סלקום מובילה בקרב חברות התקשורת/אינטרנט שהוגשו נגדן תובענות ייצוגיות ב- 2022; שתיים מהתביעות נגדה הוגשו בדצמבר 2022

חברת סלקום ישראל מובילה בקרב חברות התקשורת/אינטרנט שהוגשו נגדן במהלך שנת 2022 תביעות ובקשות לאשרן כתובענות מהייצוגיות. כנגד חברת סלקום הוגשו במהלך שנה זו שש תביעות ייצוגיות שונות. שתיים מהתביעות הללו הוגשו במהלך חודש דצמבר האחרון, כמפורט בהמשך ידיעה זו.

נגד בזק החברה הישראלית לתקשורת הוגשו השנה שתי ייצוגיות; נגד פרטנר תקשורת ונגד פלאפון תקשורת הוגשו שתי תביעות נפרדות נגד כל אחת מהחברות הללו; נגד קבוצת הוט הוגשו שלוש תביעות נפרדות (כשמדובר בהוט מובייל ו/או הוט מערכות תקשורת); נגד וויקום תקשורת הוגשה תביעה אחת; נגד טלזר 019 הוגשה גם כן תביעה אחת.

נגד חברת דואר ישראל הוגשו במהלך השנה היוצאת שבע תביעות ייצוגיות שונות.

* יצויין כי סלקום לא הופיעה ברשימת החברות הנתבעות בתביעות ייצוגיות בשנת 2021.

(מקצת מהתביעות שהוגשו בשנת 2022 פורסמו באתר זה במהלך שנה זו).

= = = = = = = = = = = = = =

כאמור, שתיים מהתביעות נגד חברת סלקום הוגשו החודש:

+ התביעה האחת [תובענה ייצוגית לפי חוק הגנת הצרכן] היא של עו”ד ולריה פלקסנברג נגד סלקום. בתביעה [בהיקף קבוצתי של קרוב ל- 10 מיליון ש”ח] נאמר בין היתר כי “עניינה של תובענה זו הוא הטעיה של לקוחות המשיבה, בפרסומים שיווקיים של הנתבעת שנועדו לעודד את לקוחותיה לעדכן פרטים או לבצע פעולות “מזכות” אחרות וכן להגיע למרכזי השירות שלה ושל חברה-בת של הנתבעת, דינמיקה רשת חנויות תקשורת בע”מ (חברה-בת בבעלות מלאה של הנתבעת).

“בקשה לאישור תובענה ייצוגית זו נולדה לאחר שהמבקשת, לקוחה של המשיבה, ראתה פרסום שמציע שובר של 100 ₪ לכל מי שיעדכן את פרטיו האישיים”. התובעת עשתה כנדרש אולם כשהגיעה למרכז שירות של הנתבעת השובר שקיבלה לא כובד. “לאחר בדיקה, התברר למבקשת שאין מדובר בטעות נקודתית אלא מדובר בהטעייה בפרסום, הפרת חוזה, הפרת חובת תום הלב ועוד”.

התובעת היא מנוייה לשירותי סלקום: שירותי סלולר (כיום שלושה קווים), האינטרנט והטלביזיה של המשיבה.

+ התביעה השנייה [תובענה ייצוגית לפי חוק הגנת הצרכן] היא של בני הזוג עמיחי ואילת לבנון נגד סלקום [הוגשה באמצעות עו”ד אלרן שפירא בר-אור (ממשרד אלרן שפירא בר-אור ושות’) ועו”ד מיכאל אדלר (ממשרד אדלר שחר ושות’)]. התביעה היא בשם “כל לקוחות המשיבה אשר התקשרו למוקד שירות הלקוחות הייעודי שמפעילה המשיבה לצורך מתן שירות ללקוחותיה בחו”ל ואשר חוייבו בגין שיחות אלה”.