נדחתה בקשה של יבמ ישראל לסילוק על הסף של התובענה נגדה מצד איי סי אל גרופ [לשעבר, כי”ל] בתיק תביעות הענק ההדדיות ביניהן על פרוייקט מחשוב

13:04 08.04.2022

קטגוריות: משפט

תגים: ,

בית-המשפט המחוזי בתל אביב דחה בסוף מארס 2022 בקשה של יבמ ישראל לסילוק התובענה נגדה מצד איי סי אל גרופ [לשעבר, כימיקלים לישראל (כי”ל)] בתיק תביעות הענק ההדדיות ביניהן על פרוייקט מחשוב.

כבוד השופט גרשון גונטובניק כתב בין היתר בהחלטתו מ- 30.3.2022:

“לפני בקשה מטעם הנתבעת לסילוק התובענה נגדה על הסף, ולחילופין למחיקת סעדים.

“ברקע הבקשה –  התובענה שהגישה חברת כימיקלים לישראל בע”מ, ששינתה בינתיים את שמה לאיי. סי. אל. גרופ בע”מ נגד חברת יבמ ישראל בע”מ. מדובר בתביעה מורכבת.

“על-פי התביעה, בחנה התובעת [כי”ל] אפשרות להקים פלטפורמת מידע אחידה והרמונית נוכח פעילותו המקיפה של הקונצרן שהיא מפעילה, הכרוכה בקיומן של מערכות מידע מבוזרות, המקשות על התפעול השוטף. הלכה התובעת והתייעצה עם חברת יבמ, שמסרה לה כי מדובר בפרוייקט בר ביצוע. היא שכרה איפוא את שירותיה להובלת הפרוייקט מהמסד עד הטפחות. גובשו שלבים שונים לביצועו.

“והנה, הנתבעת [יבמ] כשלה בכל אחד ואחד מהם. כשהגיע שלב היישום הסתבך הפרוייקט לחלוטין ויצא משליטה. המערכת שנמסרה בסוף 2016 הייתה בלתי יציבה, בלתי אינטגרטיבית ובלתי פונקציונלית. התנהלות זו העמידה את התובעת בסכנת קריסה.

“לכן החליט דירקטוריון התובעת בספטמבר 2016 להפסיק את הפרוייקט הכושל, ‘לעצור הדימום’, ולסיים את ההתקשרות עם הנתבעת תוך שמירה על הזכויות. סכום ההשקעה שעמד על כ- 300 מיליון דולר נמחק, והתובעת שילמה למעלה מ- 100 מיליון דולר מכוח מערכת ההסכמים שחלה על הצדדים. על רקע זה הוגשה התביעה שלפניי העומדת על כ- 1.1 מיליארד ₪.

“הנתבעת [יבמ] טוענת כי החברה [כי”ל] בחרה להפסיק את הפרוייקט משיקוליה העסקיים ולא כתוצאה מהפרת התחייבויותיה. היא מפרטת טעמיה לטענתה בכתב ההגנה. התובעת דיווחה לאורך כל הדרך כי הפרוייקט מתנהל כדבעי ומתקדם בהצלחה. גם נציגיה המוסמכים שלל התובעת העידו כי הפרוייקט מתנהל כך ושהם מעורבים בפיקוח עליו. על רקע זה מדובר בתביעה טקטית שמטרתה להימנע מתשלום יתרת התמורה המגיעה לחברת יבמ עבור שירותיה. יתרה זו עומדת על כ- 180 מיליון ₪, הנתבעים בתביעה שכנגד. היא זכאית לתשלום בעבור כל המטלות (אבני הדרך) שביצוען הושלם במועד הפסקת הפרוייקט, וכן לתשלום בעבור אבני הדרך שביצוען לא הושלם אך שהיא החלה להשקיע בהן, וכן לתשלום בגין ההוצאות הנלוות”.

חברת יבמ עתרה לסילוק התובענה על הסף ולחילופין למחיקת סעדים, וזאת על בסיס הסכם המסגרת שנכרת בין הצדדים ביום 11.9.2014. בין היתר טענה יבמ כי “במכתב הביטול [ששלחה אליה כי”ל] אין טענה כי יבמ הפרה את ההסכם וממילא לא ניתנה לה כל הזדמנות לתקן הפרה נטענת […] מכאן שהיא ורק היא אחראית לנזקים ולהפסדים עקב הביטול”.

כימיקלים לישראל, מצידה, טענה שיש לדחות את הבקשה של יבמ משום שהיא “הוגשה למעלה משנתיים לאחר הגשת התובענה, דבר המראה כי היא חסרת בסיס, וגם חסרת תום לב דיוני. אין למצוא בבקשה מהי העילה הקונקרטית, שמכוחה המבקשת עותרת לסילוק על הסף, למעט משפט אחד ולפיו העובדות הנטענות בכתב התביעה אינן יכולות לזכות את התובעת בסעדים המבוקשים בה”.

כימיקלים לישראל טענה עוד כי “חברת יבמ התחייבה להשלים את בדיקות האינטגרציה של המערכת אלא שהתגלו כשלים ממשיים. מנכ”ל כי”ל הוציא מכתב דחוף למנכ”לית הנתבעת ביום 16.8.2016 ובו עמד על חוסר מוכנות המערכת, וממנו עולה שכבר בזמן אמת היו לתובעת טענות קשות ביחס לביצועי הנתבעת. מכאן שהסיבות להפסקת הפרוייקט היו ידועות לתובעת בזמן אמת”.

בהכרעתו כותב השופט: “עד כאן הפרוזדור ומכאן לטרקלין. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים נחה דעתי כי דין הבקשה להידחות”. אומנם, חברת יבמ “מעלה טענות משפטיות הראויות לליבון” אולם “יחד עם זאת אינני סבור כי טענותיה מצדיקות פסילה על הסף, ללא כל בירור עובדתי […] על רקע זה נדרש בירור עובדתי עובר להסקת מסקנות כמבוקש ע”י המבקשת […] הנה כי כן, שאלות ראויות לבירור יש. עילה לסילוק על הסף בטרם בירור עובדתי אין. כמובן שטענות הצדדים שמורות להם לאחר שלב הבירור העובדתי”.

השופט קבע כי בקשת הפסילה נדחית וכי יבמ ישראל תשלם לכי”ל הוצאות שכ”ט ב”כ המשיבה בסך 12,000 ₪.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

בהחלטה נפרדת שנתן השופט גונטובניק באותו היום הוא כותב בין היתר כי “לאחר עיון אינני סבור שיש מקום להורות על מחיקת כתב ההגנה וכתב התביעה שכנגד. ללא ספק מדובר בסעד דרסטי ובלתי מידתי בנסיבות העניין.

“[…] לא אעשה צו להוצאות בגין הבקשה, היות שאם יתברר כי הוערמו קשיים הרי שהדבר יילקח בחשבון במסגרת התחשבות ההוצאות הסופית. הצדדים יוכלו לטעון בעניין בסיומו של ההליך”.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

הערה: כאן ניתן למצוא ריכוז של מספר ידיעות שפירסמתי בעבר באתר לגבי ההלך.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =