IDC: שוק טכנולוגיית המידע בישראל יסתכם ב- 2012 ב- 8.36 מיליארד שקלים

הדו”ח השנתי על שוק שירותי המחשוב בישראל שפירסמה חברת המחקר IDC ב- 22 ביולי 2012, מצביע על כך ששוק טכנולוגיית המידע בארץ יסתכם ב- 2012 ב- 8.36 מיליארד שקלים, גידול של 3.8%. ההוצאה המקומית על שירותי IT בישראל גדלה בשנת 2011 בשיעור של 5.2%  לעומת 2010 ל- 8.1 מיליארד שקלים.

בשנת 2011 היו השקעות בשירותי IT בארץ בשל המצב הכלכלי הטוב אולם השנה כבר מורגשת אצל ספקי השירות ירידה בביקושים לשירותי IT. הדבר נובע בעיקר מההאטה בכלכלות אירופה וארה”ב, אשר ישראל תלויה בהן לייצוא שלה. במקביל הקטינו חברות ישראליות הקטינו את תקציבי טכנולוגיית המידע שלהן או שישנו את סדרי העדיפויות בתקציבים הקיימים.

חברת המחקר מעריכה, כי שוק טכנולוגיית המידע בישראל יחזור לעצמו בשנת 2013 ובחמש השנים הקרובות יעמוד הגידול השנתי הממוצע על 7%.

בשנת 2011 נרשמה ירידה מסוימת בהוצאה על שירותי אינטגרציה של ציוד ובמקביל עלייה ביישום פתרונות לייעול ולניהול טכנולוגיית המידע.

שוק החומרה הוא זה שייפגע ככל הנראה יותר מכל מההאטה הצפוייה ובעקבותיו שוק התוכנה. שוק שירותי מיקור-חוץ צפוי לחוות את הפגיעה הכי פחות קשה כיוון שהוא מאופיין בחוזים ארוכי טווח.

שלוש הספקיות המובילות אחזו יחדיו בשנת 2011 בנתח של יותר משליש השוק. במקום הראשון דורגה חברת מטריקס (נתח שוק של 16.9%), שנייה – חברת מלם-תים (עם נתח שוק של 10.8%) ושלישית – חברת נס ישראל (נתח שוק של 8.9%).

בשל האופי ההתמחותי של שירותי מיחשוב וכדי לתת מענה כולל ללקוחות התחרות בענף אינה תמיד פרונטלית ושיתופי הפעולה בין החברות נפוצים למדי. עם זאת, כדי להצליח ולצמוח בשוק תחרותי זה, קונסולידציה היא כלי עיקרי בקרב ספקי השירות למען השגת יתרון תחרותי בעיקר בסביבת מכרזים. בשנת 2011 נרשם המשך רכישות של חברות נישה על ידי השחקנים המרכזיים בשוק וחברת המחקר צופה שמגמה זו תימשך גם בשנים הקרובות.

לדברי IDC, בשנת 2011 חלה ירידה מסויימת בהוצאה על שירותי אינטגרציה של ציוד ועלייה מקבילה ביישום פתרונות ייעול וניהול. הטכנולוגיות אשר יניעו את שוק שירותי המיחשוב בשנים הקרובות הן תובנה עסקית (Business Intelligence, BI), פתרונות לעולם המחשוב הנייד, הטיפול במידע רחב היקף (Big Data), אבטחת מידע, פתרונות כשירות וניהול תשתיות ויישומים. קיימות התחלות של אימוץ מחשוב ענן ציבורי אמיתי על ידי חברות ישראליות אבל קיימת עוד דרך ארוכה עד שהדבר יהיה נפוץ בארץ, הן מצד הלקוחות והן בפתרונות הספקים.

המגזר הפיננסי הוביל את ההוצאה המקומית על שירותי IT בשנת 2011 עם נתח שוק של 25.4% מכלל הוצאות ה-IT בישראל. מגזר זה מונע בעיקר על ידי רגולציה אך קיימות גם השקעות רבות בפתרונות ניידים, מבוססי אינטרנט ותהליכים עסקיים. למגזר הציבורי (ממשלה, צבא ורשויות מקומיות) היה ב- 2011 נתח שוק של 22.6% מכלל הוצאות ה-IT בארץ. IDC מציינת כי למרות היותו לקוח ה- IT הגדול במשק הצבא שלו מספק את רוב שירותי טכנולוגיית המידע בעצמו. נתח השוק של מגזר התעשייה אשתקד היה 16.7% מהוצאות ה- IT בארץ.

יותר ממחצית (53.2%) ההוצאות על שירותי IT הגיעו ב-2011 מחברות גדולות, המעסיקות יותר מאלף עובדים; הנתח של ארגונים המעסיקים 500 עד 1,000 עובדים היה 22.1% מכלל הוצאות ה-IT; הנתח של חברות בגודל קטן עד בינוני היה פחות מ- 25% מההוצאות הישראליות על שירותי טכנולוגיית מידע.

החברות המספקות שירותי מחשוב בישראל מעסיקות יותר מ- 39,000 עובדים בתחומים שונים, מתוכם כ- 23,500 הנחשבים “מומחי מחשוב ומועסקים בחוזים רב-שנתיים. תחום משאבי אנוש זה התרחב במהלך שנת 2011 בשיעור של 6.8%. חברת המחקר מעריכה כי ההאטה במהלך שנת 2012 לא צפוייה להביא לשינויים משמעותיים במצבת כוח האדם של הענף אך תיצור האטה בגיוסים וקיפאון במגמת העלייה בשכר.