשו שימוש בסמכות שהוענקה להם ומעולם לא קבעו ולא פירסמו חובת תשלום אגרה בגין רישום, רישוי או ביצוע בחינות גמר ממלכתיות” … למרות זאת, במשך שנים גובה מה”ט מהתלמידים – ללא סמכות כדין ובאופן בלתי חוקי – סדרה של תשלומים ואגרות, באמצעות המכללות הטכנולוגיות”. כל זאת, לדברי התובע, “בהיקף משוער של כ- 15 מיליון ₪ בכל שנה.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, משפט

חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד החינוך/המרכז לטלביזיה חינוכית [מיזם משותף ללא כוונת רווח: ביצוע תוכנית “מזניקים את החינוך”; בהיקף כ- 4 מיליון ₪ ל- 20 חודשים]

15.01.2018 20:15

מטרת התוכנית היא יצירת תרבות וסביבה תומכת (אקוסיסטם) לחדשנות טכנולוגית המעודדת יזמות באופן רחב במערכת החינוך הישראלית, בו אנשי חינוך מ”השטח” מובילים באופן פעיל עיצוב מחדש של סביבת הלמידה, ההוראה וההערכה בעידן דיגיטלי.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה, טלקום/וויירלס/מובייל

פורסם דו”ח של הממ”מ בכנסת: “מדיניות שימוש בטלפונים ניידים במוסדות חינוך”

09.12.2017 18:00

“במדינות רבות מתקיים דיון ציבורי באשר לאופן שבו צריכים בתי-הספר לטפל בסוגיית הטלפונים הניידים. מסקירת מגוון מקורות עולה כי יש מתח בין ההתייחסות לטלפונים ניידים כמסיחי דעת הפוגעים במהלך התקין של הלימודים ובין התייחסות להימצאותם בבתי-הספר כאל עובדה מוגמרת שלא ניתן לשלוט בה עוד, ועל כן יש למצוא דרכים להפיק מהם את המיטב”.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, טלקום/וויירלס/מובייל

חינוך והכשרה, טלקום/וויירלס/מובייל, רשתות חברתיות

סקר: מורים בתיכונים בבריטניה מפסידים בשנת הלימודים 11 ימי הוראה בשל הפרעות הנגרמות מסמרטפונים ומדיה חברתית

09.12.2017 17:58

עפ”י ממצאי הסקר, המורים מפסידים מידי יום בממוצע 17.2 דקות של זמן הוראה משום שהם צריכים להתעסק בהפרעות הנגרמות ממכשירי הטלפונים החברתיים וכתוצאה מהשימוש ברשתות החברתיות. משמעות נתון זה היא הפסד של 86 דקות הוראה בשבוע וכאמור יותר מ-11 ימי הוראה בסך הכל במהלך שנת הלימודים.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, טלקום/וויירלס/מובייל, רשתות חברתיות

חינוך והכשרה, טלקום/וויירלס/מובייל

בצרפת שוקלים לאסור שימוש בסמרטפונים בבתי-הספר

09.12.2017 17:56

אחת מהקבוצות הגדולות ביותר המייצגות הורי תלמידים המכונה PEEP הביעה ספקנות לגבי יכולת היישום כאשר מדובר, לדוגמה בתיכון המכיל 600 תלמידים.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, טלקום/וויירלס/מובייל

חינוך והכשרה, טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך: מכרז היקפים משתנים — מעקב ובקרה על תוכניות ופעולות המינהל בתחומי התקשוב, המדעים והטכנולוגיה

05.12.2017 20:32

המינהל למדע וטכנולוגיה מעוניין בקבלן שיבצע מעקב ובקרה על פעולות ההצטיידות והטמעת התקשוב, המדעים והטכנולוגיה במוסדות החינוך בהתאם להנחיות משרד החינוך.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך: קול קורא לעדכון מאגר ספקים לאספקת ציוד ושירותים בנושאי מחשוב ותקשוב עבור משרד החינוך

01.12.2017 14:29

מטרת הרשימה היא לאפשר למשרד לפנות לספקים במכרזים סגורים לקבלת הצעות במקרים בהם לא קיים מכרז מרכזי (שנערך ע”י החשב הכללי – או שעומד להיערך בקרוב), וכאשר היקף הרכישה כולל מע”מ הוא בטווח של עד 300,000 ש”ח, אלא אם יוחלט אחרת ע”י ועדת המכרזים.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה

