משרד התשתיות מציג את הקשר המוזר שבין נתוני מכירות מוצרים חשמל לבין קבלת שירותי מודיעין סייבר

משרד התשתיות הלאומיות, האנגריה והמים פירסם ב- 12.11.2023 פרטי כוונת התקשרות (לתקופה של קצת יותר משלוש שנים) עם חברת Gfk “כספק יחיד לקבלת שירותי מידע על נתוני מכירות עבור מוצרי חשמל נבחרים”.

אל ההודעה על כוונת ההתקשרות שפורסמה צורפו שני מסמכים:

+ חוות דעת מקצועית המתייחסת לחברת Gfk קמעונאות וטכנולוגיה ישראל בע”מ.

+ פרוטוקול הוועדה בהקשר לכוונת ההתקשרות.

אלא שכשפותחים את הקישור אל המסמך השני מגיעים למסמך בנושא שונה לחלוטין: בטעות פורסם פרוטוקול של וועדת המכרזים המשרדית לגבי “בקשה לפרסום פנייה מספר 158/2023 בנושא פנייה דחופה לקבלת שירותי מודיעין סייבר.

בפרוטוקול נאמר כי “יחידת הביטחון וההיערכות לחירום במשרד פונה לוועדה בבקשה לפרסום פנייה מספר 158/2023 לקבלת שירותי מודיעין סייבר, לצורך טיפול בסיכוני סייבר למשק האנרגיה בעת מלחמת ‘חרבות ברזל’.

“יחידת הביטחון מבקשת להתקשר עם חברת קלירסקיי לקבלת שירותי מודיעין סייבר.

“מודיעין סייבר Threat Intelligence חיוני בהגנת סייבר הן לתכנון ההתגוננות לטווח ארוך והן להתמודדות עם אירועי סייבר בטווח הקצר.

“היחידה המקצועית מבקשת לאשר התקשרות עם חברת ClearSky Cyber Security לקבלת שירותי מודיעין סייבר, בפטור ממכרז, הואיל ולדברי היחידה ההתקשרות נדרשת בדחיפות גבוהה לצורך מניעת נזק משמעותי לתשתיות האנרגיה של המדינה.

“לדברי נציג היחידה, עם תחילת מלחמת ‘חרבות ברזל’ קיימת עלייה משמעותית בניסיונות הסריקה והתקיפה של גורמים עוינים, מול תשתיות החשמל והאנרגיה במדינת ישראל. הנחת היסוד של הגורמים המקצועיים היא שמגמה זו תימשך ותתעצם ככל שתימשך המלחמה ואף לאחר שהלחימה הפיזית/קינטית תיפסק.

“מבדיקה שערכה היחידה, היא מצאה שבשבועות המלחמה יחידות ממשלתיות אחרות (בהן משרד האוצר, משרד התקשורת, וחברת נגה) נחלו הצלחה ביישום שירותי מודיעין סייבר וכי שירותים אלו תרמו תרומה ניכרת להגנת הסייבר הכללית, ושל הגורמים המונחים בפרט.

“לדברי היחידה, על מנת להתמודד טוב יותר עם רמת הסיכון הגוברת מצד גורמים עוינים על ידי קבלת התרעות על פעילות עוינת, ולצורך מניעת נזק של ממש לתשתיות האנרגיה והחשמל במדינה, המשרד נדרש בדחיפות להתקשרות לרכישת שירותי מודיעין סייבר.

“לשאלת חברי הוועדה מדוע לא לפרסם מכרז לצורך קבלת השירותים, משיב נציג היחידה כי מדובר בעת מלחמה, ובשל המוטיבציה ההולכת וגוברת של גורמים עויינים לביצוע התקפות סייבר, קיים צורך מיידי, לשמור על תשתיות החשמל והאנרגיה של המדינה.

“היעדר מודיעין סייבר מיטבי מגדיל את הסיכון בטווח המיידי למשק בכלל ולמשק האנרגיה בפרט, והתממשות סיכון זה עלול להביא חלילה לנזק חמור לתשתיות האנרגיה של מדינת ישראל, על כל המשמעויות הקשות הכרוכות בכך.

“לשאלת חברי הוועדה מדוע מבקשת היחידה להתקשר דווקא עם חברה זו, משיב נציג היחידה כי נערכה בדיקה מול 7 חברות נוספות, שהגישו הצעות מחיר עבור שירותים דומים, הצעות מחיר גבוהות משמעותית מהתמורה שמבקשת חברת קלירסקיי כאשר לרובן אין את הניסיון של ClearSky במשק האנרגיה.

כמו כן, היחידה ערכה בדיקות עם גורמי ממשלה אחרים (משרד האוצר, משרד התקשורת וחברת נוגה), אשר שכרו את שירותי חברת ClearSky  ואלו ציינו כי השירות המתקבל מהחברה הוא מהיר ואמין וכי הם מאד מרוצים משירותי החברה.

“בהתאם לכך, היחידה הגיעה למסקנה שמדובר בחברה אמינה ומקצועית שתוכל לתת את השירותים למשרד באופן מהימן. הצעת המחיר שהתקבלה לקבלת השירותים המבוקשים נראית סבירה בהחלט, היא זהה לתמורה שמשלמות יחידות הממשלה האמורות בגין אותם שירותים, והיא כאמור זולה יותר מהצעות מחיר של חברות אחרות עבור שירותים דומים.

“לעניין תקופת ההתקשרות, מציין נציג היחידה כי תקופה של 12 חודשים היא תקופה מינימלית הנדרשת לקבלת השירותים, לאור הנסיבות הביטחוניות, וכי במהלך שנה זו תבחן היחידה האם קיימות אפשרויות טובות יותר בשוק, וככל שיימצא צורך בקבלת השירותים גם בהמשך ויהיה בכך תועלת, ייערך הליך תחרותי לצורך המשך קבלת השירותים.

“לאור כל האמור, חברי הוועדה השתכנעו כי נוכח מלחמת חרבות ברזל, ולאור התפתחות האירועים הביטחוניים והדחיפות בקבלת השירותים באופן מידי על מנת למנוע נזק של ממש לתשתיות האנרגיה של המדינה, ניתן לאשר את ההתקשרות בפטור ממכרז לפני תקנה 3(2) לתקנות חובת מכרזים – התקשרות הנדרשת למניעת נזק של ממש, אשר יש להתחיל בביצועה בתוך שני ימי עבודה או פחות, בהיקף ולתקופה המזעריים הנדרשים בנסיבות כאמור”.