עיריית רעננה פירסמה קול קורא להגשת הצעות להפעלת קורסים ללימודי סייבר במכללה העירונית ברעננה

הגוף המפרסם: עיריית רעננה

נושא המכרז: קול קורא להגשת הצעות להפעלת קורסים ללימודי סייבר במכללה העירונית ברעננה

מועד אחרון: 23 במאי 2021

הערות: עיריית רעננה מעוניינת להתקשר עם בתי ספר למקצועות סייבר – אבטחת מידע ופיתוח תוכנה לצורך הפעלת קורסים אשר יתקיימו במכללה העירונית ברעננה. התוכנית מיועדת לכלל האוכלוסייה מגיל 16 ומעלה.

הקורסים המבוקשים יופעלו ע”י מרצים בתדירות ובמועדים ובשעות אשר יקבע ו על ידי העירייה, ובהתאם לצרכי הקורס, הביקוש והעירייה.

על המציע והצוות מטעמו להיות בעל ניסיון קודם ומוכח במהלך שלוש שנים רצופות אחרונות שקדמו להגשת ההצעה בהפעלת קורסים בתחום לימודי הסייבר במסגרת גופים ציבוריים ו/או ממשלתיים ו/או מוניציפליים ו/או מתנ”סים.