נדחתה עתירה מינהלית נגד משרד החינוך לגבי מכרז בנושא שירותי הפעלה וניהול בית-ספר תיכון וירטואלי וחונכות וירטואלית בתחומי דעת שונים

13:01 08.04.2022

קטגוריות: חינוך והכשרה משפט

תגים:

בית-המשפט המחוזי בירושלים (בשיבתו כבית-משפט לעניינים מינהליים) דחה עתירה מינהלית [עת”מ 17521-10-21] שהוגשה ע”י המרכז לטכנולוגיה חינוכית (מט”ח) נגד משרד החינוך ונגד חברת אל-נט טכנולוגיות מידע בע”מ. העתירה הייתה לגבי מכרז של משרד החינוך בנושא שירותי הפעלה וניהול בית-ספר תיכון וירטואלי וחונכות וירטואלית בתחומי דעת שונים

בפסק הדין שניתן ב- 31.3.2022 כתבה כבוד השופטת עינת אבמן-מולר בין היתר: “עתירה זו  נסובה על מכרז מס’ 41/12.2020 שפירסם המשיב 1, משרד החינוך, למתו שירותי הפעלה וניהול בית-ספר תיכון וירטואלי וחונכות וירטואלית בתחומי דעת שונים. המשיבה 2, חברת אל-נט טכנולוגיות מידע בע”מ זכתה במכרז להפעלת התיכון הווירטואלי בתחומי המתימטיקה, הפיסיקה ואולפן עברית וכן זכתה במכרז להפעלת חונכות וירטואלית.

“העותרת, המרכז לטכנולוגיה חינוכית (מט”ח) מבקשת להכריז על הצעתה שלה כזוכה במכרז להפעלה של תיכון וירטואלי בתחום הפיסיקה ולהפעלת החונכות הוירטואלית, בהם דורגה במקום השני”.

יצויין כי מדובר במכרז שפורסם ב- 14 בדצמבר 2020 וקישור אליו ניתן למצוא כאן.

מטרת המכרז, כפי שנאמר בפסק הדין, הייתה להגדיל “את מספר התלמידים הלומדים וניגשים לבחינות בגרות ברמת חמש יחידות לימוד במקצועות שונים ומתן הזדמנות שווה לתלמידים מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית ללמוד ולהצליח במקצועות הנלמדים ברמת 5 יח”ל.”

ביום 30.8.2021 ניתנה החלטת וועדת המכרזים של משרד החינוך וחברת אל-נט הוכרזה כזוכה. ביום 5.9.2021 וביום 13.9.2021 הגישה מט”ח השגות לוועדת המכרזים לגבי קביעה זו, “הן בעניין ניקוד הצעתה שלה והן בעניים הצעתה של אל-נט”. ביום 7.10.2021 הוגשה העתירה המינהלית לבית-המשפט המחוזי בירושלים. בהמשך התירה השופטת לעותרת, לבקשתה, לתקן את העתירה.

בהכרעה שבפסק הדין מנתחת השופטת כל  אחת מטענות מט”ח נגד החלטת וועדת המכרזים ובסופו של דבר היא קובעת כי העתירה נדחית. “העותרת תישא בשכ”ט עו”ד והוצאות בסך 40,000 ₪ לכל אחת מהמשיבים (ובסה”כ 80,000 ₪). לעניין זה הבאתי בחשבון את היקף העבודה שנדרש בגדרי העתירה בשים לב גם להיקף הטענות הנרחב”.

= = = = = = = = = = = = = =

דחיית הבקשה להוצאת צו ביניים

ב- 21 באוקטובר 2021 ניתנה החלטה של כבוד השופטת אבמן-מולר בה היא דוחה את הבקשה של מט”ח להוצאת צו ביניים לגבי המכרז הנ”ל.

“בנסיבות העניין השתכנעתי כי מאזן הנוחות נוטה כנגד מתן הצו המבוקש. המדובר במכרז למתן שירותים, להבדיל ממכרז שעניינו הקמת תשתיות. לא מצאתי כי ההתקשרות עם המשיבה בתקופה שעד להכרעה בעתירה תגרום לנזק בלתי הפיך שאינו ניתן לפיצוי כספי.

“לכך יש להוסיף את הנזק העשוי להיגרם לתלמידים בשנת הלימודים הנוכחית, שכבר החלה. מתן צו זמני יגרום לעיכוב ההתקשרות של משרד החינוך עם הזוכה ויביא לעיכוב בפעילות הזוכה באופן שעלול לגרום לנזק לתלמידים. חלקם נבחנים בבחינות הבגרות השנה.

“נוכח האמור לא מצאתי להידרש בהרחבה לסיכויי העתירה. די לציין בהקשר זה כי על פניו הפנייה לבית-המשפט הייתה מוקדמת, בטרם מוצו ההליכים בפני הרשות המינהלית ובטרם ניתנה החלטת הוועדה בפניית העותרת, ובכך יש כדי להקרין גם על סיכויי העתירה.

