שלוש חברות מחקר פירסמו דו”חות (נפרדים) לגבי מכירות מחשבים אישיים

■ דו”ח של חברת המחקר Gartner  שפורסם ב- 11 בינואר 2023 אומר כי במכירות המחשבים ברחבי העולם חלה ירידה בשיעור 16.2%(-) בשנת 2022 כולה, ל- 286.2 מיליון יחידות.

בנוסף, אומרת גרטנר, חלה ירידה בשיעור של 28.5%(-) במכירות המחשבים האישיים בעולם ברבע הרביעי של שנת 2022 להיקף של 65.3 מיליון יחידות. מדובר בירידה רבעונית הגדולה ביותר מאז אמצע שנות התשעים, כשגרטנר החלה לבצע את המדידות הרבעוניות שלה בתחום זה.

לדברי חברת המחקר, “התמוטטות הביקושים למחשבים האישיים נובעת מאי הודאות הכלכלית” כיום.

“הציפייה למיתון עולמי, אינפלציה מוגברת והעלייה בשיעורי הריבית, לכל אלה השפעה עיקרית על הביקושים למחשבים אישיים. היות ולמרבית הצרכנים יש מחשבים חדשים יחסית שנרכשו בתקופת מגיפת קורונה, היעדר היכולת להוציא הוצאה בשלב זה מחליף כל מוטיבציה לרכישה וגורם לביקוש הצרכני למחשבים אישיים לרדת לרמות הנמוכות ביותר זה שנים”.

לדברי גרטנר, במחצית הראשונה של שנת 2022 החל הגידול ברמת המלאים והיווצרות של צווארי בקבוק בשוק המחשבים האישיים. “אספקה חלשה שנגרמה בעקבות ביקושים גבוהים ושיבושים בשרשרת האספקה במהלכה של שנת 2021, הפכו במהירות לעודף היצע בעת שהביקושים האטו במהירות ובקצב משמעותי”.

גרטנר אומרת עוד כי  תעשיית המחשבים האישיים חוותה קפיצות ונפילות לא רגילים במהלך 11 השנים האחרונות.

בשנים 2020-2021 היה גידול יוצא דופן בשל מגיפת קורונה. אולם מאז החלה ירידה משמעותית של השוק, מגמה שתמשיך לפחות עד תחילתה של שנת 2024.

■ דו”ח של חברת המחקר Canalys  שפורסם ב- 11 בינואר 2023 אומר אף הוא כי חלו ירידות במכירות ברבע האחרון של השנה שעברה ובשנת 2022 כולה. הרבע הרביעי של שנת 2022 היה הרבעון הרביעי ברציפות של ירידות. גם בשנת 2023 צפוייה להימשך מגמת הירידה כשהמומנטום יחל רק שנה לאחר מכן.

ב- 11.1.2023 דיווחתי כאן באתר כי  Quarterly Personal Computing Device Tracker, דו”ח של חברת המחקר IDC  שפורסם ב- 10 בינואר 2023, אומר כי מכירות המחשבים האישיים המסורתיים בשנת 2022 הגיעו לרמות מעל המכירות בתקופה שקדמה לפרוץ הקורונה והן הסתכמו ב- 292.3 מיליון יחידות.

המכירות ברבע הרביעי של שנת 2022 היו נמוכות מהציפיות והסתכמו ב- 67.2 מיליון יחידות, ירידה בשיעור של 28.1%(-) לעומת הרבע המקביל שנה קודם לכן.

לדברי International Data Corporation, המכירות ברבע האחרון של השנה שעברה הגיעו לרמה של הרבע הרביעי של שנת 2018 עת השוק ניצב בפני אתגרי האספקה של חברת Intel.

ההערכות עתה הן כי השוק יחזור לצמיחה בשלהי שנת 2023 ובמהלך שנת 2024.

את השוק בשנת 2022 הובילה חברת Lenovo עם נתח שוק של 23.2% ואחריה חברת HP Inc עם נתח שוק של 18.9%. במקום השלישי ממוקמת חברת Dell Technologies עם נתח שוק של 17% ורביעית – חברת Apple עם נתח שוק של 9.8%.