טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד התקשורת: הרפורמה נכנסה לתוקף כבר כעת; אנו מצפים ששירותים המבוססים על שירותים סיטונאיים יינתנו בעוד כשלושה חודשים; בזק והוט מחוייבות לפעול באופן מיידי עפ”י המתווה שנקבע

19.12.2014 09:38

מינהל הרכש הממשלתי מעריך כי הכרזה הרשמית של משרד התקשורת ומתן תוקף לשינויי רגולציה תהיה ב- 4/2015 [בהנחה שלא יהיה עיכוב משפטי/אחר כלשהו מצד בזק או HOT]. פרסום מכרז לאספקת שירותי תקשורת נתונים למשרדי הממשלה צפוי ב- 1/2016 והכרזת זוכה/זוכים צפוייה ב- 4-5/2016.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל

באישור החשכ”ל: התקשרות המשך בפטור ממכרז למינהל הרכש הממשלתי עם בזק מכוח מכרז מרכזי להקמת רשת תקשורת ממשלתית; היקף כספי: 53 מיליון ₪.

18.12.2014 22:50

וועדת מכרזים מרכזיים למחשוב וטכנולוגיה סבורה כי יש לצאת למכרז מרכזי לרכישת שירותי רשת תקשורת אולם לאור העובדה כי טרם הסתיימו המהלכים הרגולטוריים הצפויים להביא לשינוי משמעותי בשוק יש להמתין עד לסיום גיבוש הרגולציה בתחום ורק אז לפרסמו.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל