מ”י מתכוונת לרכוש תוכנות חברת סלברייט ב- 19 מיליון ש”ח

באתר מינהל הרכש הממשלתי פורסמה (5.7.2021) כוונת התקשרות של המשרד לביטחון הפנים/משטרת ישראל עם חברת סלברייט מובייל סינכרוניזיישן בע”מ.

ההתקשרות היא בהיקף של 19 מיליון ₪ לתקופה שמ- 1 באוגוסט 2021 ועד 1 במארס 2024.

המועד האחרון להגשת השגות לגבי כוונת התקשרות זו הוא 22 ביולי 2021.

לכוונת ההתקשרות לא צורף הפעם מסמך כלשהו המסביר בפירוט את כוונת ההתקשרות.

* ידיעה בהקשר זה פורסמה כאן באתר ביוני 2016 וידיעה נוספת כאן באתר בספטמבר 2013.