“אשר על כן, הבקשה לצו ביניים נדחית. המבקשת תישא בהוצאות המשיבות 1 ו- 2 בסך 5,000 ₪ כל אחת”.

= = = = = = = = = = = = = =

תשובת שרת החינוך לשאילתה בנושא שהוגשה בכנסת

ב- 27.11.2021 השיבה שרת החינוך יפעת שאשא-ביטון על שאילתה לגבי המכרז [“אי-תפקוד תוכנית התיכון הווירטואלי בפריפריה”] שהוגשה בידי ח”כ אופיר כץ.

ח”כ אופיר כץ: ברצוני לשאול – יש תוכנית לפריפריה, התיכון הווירטואלי. היא תוכנית מצוינת שמאפשרת לתלמידים בפריפריה ללמוד בצורה מקוונת חמש יחידות מתמטיקה ופיזיקה, ובלי התוכנית הזאת הם לא יוכלו ללמוד את המקצועות ברמת חמש יחידות. התוכנית הופסקה ולא יצרו קשר עם התלמידים יש חשש שהם ינשרו מהתוכנית. אני לא יודע בדיוק מה הסיבה, המכרז של חברה כזו או אחרת שהחליפו, אבל בינתיים הילדים יושבים בבית. ברצוני לשאול – אני לא אתרכז בשאלה למה זה קרה ואיך, זה אני בטוח שתפתרי – מתי הילדים יוכלו לחזור ללמוד?

שרת החינוך: “אני אתחיל מהסוף להתחלה, ממש בקרוב. אתה צודק בדבריך שהסיפור הגדול היה כאן מכרז – אני גם אקריא תכף את התשובה הרשמית כדי שתהיה לפרוטוקול – מכרז שבו בעצם מט”ח לא זכתה. היא הייתה בעבר זו שנותנת את השירות. היא עתרה לפי הזכות שמוקנית לה כנגד התוצאות, ובכל זאת בסופו של דבר העתירה הסתיימה עכשיו, חברת אל-נט היא החברה שזכתה וגם תיתן את המענה הזה.

“צריך לזכור שהילדים לא בהכרח בבית, אבל נכון, הם עדיין לא התחילו בלימודים. כדי שמי ששומע אותנו ידע, לא התחילו בלימודי המתמטיקה והפיזיקה, ששם בעיקר הם מקבלים את השירות.

“צריך לזכור שאנחנו נותנים את השירות הזה למקומות שבהם או אין מספיק מורים או אי-אפשר לפתוח כיתות או מגמות בגלל מספר תלמידים מאוד מצומצם, והמשרד בהחלט מאפשר את זה באמצעות השירות של מט”ח בעבר, של אל-נט בעתיד.

“רק כדי שכולם ידעו במה אנחנו מדברים: תוכנית התיכון הווירטואלי מיועדת לבתי ספר שאין בהם מגמות לימוד לבגרות מורחבת במתמטיקה ופיזיקה, אם בשל היעדר מורה או בשל מספר מצומצם של תלמידים. התוכנית מאפשרת לתלמידים מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית, אשר בבית ספרם לא ניתן ללמד מקצועות אלה מהסיבות האמורות, ללמוד בכיתות וירטואליות ולהשתתף בשיעורים מקוונים המתקיימים במהלך יום הלימודים וכן ליהנות משיעורי עזר אחר הצהריים.

“בשנים האחרונות הופעלה התוכנית על ידי מט”ח. לפני כעשרה חודשים המשרד יצא למכרז חדש, ולאחר תהליך שהתקיים בוועדת המכרזים נבחרה חברת אל-נט. מט”ח השיגה על הבחירה ואף עתרה לבית-המשפט על מנת שיעצור את ההתקשרות עם חברת אל-נט – וזו הסיבה בעצם שהדברים התעכבו – כל עוד העתירה הייתה תלויה ועומדת בבית-המשפט, המשרד לא יכול היה לקדם את ההתקשרות עם חברת אל-נט. ביום חמישי האחרון בית-המשפט דחה את בקשת מט”ח למתן צו ביניים שימנע את החתימה על ההסכם, ובכך התאפשר למשרד לקדם את החתימה.

“בימים אלה המשרד מדייק את תוכנית העבודה ובכוונתו להשלים את הליך החתימה על ההסכם. במקביל, החל הליך הרשמת תלמידים לתוכנית. זאת אומרת, הדברים כבר קורים. אני כמובן מקווה שבימים הקרובים כבר הכול יבוא על פתרונו והתלמידים יוכלו להתחיל בשגרת לימודים גם במקצועות הללו.

ח”כ כץ: ימים?

שרת החינוך: “זה עניין של ימים, כן. התהליך כבר קורה. אתה רואה, אפילו בית-המשפט מתאים את עצמו ללוחות הזמנים, הכול קרה ממש בשבוע האחרון”.

= = = = = = = = = = = = = =