משרד ראש הממשלה מבקש להאריך את ההתקשרות במסגרת פרוייקט “מחשב לכל ילד” לשנת 2020 בהיקף כספי כולל של 32.243 מיליון ₪

משרד ראש הממשלה/אגף תקציבים ופרוייקטים מבקש להאריך את ההתקשרות במסגרת פרוייקט ‘מחשב לכל ילד’ לשנת 2020 בהיקף כספי כולל של 32.243 מיליון ₪.

בבקשת ההתקשרות של המשרד מ- 26.11.2019 כותבת בת חן אילות מנהלת תחום פרוייקטים לאומיים באגף תקציבים ופרוייקטים שבמשרד כי התקשרות עם עמותת המפעל הלאומי לפיתוח חברתי עבור פרוייקט ‘מחשב לכל ילד’, במסגרתו מוענקים מחשבים, ערכות תכנה והדרכה לילדים, אשר יד משפחתם אינה משגת באופן עצמאי. בדרך זו, נחשפים הילדים והוריהם לעולם המחשב, מאפשרים להם לרכוש מיומנויות בסיסיות בהפעלת המחשב והיישומים השונים, מצמצמים פערים חברתיים ופערים דיגיטליים ומקנים להם כלים לעמוד בשורה אחת עם שאר האוכלוסייה בישראל. בפרוייקט מוענקים מחשבים, מבוצעות הדרכות ותמיכה טכנולוגית בכל תקופת השתתפותם בפרוייקט.

לדבריה, בהתאם להחלטת ממשלה מס’ 696 מיום 1.11.1996 החליטה הממשלה על הקמת פרוייקט ‘מחשב לכל ילד’, פרוייקט משותף של משרד ראש הממשלה ועמותת ‘המפעל הלאומי לפיתוח חברתי’, בדרך של התקשרות בפטור ממכרז.

“מדובר בפרוייקט חברתי חשוב שמטרתו לצמצם פערים חברתיים במדינת ישראל. בפרוייקט מתבצע איתור ומיון ילדים הזכאים לקחת בו חלק על ידי הרשויות המקומיות. לאחר בדיקתן, מצרפות הרשויות המלצה לזכאים. צוות הפרוייקט עורך סקר בבתי הילדים ליישום ההמלצה שלאחריה מוענקים מחשבים, הדרכות ותמיכה טכנולוגית בכל תקופת השתתפותם בפרוייקט.

“בתאריך 2.6.2016 בוצע הליך RFI ע”י המשרד בניסיון לאתר ספקים נוספים אשר יכולים לתת את השירות המבוקש. במענה לבקשתנו לא נתקבלו הצעות נוספות.

“בתאריך 3.9.2018, בוצע הליך RFI נוסף ע”י המשרד בניסיון לאתר ספקים נוספים אשר יכולים לתת את השירות המבוקש. בסיום תקופת הפרסום לא נתקבלו הצעות נוספות.

“חשוב לציין כי העמותה נותנת את השירות המבוקש לשביעות רצונו של המשרד במשך כל שנות הפעילות ומאפשרת השגת מטרות הפרוייקט בדרך הטובה ביותר. בשל כך ובשל העובדה שלא נמצא ספק נוסף בהליך ה- RFI שמסוגל לתת את השירותים הנדרשים אנו מבקשים להמשיך להתקשר עם עמותת “המפעל הלאומי לפיתוח חברתי” גם בשנת 2020.

“לאור הנימוקים לעיל אנו מבקשים לערוך התקשרות בהליך של ספק יחיד בפטור ממכרז”.