רת”א מבקשת להתקשר עם רפאל/מחצ”ב “לשם ניתוח סיכונים לתעופה אזרחית בעת קונפליקט צבאי” [‘צוקי תקווה’] וכן לגבי תוכנה העוסקת סימולציות סיכונים צבאיים לתעופה האזרחית [שפותחה ע”י משרד הביטחון/מפא”ת]

רשות תעופה אזרחית (רת”א) במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים מבקשת להתקשר בפטור ממכרז עם רפאל/מחצ”ב [מרכז מחקרים צבאיים של רפאל] “לשם ניתוח סיכונים לתעופה אזרחית בעת קונפליקט צבאי” וכן לשם לשם הפעלה, עדכון, שדרוג, תחזוקה ותיקון תקלות בתוכנה העוסקת סימולציות סיכונים צבאיים לתעופה האזרחית [שפותחה ע”י משרד הביטחון/מפא”ת].

מוטי שמואלי מנהל אגף תשתיות תעופתיות ברת”א כותב בין היתר בבקשת ההתקשרות בפטור כי “מזמן לזמן מתרחש במרחב האווירי של ישראל או במרחבים סמוכים קונפליקט צבאי שיוצר סיכונים פוטנציאליים לתעופה האזרחית המסחרית הבינלאומית והפנימית.

“האחריות לניתוח הסיכונים לתעופה האזרחית ולהחלטות על שמירת רמת בטיחות מזערית מקובלת מונחת על כתפי מנהל רת”א.

“בסמכות מנהל רת”א לפרסם הוראות תעבורה אווירית ולפתח את המרחב האווירי הישראלי כדי לאפשר תעופה אזרחית בטוחה ויעילה.

“גם ארגון התעופה האזרחית הבינלאומית International Civil Aviation Organization, ICAO שמדינת ישראל חברה בו ומחוייבת להוראותיו – מחייב ניתוח סיכונים כאמור והתארגנות מוקדמת למשברי תעופה, שאחד מהם עלול להיות קונפליקט צבאי.

“משכך, ועל-מנת לממש את אחריותה וסמכויותיה בעניין זה, פנתה רת”א למינהל פיתוח אמצעי לחימה במשרד הביטחון (מפא”ת) שפיתחה עבור רת”א ועבור חיל האוויר כלי ממוכן (תוכנה) לניתוח הסיכונים הפוטנציאליים על מטוסים אזרחיים העלולים למצוא עצמם בחיכוך עם איומים צבאיים ובאיזור קרבות. הכלי מאפשר הצעת דרכים להפחתת הסיכונים וניתוח מצבים שונים של הפעלת מטוסים אזרחיים בקירבה לאיומים צבאיים שונים.

“עצם ניתוח הסיכונים הנ”ל באוריינטצייה צבאית, וכנגזרת מכך התוכנה מורכבים ודורשים ידע ומיומנויות ייחודיים, ויש צורך ביועץ חיצוני הבקיא בפרטיהם, על-מנת לבצע את המחקר הדרוש, לנתח את הסיכונים,  לעדכן את התוכנה ולהפעילה מזמן לזמן.

“עד כה היה יועץ חיצוני לרת”א בעניין זה אשר ההתקשרות עימו אושרה ע”י מפא”ת, בהיותו יוצא היחידה ובעל סיווג ביטחוני במתאים ובקיאות בפרטי התוכנה, אך מסיבות אישיות נבצר ממנו להוסיף ולשמש יועץ חיצוני לרת”א ועל כן הסכם ההתקשרות עימו עומד להסתיים.

“[…] לאחר התייעצות נוספת עם מפא”ת, הוחלט כי צוות העובד במחצ”ב/רפאל – חברה ממשלתית השייכת לתעשיות הביטחונית – הוא הגורם המתאים לכך, כספק יחיד בנסיבות העניין.

“[…] ההמלצה החד-משמעית של מפא”ת היא להתקשר עם חברת רפאל כך שיפעיל לשירות הנדרש את העובדים הספציפיים העונים לדרישות הנ”ל.

בנוסף, יצויין שרת”א שכרה את שירותי רפאל/מחצ”ב להפעלת אותו צוות מומחים לביצוע מחקר ייחודי לניתוח סיכונים משלים למטוסים אזרחיים על הקרקע בשדה התעופה משברי יירוט רקטות וטילים ע”י מערכות הגנה אקטיביות. בכך נוצר ידע ומיומנויות משלימים וייחודיים אצל אותו צוות”.

* ב- 24.12.2021 פירסמתי כאן באתר ידיעה שכותרתה: כוונה של רת”א להתקשר בפטור ממכרז עם רפאל מערכות לחימה לצורך מחקר בנושא סיכונים למטוסים כתוצאה מירי רקטות על ישראל.