נמחקה עתירה מינהלית נגד משרד התקשורת והחברות בזק ופרטנר אולם על משהת”ק הוטל תשלום הוצאות בסך 3,000 ₪ לעותרים

בית-המשפט המחוזי בתל אביב מחק עתירה מינהלית נגד משרד התקשורת ונגד שתי חברות תקשורת. יחד עם זאת הוטל על משרד התקשורת תשלום הוצאות בסך 3,000 ₪ לעותרים.

כל ניסיונותיי להשיג את הנוסח המלא של כתב העתירה המינהלית [עת”מ 53572-05-22] נכשלו ואני חייב לציין כי איני יודע במה מדובר באופן מלא. ב”כ העותרים לא הגיב לפניותיי במייל.  גם דוברות משרד התקשורת לא הגיבה על בקשה שלי + שתי תזכורות שנשלחו אליה בתוך תקופה של מספר שבועות.

על-פי “נט המשפט” של הנהלת בתי-המשפט, מדובר בעתירה מינהלית/חופש מידע שהגישו ב- 24.5.2022 מוחמד ג’בארין, יוסף אבו חוסין ותאמר אבו חוסין נגד משרד התקשורת, בזק החברה הישראלית לתקשורת בע”מ ופרטנר תקשורת בע”מ.

בעתירה זו ניתנו מספר החלטות של כבוד השופטת לימור ביבי. בהחלטה מיום 25.10.2022 נאמר כי באותו היום אמורה להיות מוגשת תשובת המדינה אשר תכלול את המידע שהעותרים ביקשו לקבל. בעקבות זאת ולאור הודעת העותרים מאותו היום – נמחקה העתירה אם כי שאלת תשלום הוצאות לעותרים נשארה פתוחה לתגובות הצדדים.

ב- 8 בנובמבר 2022 ניתנה החלטה נוספת של השופטת ביבי בה נאמר בין היתר כי “לאחר שעיינתי בטענות הצדדים מזה ומזה, נחה דעתי כי יש מקום לחייב את המשיבה 1 [משרד התקשורת] בהוצאות העותרים ואולם, זאת בסכום מינימלי המביא לידי ביטוי את השלב בו הועבר המידע – קודם לדיון בעתירה ובהתאמה את המשאבים אשר הושקעו בעתירה.

“מעבר לכך לא מצאתי לא לחייב בהוצאות [את] יתר המשיבות. קביעתי זו מושתתת ראשית על כך שבעתירה היה צורך, בהינתן שהמידע לא הועבר קודם להגשתה וזאת, הגם שהדרישה למידע צומצמה כך שלא יהא בה כדי לפגוע באינטרסים המוגנים של המשיבות 2 [בזק] ו- 3 [פרטנר].

“לטענת המשיבה, בשל חילופי תפקידים נשקלה שוב הבקשה – טענה זו מצדיקה הפחתת ההוצאות, הואיל והיה בכך כדי להוביל לסילוק העתירה בשלב מוקדם ואולם אין בה כדי להוות נימוק רלבנטי לסירוב להמצאת המידע מלכתחילה.

“אשר למשיבות 2 ו- 3, הרי שאלה נדרשו אומנם להגשת תשובות ואולם, במסגרתן התנגדו למסירת המידע ומשכך, גילו דעתן כי יש לקיים את הדיון בעתירה לגופם של דברים ולא ניתן לייתרה. בנסיבות אלו, וגם בהקשר זה בשים לב לשלב המקדמי בו נמחקה העתירה – לא מצאתי לנכון לפסוק לטובתן הוצאות.

“לאור כל האמור, הנני מחייבת את המשיבה 1 בהוצאות העותרים בסך של 3,000  ₪, אשר ישולם בתוך 30 יום מהיום”.