משרד החקלאות מפרסם מכרז לתפקיד מנהל/ת תחום בכיר/ה דאטה (Chief Data Officer) – למילוי מקום

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מפרסם מכרז לתפקיד מנהל/ת תחום בכיר/ה דאטה (Chief Data Officer)  – למילוי מקום. תאריך אחרון להגשת מועמדות הוא 6 בנובמבר 2023.

בתיאור התפקיד נאמר:

+ ניהול יחידת הדאטה המשרדית, כמוקד לאיסוף וניתוח נתונים ככלים תומכי החלטה ומידע.

+ קידום  תכנון ויישום מדיניות מבוססי נתונים, לרבות פרויקטים הנוגעים להערכת סיכונים ופיקוח מבוסס סיכונים.

+ קידום  פרוייקטי איסוף נתונים שיאפשרו למשרד לקדם מדיניות מבוססת נתונים, לרבות: מידע מהימן ורציף אודות נתוני החקלאות בישראל, אודות פריסת גידולים בחלקות החקלאיות, אודות כמות בעלי החיים הקיימים בישראל, נתוני השטחים המעובדים בישראל ועוד. נתונים אלו ישמשו ככלים תומכים לקבלת החלטות במשרד.

+ קידום פרויקט Business Intelligence, BI משרדי אשר יאפשר חילוץ תובנות עסקיות מתוך כלל הנתונים הקיימים במשרד אשר ישרתו את הנהלת המשרד בתהליכי קבלת החלטות.

+ קידום תהליכי ניהול נתונים ברי קיימא לרבות מינוי מנהלי מאגרים ונהלים לניהול מאגרים.

+ ניתוח נתונים ושילוב Artificial Intelligence, AI ואוטומציה לטובת ייעול מערך השרות ופיתוח שירותים חדשים.

+ ייעול תהליך הנגשת מידע לגופים חיצוניים ולציבור.

+ ניהול ופיתוח הדאטה במשרד ליצירת סטנדרטיזציה לצד מימוש הליכי בקרה ומשילות.

חיזוק אוריינות הדאטה בארגון.

+ גיבוש מודל ההפעלה ותהליכים מיטביים לאיסוף, אחסון וניתוח הדאטה.

+ הגדרת הצרכים בהתאמת תשתית טכנולוגית לפיתוח מענים מבוססי דאטה.

אמות המידה לבחינת קורות החיים והקריטריונים:

היקף הניסיון בניהול יחידת אנליזה של לפחות 5 עובדים מקצועיים (ניהול היררכי או מטריציוני) –  20%

היקף הניסיון ב- 5 השנים האחרונות בניהול פרויקטי אנליטיקה מורכבים – 20%

ניסיון בהובלת אסטרטגיית דאטה ארגונית – 20%

היקף הניסיון בעבודה עם כלים ומסדים כמפורט בתנאי הסף – 15%

היקף הניסיון המקצועי במספר עולמות תוכן (ורטיקלים). דוגמאות לורטיקלים: פיננסים, בריאות, חינוך, קמעונאות וכו’ – 5%

ניסיון עבודה במגזר הציבורי – 5%

התרשמות כללית –  15%.