משרד התחבורה: מכרז לשירותי ייצור והפצת כרטיסים חכמים, הקמת מערכת מחשוב לצורך תפעול מערך הטכוגרף הדיגיטלי (מכרז פומבי 42/22) [פרוייקט “לוטם”]

14:47 01.11.2022

קטגוריות: מכרזים/פטורים/דרושים

תגים:

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פירסם מכרז לשירותי ייצור והפצת כרטיסים חכמים, הקמת מערכת מחשוב לצורך תפעול מערך הטכוגרף הדיגיטלי (מכרז פומבי 42/22). נוסח המשרד הוא בן 388 עמודים.

המועד האחרון להגשת הצעות הוא 8.12.2022.

לדברי המשרד, “בהתאם לתקנות התעבורה תשכ”א – 1961, מחוייב כלי רכב כבד בהתקנת טכוגרף אנלוגי המשמש לאיסוף מידע לשעות העבודה והמנוחה של הנהג ברכב.

“במדינות אירופה כבר למעלה מעשור נעשה שימוש עפ”י חוק, ביחידות של טכנוגרף דיגיטלי לצורך תיעוד פעילויותיהם של הנהגים בזמן הנהיגה/המנוחה בהיותם בתפקיד.

“בכוונת המשרד להכניס את הטכנוגרף הדיגיטלי לשימוש במדינת ישראל. תכלית מכרז זה היא לבחור זכיין שיספק את המענה הנדרש לצורך יישום השימוש בטכוגרף הדיגיטלי בהתאם לדרישות מכרז זה ותקנות התעבורה.

“במהלך תקופת ההתקשרות לרבות הארכותיה, ייתכנו שינויים בדגמי מכשירי הטכוגרף הדיגיטלי שייעשה בהם שימוש בישראל עם המערכת. על פיתרון המוצע במסגרת מכרז זה לספק מענה לשינויים שיחולו בדגמי מכשירי הטכוגרף הדיגיטלי.

“עיקרי הנושאים שבאחריות הזכיין:

+ ייצור, פרסונליזציה והפצה של ארבעה סוגי כרטיסים חכמים מוצפנים.

+ פיתוח תוכנה, מערכת מידע, תשתיות מחשוב ותקשורת.

+ מתן שירות, תחזוקה ותמיכה במערכת ובפניות משתמשים.

“בכוונת המשרד לבחור במסגרת מכרז זה זכיין אחד בלבד אשר יהיה אחראי על מתן השירות  כולל, קצה לקצה כמענה שלם”.

* “פתיחת הצעות המחיר והכרזה על זוכה במכרז זה תתבצע בכפוף לקיומו של תקציב לביצוע הפרוייקט”.