מכרזים/פטורים/דרושים

באישור החשכ”ל ובהחלטה של מינהל הרכש הממשלתי: הכרזה על RIMINI STREET כספק יחיד בעבור שירותי תחזוקה ותמיכה [הארכת התקשרות]

07.04.2023 15:16

“מבדיקה שנערכה בפברואר 2023 על ידי גורמי מקצוע במשרד נמצא כי רימיני הוא עדיין ה”שחקן” היחיד בתחום זה העומד בפרמטרים שהוגדרו לבדיקה. חברת רימיני סטריט, מחזיקה ב- 98% מהשוק הישראלי לתחזוקת צד ג’ תוך מתן רמת שירות גבוהה”; “המצב בשוק שירותי התחזוקה לא השתנה במהלך השנה האחרונה, וכן כי ההסכם עם רימיני צפוי להניב חיסכון משמעותי למשרדי הממשלה”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

משרד האוצר/מרכב”ה: בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא כלי לאיתור הונאות, מעילות ואנומליות

07.03.2023 07:33

“מערכת מרכב”ה הינה מערכת רוחבית כוללת במוסדות הממשלה המבוססת על כלי SAP אשר באמצעותה מבוצעות כלל הפעולות והתהליכים הנדרשים לסריקה והיא זו שתשמש כמקור המידע לכלי הנדרש. המערכת פעילה כיום בכ- 100 משרדי ממשלה ויחידות של ממשלת ישראל ומשרתת אלפי משתמשים פנימיים ועשרות אלפי משתמשים חיצוניים”; במערכת מופעלים כלי אבטחת מידע רבים ומתוחכמים שמטבע הדברים לא ניתן לפרט במסמך זה. המערכת מהווה תשתית קריטית של ממשלת ישראל ונדרשת לעמוד בסטנדרטית גבוהים ביותר של זמינות ושרידות”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרז חדש של משרד הבריאות: מכרז לרכש שירותי יישום במערכות מבוססות SAP לחטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים

11.12.2022 16:06

ב- 11 בנובמבר 2022 פירסמתי באתר ידיעה שכותרתה: משרד הבריאות פירסם מכרז פומבי חדש לשירותי יישום ופיתוח בפלטפורמת SAP עבור המשרד ובתי-חולים.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

בריאות/רפואה, תוכנה

משרד הבריאות פירסם מכרז פומבי חדש לשירותי יישום ופיתוח בפלטפורמת SAP עבור המשרד ובתי-חולים

11.11.2022 15:35

“במשרד הבריאות קיימות היום מספר מערכות SAP פעילות ביחידות המטה עבורם נדרש ייעוץ וליווי. המשרד מעונין להמשיך לשמר ולשפר את מערכות ה- SAP הקיימות והפתרונות הנלווים. וכן להוסיף רכיבי תוכנה נוספים בהתאם לצרכים לתמיכה בתהליכים קיימים וחדשים הנובעים מצרכי ניהול משתנים ומשינויים ברגולציה. השירותים המבוקשים המתוארים במכרז זה הם בעיקר שירותי פיתוח ויישום של יישומי SAP חדשים ותחזוקה של יישומי SAP קיימים. מטרת המשרד היא לרכוש שעות צוות פיתוח ויישום לשם ביצוע תחזוקה ופיתוחים לפי הגדרות היחידות במשרד הבריאות”.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, תוכנה

מכרזים/פטורים/דרושים

משרד האוצר/מרכב”ה פירסם מכרז להקמת רשימות ספקים לביצוע פרוייקטים בתחום יישום חבילות עבודה בסביבת SAP

09.11.2022 08:41

במודעת הפרסום למכרז נאמר כי יחידת מרכב”ה באגף החשב הכללי במשרד האוצר יוצאת במכרז משלים להקמת רשימות ספקים בעלי מומחיות ביישום ובפיתוח של חבילות עבודה בסביבת SAP לפי התמחויות שונות. יצויין כי מכרז זה הינו בהמשך למכרז 01/2020 בעל אותו שם.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