וועדת השרים לחקיקה תדון (א’) בהצעת חוק להצעת חוק לתיקון פקודת מיסי העירייה ומיסי הממשלה (פטורין) (פטור מארנונה למכללה טכנולוגית מוכרת)

10.11.2017 12:56

“מטרת הצעה זו היא לאפשר למוסדות להסיט תקציב לפעולות חיוניות נדרשות לטובת ניהולם התקין, לתרום לאיזונם התקציבי ולהתמקד בהכשרת הנדסאים וטכנאים מוסמכים לשוק העבודה בישראל. לפיכך, מוצע לקבוע כי לא תוטל ארנונה כללית או אגרה על מכללה טכנולוגית מוכרת שאינה משמשת למטרות רווח, ושטחה המשמש לחינוך או ללימוד אין בו פעילות עסקית”.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה

חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך: מכרז היקפים משתנים למתן שירותי למידה ואמצעים לקיום למידה באמצעות הרשת

10.11.2017 12:46

במסגרת המכרז, משרד החינוך על יחידותיו השונות מעוניין לאפשר למידה בסביבת עבודה מקוונת ותכנים דיגיטליים בתהליכי ההוראה, הלמידה והערכה כחלק אינטגרטיבי מסביבת ההוראה והלמידה של המורים והלומדים במערכת החינוך. סביבת העבודה המקוונת והכלים הטכנולוגיים שבה, ישולבו במודלים שונים של הפעלה שיאפשרו גמישות למשרד בהזמנה, ביישום ובהפעלה מתוך מערכות טכנולוגיות של משרד החינוך.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה, ירוק/תשתיות/אנרגיה, מכרזים/פטורים/דרושים

המשרד להגנת הסביבה: מכרז לפיתוח יחידות תוכן דיגיטליות חינוכיות בנושאי סביבה

27.10.2017 10:23

מטרת יחידות התוכן הדיגיטליות היא לאפשר למורים להקנות ידע בנושא ולהניע את התלמידים לקחת אחריות על הסביבה ונכונות לפעול למען הסביבה. יחידות התוכן הדיגיטליות ייכתבו, יפותחו ויפעלו בהלימה לתוכנית הלימודים הרלבנטית של שכבות הגיל השונות.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, ירוק/תשתיות/אנרגיה, מכרזים/פטורים/דרושים

אינטרנט, חינוך והכשרה

עלה לאוויר הקורס המקוון האינטרנטי (Massive open online course, MOOC) הראשון של אוני’ בן-גוריון

22.10.2017 11:21

בקורס רשומים, כבר בשלב זה, 491 משתתפים מ- 99 מדינות, בהם 52 מארה”ב, 33 מהודו, 26 מישראל (לא מאוניברסיטת בן-גוריון), 20 מניגריה, 19 מאנגליה, 15 מקנדה, 13 מהפיליפינים, 12 מברזיל, 11 ממצרים, 10 מפקיסטן, 8 מאוסטרליה, 8 מקולומביה, 8 מגרמניה, 8 מאינדונזיה, ועוד.

להמשך הידיעה
אינטרנט, חינוך והכשרה

בריאות/רפואה, חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הבריאות: מכרז להעברת הכשרות ביישומי Office לעובדי משרד הבריאות

02.10.2017 20:19

המשרד מעוניין כי הספק הזוכה יעביר באמצעות מרצים מטעמו, הכשרות ביישומי האופיס השונים, כדוגמת Access, Word, Excel, PowerPoint וכדומה, כאשר המשרד צופה כי עיקר ההכשרות יהיו ביישום האקסל.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

למשרד החינוך נותרו לביצוע עוד כ- 800 בדיקות קרינה ובטיחות בבתי-הספר להן התחייב המשרד עפ”י פסיקת בג”ץ

01.09.2017 15:08

“כעת, משהמשרד נערך לפרסום המכרז בשנית, הוחלט לבצע מספר שינויים במסמכי המכרז, על-מנת להתאים את היקפיו למגמה שמנכ”ל המשרד מוביל בתחום הטכנולוגי”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים