משרד החינוך פירסם בקשה לקבלת מידע (RFI) למתן שרותים לביצוע בחינות ממוחשבות ופריסת מחשבים

משרד החינוך פירסם ב- 22.9.2022 בקשה לקבלת מידע (RFI) למתן שרותים לביצוע בחינות ממוחשבות ופריסת מחשבים.

בבקשה לקבלת מידע [מס’ 95/09.2022] נאמר בין השאר כי “משרד החינוך, באמצעות מינהל טכנולוגיות דיגיטליות ומידע, מבקש לבחון פתרונות חדשניים ולקבל מידע, אודות גופים הקיימים במשק אשר ביכולתם לספק את השירותים הנותנים מענה לצרכים בפנייה זו.

“גופים אשר ידרשו לספק שרותי מחשוב זמניים לפרקי זמן קצרים, לצורך ביצוע בחינות ממוחשבות, תחרויות, אירועים, הכשרות מורים ומנטורים, ומחנות אימונים בבתי-ספר ובאולמות ברחבי הארץ.

“המזמין מעוניין להיוועץ עם הגורמים הרלבנטיים בשוק, בטרם יציאה להליך מכרזי שעתיד להתקיים בשבועות הקרובים.

“מטרת ההתייעצות היא להכיר לגורמים בשוק את צרכי משרד החינוך השונים והייחודיים וכן לשמוע מגורמים אלו על המענה הקיים ועל ההתאמות שניתן לבצע כדי לספק פתרונות מתקדמים למשרד, וזאת כחלק מגיבוש המתווה הנכון ביותר לצרכי משרד החינוך אשר יהווה בסיס למכרז הפומבי.

“בבתי-ספר קיימת שונות רבה בתשתיות המחשבים, שונות המתבטאת במספר המחשבים התקינים והזמינים ובתצורות החומרה השונות בהיבט של: גיל המחשבים, גרסאות מערכת הפעלה, כמות זיכרון, גודל מסך, סוגי כרטיסי מסך, עוצמות מעבדים, נפחי דיסקים וכו’.

“לכן, מפאת חוסר הודאות במידת התאמתם לצרכים ולאור החובה לשמור ככל שניתן על שוויון בתנאי ההבחנות בבתי-הספר, יזם המינהל, הוצאת הבקשה לקבלת מידע זה.

“מהות הפעילות – הפעילויות השונות דורשות שימוש ב- 10 עד 850 מחשבים ביום, בפריסה ארצית, בליווי טכנאים. פעילויות רבות משתתפים הדורשות כ- 850 מחשבים יכולות להתקיים במתחם אחד, כאשר הספק אחראי גם על פריסת תשתית המחשבים, תשתית החשמל והרשת או במתחמים שונים ברחבי הארץ.

“הוגנות וטוהר הבחינות – חשוב לציין כי מרבית הפעילויות הינן ביצוע מבחנים ותחרויות ועל כן יש חשיבות למתן הזדמנות שווה לכל המשתתפים מבחינת תשתית אינטרנטית והחומרה עליה יתבצעו הפעילויות.

“כל גוף יציג את הפתרון המוצע שיש בידו, כאשר נציגי משרד החינוך יהיו רשאים לשאול שאלות נוספות על המידע שהועבר בדוא”ל.

“מרבית האירועים ופעילויות מוגדרות מראש, עם לוחות זמנים ידועים וכמויות חזויות. לעיתים, מפאת צורך תפעולי זמני ולא מתוכנן, חלק מהארועים הם בלוחות זמנים לא קבועים ובכמויות משתנות. לצורך קיום האירועים והפעילויות, הספק הזוכה יקבל הודעות מראש, עם זמן התארגנות הולם.

ביום פעילות נוטלים חלק בתי-ספר שונים ברחבי הארץ, כמחציתם בטווח של עד 60 ק”מ מתל-אביב, כ- 15% בטווח של מעל 150 ק”מ מתל-אביב והשאר בטווח שבין 60 ל- 150  ק”מ מתל-אביב. מספרי התלמידים בכל מוסד, בעת ובעונה אחת יכול לנוע בין נבחנים בודדים ועד ל- 50 תלמידים.

“הפעילות יכולה להתבצע באופן מקוון או שאינו מקוון.

“כמות משוערת של פעילות: כ- 20 בתי-ספר ביום, במשך כ- 30 עד 40 ימים בשנה, כשלושה ימים בשנה של פעילות נרחבת עם 850 מחשבים מחולקת על פני 6 מוקדים ברחבי הארץ וכיומיים רצופים בשנה של פעילות עם 850 מחשבים באזור המרכז. הכמות הינן כמויות משוערות בלבד”.