מפעל הפיס פירסם מכרז לאיפיון, פיתוח, התקנה, הטמעה, ותחזוקה של מערכת ERP; מבקשת להחליף את מערכת “אביב” שברשותה; מתלבטת בין Priority לבין SAP Buisness One

25.09.2022 09:06

“מפעל הפיס, מעוניין להקים, ליישם ולהטמיע בחצריו, מערכתERP , אשר צפויה להחליף את מערכת “אביב” המשמשת כיום את המפעל ויחידותיו השונות, הכוללת בין היתר ממשק למערכות קיימות, תחזוקה שוטפת, לרבות שמירה על העדכניות הטכנולוגית והתפעולית, עדכון גירסאות תוכנה ועדכוני אבטחת מידע; שינויים ופיתוחים חדשים וכיו”ב.”

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

מימשל/מימשל זמין

פורסם סיכום של פעילות יחידת מרכב”ה לשנת 2021

02.02.2022 07:46

בשנת 2021 עלו לאוויר 35 מערכות ופתרונות חדשים במסגרת מרכב”ה [מחשוב רוחבי כולל במשרדי הממשלה]; בנוסף, ב- 30 בינואר 2022 פורסמה תוכנית העבודה של מרכב”ה לשנת 2022.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין

מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

החשכ”ל אישר הרחבת התקשרות של משרד האוצר/מרכב”ה עם סאפ ישראל לצורך רישוי ורכיבים למערכת ERP [בהיקף של 15 מיליון אירו]

07.01.2022 15:12

“עקב האצת תהליכים שונים בממשלה, גידול בפריסה של מרכב”ה והרחבת תחומי הפעילות של מרכב”ה נוצר צורך לביצוע רכש נוסף מעבר לאומדן כפי שאושר על-ידי ועדת הפטור בשנת 2015”; “בהתאם להנחיית החשב הכללי, במהלך שנת 2022 יתבצע תכנון אסטרטגי במסגרתו יעודכן האומדן לשנים הקרובות”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

משרד אוצר/מרכב”ה: מכרז להטמעה של מערכת הנוכחות של מרכב”ה ERP/SAP במשרדי הממשלה

22.07.2021 08:39

לעניין לוחות הזמנים – בשל היעדר וודאות לעניין התקציב ייתכנו עיכובים בתחילת ביצוע העבודה בפועל על ידי הספק הזוכה. הדבר יוסדר ויתואם מול הספק הזוכה לאחר הזכייה.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

חח”י: בקשה לפטור ממכרז עם סאפ ישראל: דמי שימוש ב- HCM Cloud Package/SAP Success Factors Talent Management Package

22.07.2021 08:37

“חברת החשמל יישמה את מערכת Factor Success של חברת SAP לצורך ניהול יישומי HR בתחום גיוס, למידה, הערכת ביצועים, תגמול ופיתוח. מערכת זו יושמה בפלטפורמת ענן ומופעלת משנת 2017. בפלטפורמת מימוש זו, נרכשים מהספק שירותי שימוש בתוכנה לאחר שהוא מבצע התאמות נדרשות”.

להמשך הידיעה
מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

מימשל/מימשל זמין

משרד האוצר פירסם את תוכנית העבודה השנתית של פרוייקט מרכב”ה לשנת 2021

23.04.2021 09:32

מערכת מרכב”ה הינה מערכת רוחבית כוללת במוסדות הממשלה המבוססת על כלי SAP. המערכת פעילה כיום בכ- 100 משרדי ממשלה ויחידות של ממשלת ישראל ומשרתת אלפי משתמשים פנימיים ועשרות אלפי משתמשים חיצוניים. המערכת מהווה תשתית קריטית של ממשלת ישראל ונדרשת לעמוד בסטנדרטים גבוהים ביותר של זמינות ושרידות. במערכת מופעלים כלי אבטחת מידע רבים ומתוחכמים.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין

מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

וועדת הפטור המרכזית אישרה למינהל הרכש הממשלתי הכרזה על חברת RIMINI STREET כספק יחיד עבור שירותי תחזוקה ותמיכה [בהתאם להליך מרכזי לבחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 3א(א1) לתק’ חובת המכרזים]

12.04.2021 08:37

“כעת המינהל מבקש להכריז על רימיני כספק יחיד לשנה נוספת לאור כך שהמצב בשוק שירותי התחזוקה לא השתנה במהלך השנה האחרונה וכי ההסכם עם רימיני צפוי להניב חיסכון משמעותי למשרדי הממשלה”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

מכרזים/פטורים/דרושים

משרד האוצר/מרכב”ה: בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא אימות חתימות אלקטרוניות מאובטחות על מסמכים המוגשים למערכת מרכב”ה

26.03.2021 16:15

מערכת מרכב”ה הינה מערכת רוחבית כוללת במוסדות הממשלה המבוססת על כלי SAP. המערכת פעילה כיום בכ- 100 משרדי ממשלה ויחידות של ממשלת ישראל ומשרתת אלפי משתמשים פנימיים ועשרות אלפי משתמשים חיצוניים. המערכת מהווה תשתית קריטית של ממשלת ישראל ונדרשת לעמוד בסטנדרטים גבוהים ביותר של זמינות ושרידות. במערכת מופעלים כלי אבטחת מידע רבים ומתוחכמים שמטבע הדברים לא ניתן לפרט במסגרת הפנייה

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

דואר/שירותי דואר, מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

דואר ישראל: שירותי מיקור-חוץ מקצועיים בתחום תחזוקה ופיתוח של מערכות ה- SAP בדואר

12.03.2021 16:12

“חברת הדואר מבקשת להמשיך לשמר, לשפר ולתחזק את מערכת SAP הקיימת והפתרונות המשיקים לה וכן להוסיף רכיבים חדשים, בהתאם לצרכים העתידים בשיטת מיקור-חוץ מלא (Outsourcing). הקבלן יקבל אחריות כוללת על מערכת ה- SAP של חברת הדואר ותשתיותיה האפליקטיביות כולל תחזוקת המערכת, תוכנת SAP , עדכונים, בסיסי הנתונים האפליקטיביים, טיפול בתקלות, תמיכה במשתמשים, ביצוע שינויים ושיפורים, תיקון באגים ופתוחים עתידיים”.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר, מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

משרד האוצר: מכרז להטמעה של מערכת הנוכחות של מרכב”ה (ERP-SAP) במשרדי הממשלה

03.01.2021 14:11

במסגרת מכרז זה, יש להכשיר את עובדי המשרדים לשימוש במערכת הנוכחות והסתגלות לתהליכי העבודה העדכניים בממשלה. המטרות: הבאת כל משתמשי המערכת לשימוש עצמאי, יעיל ומקצועי במערכת מרכב”ה; הקניית מיומנויות עבודה והכרות עם כל תהליכי העבודה ומסכי המערכת הרלוונטיים למשתמשים, לרבות דו”חות.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

מימשל/מימשל זמין

משרד האוצר/מרכב”ה מפרסם בקשה לקבלת מידע בנושא כלי להעתקת נתונים בין סביבות עבודה על פלטפורמת SAP

24.11.2020 16:43

“מערכת מרכב”ה הינה מערכת רוחבית כוללת במוסדות הממשלה המבוססת על כלי SAP. המערכת פעילה כיום בכ- 100 משרדי ממשלה ויחידות של ממשלת ישראל ומשרתת אלפי משתמשים פנימיים ועשרות אלפי משתמשים חיצוניים”; במרכב”ה מופעלים כלי אבטחת מידע רבים ומתוחכמים שלא ניתן לפרט במסמך זה. המערכת מהווה תשתית קריטית של ממשלת ישראל ונדרשת לעמוד בסטנדרטים גבוהים ביותר של זמינות ושרידות”.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין