פטור ממכרז עם גורם בריטי לטובת קיום סדנה בנושא חקירת אסון תעופה המוני

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הודיע על כוונת התקשרות בפטור עם Air Accidents Investigation Branch, AAIB הבריטית.

קרן גיא מרכזת בכירה חקירות ובטיחות כותבת בכוונת ההתקשרות כי “הסדנה תועבר ע”י 5 חוקרים מה-   AAIB בעלי ניסיון רב בחקירות של אסון תעופה המוני (במדינתם וכמסייעים בחקירות של מדינות אחרות).

“הסדנה מיועדת לכ – 50 חוקרים קבועים וחיצוניים של הרשות לחקירה בטיחותית בתעופה.

“סדנה זו נכללה בתכנית העבודה לשנת 2023 בתחום הכשרות חוקרים”.

“הרשות החוקרת הבריטית בעלת ניסיון רב בחקירות של אסון תעופה המוני שאירעו בשטח המדינה ובסיוע בחקירות של מדינות אחרות. סדנה זו, שתועבר על ידי 5 חוקרים מה- AAIB , תעסוק בהכשרת החוקרים לחקירה של אסון תעופה המוני באמצעות Study Case  מתוך הניסיון הרב שצברו במהלך השנים.

“הרשות החוקרת הבריטית בחרה לשלוח 5 חוקרים מטעמה במטרה למקסם את הידע שיועבר על ידם בתחומי החקירה השונים”.

* בתוך כך הונחה על שולחן הכנסת ב- 12.6.2023 הצעת חוק ממשלתית: הצעת חוק הרשות לחקירה בטיחותית בתעופה, כשהמטרה היא “להסדיר את הקמתה של רשות עצמאית לחקירה של אירועים בטיחותיים בתעופה האזרחית, במשרד התחבורה, שתהיה אחראית על ביצוע חקירות של אירועים בטיחותיים בהתאם להוראות לפי חוק הטיס ולפי נספח 13 לאמנה, והכול כדי לקדם את בטיחות התעופה האזרחית במדינת ישראל”.