תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד פרטנר: “על אף שמתן שירותיה באזור אילת פטור ממע”מ, המשיבה מחייבת את לקוחותיה גם בתשלומי מס ערך מוסף בניגוד לדין”

13:57 06.02.2023

קטגוריות: טלקום/וויירלס/מובייל משפט

תגים:

לבית-המשפט המחוזי מרכז-לוד הוגשה תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית לפי חוק הגנת הצרכן) נגד חברת פרטנר תקשורת בשאלה המשפטית: “האם המשיבה מחייבת את לקוחותיה הצורכים ממנה שירותים באזור אילת בתשלומי מע”מ שלא כדין”. לדברי התביעה, “על אף שמתן שירותיה באזור אילת פטור ממע”מ, המשיבה מחייבת את לקוחותיה גם בתשלומי מס ערך מוסף”.

התובע בתיק זה הוא יהודה בלולו, “תושב העיר אילת כ- 40 שנה ומתגורר בה גם כיום עם בני משפחתו. המבקש ובני משפחתו הינם לקוחות המשיבה החל מחודש ספטמבר 2020”.

התביעה עוסקת בפעילותה של חברת פרטנר במסגרת המגזר הקווי [שירותי אינטרנט, טלביזיה וטלפוניה נייחת, ומכירת ציוד קצה בקשר אליהם].

בכתב הטענות נאמר בין היתר כי עפ”י החוק, “מתן שירותים באיזור אילת בידי עוסק תושב איזור אילת יהיה פטור מתשלום מע”מ.

“פרטנר הינה עוסק ‘תושב איזור אילת’ כהגדרתו בחוק, ואת השירותים דנא היא מספקת באיזור אילת.

“על אף ההוראה הנ”ל וקיומו של פטור בנסיבות אלו, פרטנר מחייבת את לקוחותיה במסגרת החיוב החודשי גם בתשלומי מע”מ. פרטנר אדישה להוראות החוק ולקיומו של הפטור ו’מגלגלת’ את תשלומי המע”מ על כתפי לקוחותיה. אם לקוח פרטנר יתוודע, בדרך זו או אחרת, לקיומו של הפטור, ורק לאחר פנייתו אליה, רק אז תחדל פרטנר מגביית תשלומי המע”מ, תוך סירובה להשיב את אשר נגבה עד לאותו המועד”.

“לאחר פנייתו כאמור, ועל מנת לקבל את הפטור, יידרש אותו לקוח להוכיח את זכאותו בפני פרטנר ולהציג בפניה תעודת תושב אילת בתוקף.

“כמו כן, ועל-מנת להמשיך ולקבל את הפטור בהמשך תקופת ההתקשרות, דורשת פרטנר מהלקוח לשוב ולהציג בפניה תעודת תושב אילת בתוקף ככל שתוקף התעודה הקיימת יפוג, אחרת ‘יאבד’ את זכאותו לפטור.

“הנוהל המתואר לעיל הינו בגדר נוהל ‘פנימי’ בלבד של פרטנר ועומד בניגוד לאמור ולנדרש בחוק, וכאשר מלבד טרטורו של הלקוח הינו חסר כל תכלית.

“כמו כן, בעוד פרטנר נמנעת מלפטור את לקוחותיה באיזור אילת מתשלומי מע”מ באופן ייזום וכבר במועד ההתקשרות, חברות אחרות אשר מעניקות שירותים שונים באיזור אילת נוהגות אחרת לגמרי: ברגע בו השירותים ניתנים לכתובת מסויימת של לקוח,  וכאשר כתובת זו הינה באיזור אילת, הינן פוטרות אותו מתשלומי מע”מ כבר במועד החיוב הראשון.

בהמשך כתב התביעה נאמר כי “[…] סך תשלומי המע”מ אשר נגבים ע”י פרטנר בגין השירותים מלקוחות בעיר אילת עומד על כ- 50,000 ₪ בכל חודש, וכ- 600,000 ₪ בכל שנה. לפיכך, על פני כלל התקופה הרלבנטית לבקשה זו (7 שנים קודם להגשת הבקשה), מוערכת גביית המע”מ בסך של 4,200,000 ₪. יצויין כי מדובר בהערכה בלבד וכי הנתונים המדוייקים נמצאים בידי פרטנר וניתנים לחילוץ ממנה ללא כל מאמץ מיוחד”.

התביעה הוגשה באמצעות עוה”ד עילי מימן ואירית דרדיק.