רשות התחרות: הוועדה לצמצום הריכוזיות ממליצה למנוע מהבנקים לאומי, דיסקונט ומזרחי טפחות להתמודד במירוץ לרכישת דואר ישראל

רשות התחרות הודיעה ב- 26.10.2023 כי הוועדה לצמצום הריכוזיות ממליצה למנוע מהבנקים לאומי, דיסקונט ומזרחי טפחות להתמודד במירוץ לרכישת חברת דואר ישראל.

בהודעת רשות התחרות נאמר כי “המלצתה של הוועדה לצמצום הריכוזיות מהיום לרשות החברות הממשלתיות נוגעת להפרטת חברת הדואר ובנק הדואר בהליך תחרותי.

“חברת דואר ישראל ובנק הדואר מספקים באמצעות פריסה רחבה של סניפים לכלל היישובים בישראל שירותי דואר, שירותי בנקאות ושירותים  נוספים. צרכני דואר רבים תלויים ביחידות הדואר ולפיכך שירותי דואר איכותיים, נגישים ויעילים חיוניים לרווחת הציבור.

“בבנק הדואר יותר מחצי מיליון בעלי חשבונות שמשתייכים ברובם לאוכלוסיות מודרות אשראי. שירותי בנק הדואר חיוניים במיוחד עבורן מפני שמועברות דרכו קצבאות הביטוח הלאומי ומפני שבנק הדואר הוא הדרך היחידה שלהן לשלם תשלומים בסיסיים כמו מים וחשמל.

“השליטה בחברת הדואר ובבנק הדואר תאפשר לזוכים בהקצאה להפעיל כוח מיקוח והשפעה מול הממשלה ובעיקר מול משרד התקשורת שמפקח על פעילותם, בפרט שמדובר בהקצאה של מלוא ההחזקות בחברה, שיקנו לזוכה שליטה מוחלטת בה.

“הבנקים לאומי, דיסקונט ומזרחי טפחות הן פירמות פיננסיות בעלות השפעה רבה על המערכת הכלכלית המקיימות ממשק רגולטורי אינטנסיבי ביותר מול הממשלה ובנק ישראל, נוכח היותם מהמפוקחים הגדולים ביותר של מערך הפיקוח על הבנקים ונותני האשראי הגדולים ביותר.

“הוועדה סברה (פה אחד) כי חיזוק מעמדם הריכוזי של הבנקים המובילים, המרכזים את מרבית המשאבים של הציבור, באמצעות הענקת שליטה בתשתית חיונית ייחודית נוספת, חותר תחת מטרות החוק והמליצה להתנגד להשתתפותן. זאת, כיוון שהקצאת הזכות לקבוצות אלו צפויה להגדיל את הריכוזיות הכלל-משקית שלהן ואת כוח המיקוח שלהן מול קובעי המדיניות, ולחזק את החשש שינסו לפעול באמצעות הכוח שההקצאה תעניק להם לקידום האינטרסים האישיים שלהם בתחומי הפעילות האחרים שלהם, כמו גם לנצל את פעילותם בתחומים אחרים להשגת יתרונות בתחומי פעילות חברת הדואר ובנק הדואר. כל זאת בזמן שאין בצד ההקצאה תועלת משמעותית לצרכנים העשויה להצדיק זאת, ואף עלולה להיגרם פגיעה תחרותית בשווקים שונים בתחומי הבנקאות. הוועדה הזכירה בהקשר זה אף את הריכוזיות החריגה של קבוצת ורטהיים ששולטת בבנק מזרחי טפחות, בחברה המרכזית ובשידורי קשת.

“הוועדה סברה כי הגידול בריכוזיות כתוצאה מזכיית קבוצה שכוללת את הפניקס אינו מצדיק את פסילת השתתפותה בהליך. שכן, על אף היותה אחת מחברות הביטוח המובילות בישראל שפעילותה הפיננסית גדלה מדי שנה, היא אינה שולטת בפעילויות בתחומי תשתית חיונית, והחפיפה בין תחומי פעילותה לשירותים שמספק בנק הדואר אינה מהותית, ולכן רכישת הדואר על ידה אינה צפויה לפגוע בפוטנציאל לתחרות.

“לדוד ומיכל פורר, בעלי השליטה בחברת ניאופרם, יש פעילות עסקית ענפה במגוון תחומים ובין היתר הם שולטים בחברת בזק. פעילותה של בזק שהיא בעלת ריכוזיות כלל-משקית והשפעה יוצאי דופן, היא שמביאה לכך שהם עומדים בקריטריונים להיות גורמים ריכוזיים.

“על אף הריכוזיות יוצאת הדופן של בזק החברה הישראלית לתקשורת, השינויים הרגולטוריים שמאפשרים התפתחות תחרות בדואר, לצד התועלות הצרכניות האפשריות מהתמודדותה וזכייתה של ניאופרם שהיא בעלת יכולות וניסיון בתחומי הלוגיסטיקה, והעובדה שדוד ומיכל פורר שולטים בבזק יחד עם קרן סרצ’לייט, הביאו את רוב חברי הוועדה, פרופ’ אבי שמחון ראש המועצה הלאומית לכלכלה ועו”ד שלומי הייזלר, למסקנה שהחשש מגידול בריכוזיות של ניאופרם אינו מצדיק את פסילתה מהתמודדות במכרז. לכן המלצת הוועדה (ברוב דעות) היא לאפשר לניאופרם להתמודד בהליך התחרותי על הפרטת הדואר.

“לעומתם, בדעת מיעוט, עמדת יו”ר הוועדה והממונה על התחרות מיכל כהן היא כי שליטתם של דוד ומיכל פורר בחברת בזק, יחד עם שליטתם בחברת הדואר ובבנק הדואר, חברות בעלות פעילות משמעותית בתשתיות חיוניות, ייחודיות וחשובות, עלולות ליצור לקבוצה כוח מיקוח והשפעה חריגים מול קובעי המדיניות וליצור ריכוזיות כלל-משקית גבוהה שאינה רצויה. בייחוד מכיוון שבזק ודואר ישראל, מקיימות ממשקים תכופים והדוקים מול אותם מאסדרים. לכך הוסיפה כי הגם ששינוי הרגולציה המאפשר תחרות לחברת הדואר הוא כמובן מבורך ביותר, תחרות כזו לא התפתחה עד כה.

“יושבת ראש הוועדה ציינה כי  שליטתם של דוד ומיכל פורר בבזק, אינה נדרשת עוד בעקבות שינויי הרגולציה, וכי רשימת הקבוצות שמשתתפות בשלב זה, מצביעה על התעניינות של גורמים מנוסים נוספים בהליך התחרותי. לאור האמור, היא סבורה שאין לאפשר זכייה של ניאופרם בהליך המכירה של הדואר, כל זמן שהיא מוסיפה לשלוט בחברת בזק”.