תוספת רישוי, וחידוש הרישוי הקיים במערך הדיגיטל הלאומי של תוכנת Monday.com לניהול משימות במצב חירום

מערך הדיגיטל הלאומי פירסם כוונת התקשרות עם מנדיי. קום בע”מ לשם תוספת רישוי, וחידוש הרישוי הקיים במערך הדיגיטל הלאומי של תוכנת Monday.com  לניהול משימות במצב חירום.

לדברי עדי טור-פז ראש מטה מנכ”לית מערך הדיגיטל הלאומי, “מערך הדיגיטל הלאומי מעוניין בתוספת רישוי וחידוש הרישוי הקיים למוצר MONDAY מחברת מנדיי.קום בע”מ , המפתחת ובעלת קוד המקור של תוכנה זו.

“מערך הדיגיטל הלאומי משתמש במוצר זה כחלק מהניהול השוטף של משימות ופרוייקטים חוצי יחידות, הדורשים אינטגרציה ויכולת לעדכון שוטף של צוותים רב תחומיים.

“בעקבות מצב החירום השורר במדינת ישראל כעת, קיימת חשיבות רבה אף יותר לניהול משימות החירום במערכת אחת המאגדת את כלל המשימות, ומאפשרת לנהל את שגרת החירום באופן מיטבי ובקשר ישיר עם כל גורמי המטה, המנהלים ובעלי תפקידים אסטרטגיים במערך בתקופת החירום.

“בעקבות איחוד יחידות מערך הדיגיטל הלאומי ליחידה ארגונית אחת (בעבר, ישראל דיגיטלית ורשות התקשוב הממשלתי) נוצר מצב שההתקשרות הנוכחית היא מכוח שתי בקשות נפרדות לרישוי ותמיכה במערכת מנדיי בהליך מקוצר.

“לאור זאת שקיימת סבירות גבוהה למענה עתידי לשירות לניהול משימות במסגרת רובד 5 של הפרויקט הלאומי ‘נימבוס‘, אין היתכנות לקיום הליך למכרז עצמאי של מערך הדיגיטל הלאומי.

“בכדי להימנע מאיבוד זמן ומידע קריטיים לפעילות החירום והשוטפת של המערך, בנסיבות העניין חברת מנדיי.קום בע”מ היא היחידה היכולה לחדש את הרישוי הקיים במערך הדיגיטל הלאומי, עד לסיום ההליכים הנדרשים במינהל הרכש הממשלתי, עבור התקשרות רוחבית במסגרת פרויקט ‘נימבוס’.