עתירת מפלגת צעירים בוערים בראשות הדר מוכתר בנושא חסימת האפשרות להתקשר אליה מטלפונים ‘כשרים’: יו”ר ועדת הבחירות הורה ליועמ”שית להצטרף כמשיבה

ביום ראשון, 16.10.2022, בבוקר, פירסמתי – בפרסום ראשון – כאן באתר ידיעה לפיה “מפלגת צעירים בוערים בראשות הדר מוכתר הגישה ליו”ר ועדת הבחירות המרכזית (כבוד השופט יצחק עמית) עתירה דחופה למתן צו מניעה וצו ארעי נגד משרד התקשורת, נגד שש חברות תקשורת והמנהל המיוחד לעמותת ועדת הרבנים לענייני תקשורת (עו”ד רונן מטרי) [ובאמצעותו – גם נגד פלוני/םהגורמ/ים חוסמ/י הקווים]. העתירה הוגשה באמצעות עוה”ד נריה הרואה ו- ולריה פלקסברג.

“שש חברות התקשורת בהן מדובר הן: בזק החברה הישראלית לתקשורת, פלאפון תקשורת, פרטנר תקשורת, סלקום ישראל, גולן טלקום, רמי לוי שיווק השיקמה תקשורת.

“יו”ר וועדת הבחירות מתבקש בעתירה להוציא צו אשר יורה לשש חברות התקשורת הללו להימנע מלחסום את 4 קווי התעמולה של מפלגת צעירים בוערים בראשות הדר מוכתר (שמספריהם צויינו בעתירה) אשר נחסמו על ידי המשיבות לחיוג ממנויי טלפונים המכונים ‘כשרים’ וכן  צו שיכלול הוראה מפורשת למנהל המיוחד לעמותת ועדת הרבנים לענייני תקשורת (עו”ד רונן מטרי) ו/או למי מטעמו, לא לתת למשיבות 1-6 הוראה לחסום כל קו מידע קולי אשר תפעיל העותרת”.

= = = = = = = = = = = = = =

ביום רביעי, 19.10.2022, ניתנה החלטה של יו”ר ועדת הבחירות המרכזית כבוד השופט יצחק עמית.

השופט כותב בין השאר בהחלטתו כי “לאחר עיון בעתירה,  בתגובת המשיב 7 [עו”ד רונן מטרי שמונה בידי בית-המשפט למפרק העמותה] בשם ועד[ת] הרבנים לענייני תקשורת ובתשובת העותרת ביחס עליה, מצאתי כי העתירה מעלה שאלות משפטיות נכבדות ונדרשת התייחסות מטעם היועצת המשפטית לממשלה לה”.

“נוכח כך, היועצת המשפטית לממשלה תצורף כמשיבה לעתירה ותגיש […] התייחסותה לעתירה”.

“בהתייחסות היועצת המשפטית לממשלה אין צורך להוסיף על האמור בתגובת משרד התקשורת, בכל הנוגע לסמכויותיו כמאסדר של הנושא בהיבט של דיני התקשורת הכלליים. ההתייחסות מתבקשת בעניין הטענות בדבר אפליה בתעמולת בחירות”.

= = = = = = = = = = = = = =