משרד החינוך: מכרז פומבי בהיקפים משתנים לתחזוקת מחשבים וציוד היקפי במוסדות חינוך בפריסה ארצית

הגוף המפרסם: משרד חינוך/המינהל לחינוך טכנולוגי

נושא המכרז: מכרז פומבי בהיקפים משתנים לתחזוקת מחשבים וציוד היקפי במוסדות חינוך בפריסה ארצית

מס’ המכרז: 92/10.2021

תאריך פרסום: 14 באוקטובר 2021

מועד אחרון: 12 בדצמבר 2021

הערות: על המכרז חתום מוהנא פארס סמנכ”ל ומנהל המינהל לחינוך טכנולוגי. משרד החינוך באמצעות המינהל למדע וטכנולוגיה, בשיתוף עם בעלויות חינוך ורשויות המקומיות מפעילים מאז 2015 תוכנית למחשוב מוסדות החינוך בגישת ה”ענן החינוכי”  במסגרתה וממקורות אחרים נוספים צוידו (וממשיכים להצטייד) רוב בתי הספר בכיתות מתוקשבות  ובציוד היקפי נלווה נוסף.

במסגרת התוכנית, שמטרתה להבטיח הפיכת בתי הספר לארגונים מתוקשבים, הרחבת היקף הטמעת המחשוב בחינוך מיועד היקף המחשוב והרחבת מעגל הכיתות המתוקשבות (כיתה אשר בה  מקרן וחיבור בקו מהיר לאינטרנט בכל כיתת אם ומחשב נייד לכל מורה) למקסימום.

היקף המכרז מתוכנן להתחיל מסך של כ- 125,000 עמדות מחשב, 350,000 פריטים בכ- 2,100 בתי ספר עם פוטנציאל התרחבות עתידית להיקף של 250,000 עמדות מחשב, 700,000 ופריטים וכ- 4,500 בתי ספר ומוסדות חינוך בשרות בכל רחבי הארץ.

מכרז זה נועד לחזק את השימוש במחשבים ובטכנולוגית תקשוב ולהבטיח פעולה תקינה של ציוד המחשוב תוך שימוש באמצעים הבאים: שירותי תחזוקה שוטפת; שירותי תחזוקה מונעת; מערכות ממוחשבות מתקדמות לשליטה ובקרה וניהול אינוונטר של ציוד המחשוב ושרותי האינטרנט שניתנים לבתי הספר. פעולות התחזוקה תבוצענה מתקציב משרד החינוך בכפוף לחוק התקציב כאמור וכמפורט במכרז זה. לצורך המכרז מחולקת הארץ לשלושה אזורים. כל אזור עומד לתחרות נפרדת בין המציעים הצעות למכרז זה. ההצעה לכל אזור תיבדק בפני עצמה ותושווה לשאר ההצעות לאותו אזור בלבד.  השירותים שיינתנו מתוקף מכרז זה ישמשו מוסדות חינוך כהגדרתם במפרט ולא יחליפו בשום מקרה את השירותים אשר יינתנו ו/או הניתנים דרך מכרז שירותי מחשוב של אגף החשב הכללי במשרד האוצר.

אתגרים שהשרות אמור  לפתור

במסגרת פרויקט המוקדים הלוגיסטיים פועלים כיום הזכיינים נס מט”ח באזור הצפון וחברת טלקוד באזורים – מרכז, ודרום. במסגרת הפרויקט כפי שמופעל היום, מקבלים שירות תחזוקה כ- 125,000 עמדות מחשב ו 350,000 פריטי ציוד שמתוכם, כ- 15,000  הן עמדות מינהלה בפריסה ארצית  בכ-2,100  מוסדות במימון משרד החינוך. תוקף ההתקשרות במסגרת ההסכם הקיים  יפוג, בסוף 2021  בכל האזורים.

השירותים ניתנים ויינתנו לציוד שנרכש ומופעל במוסדות חינוך. במסגרת השירות ביצעו הספקים מיפוי ראשוני להקמת מאגר האינוונטר. מוסדות חינוך בהם בוצע מיפוי בעבר, אינם נכללים בהכרח במסגרת מכרז זה, ולכן יידרש ביצוע מיפוי גם במסגרת השירותים נשוא מכרז זה. הספקים שיזכו במכרז זה ידרשו לנהל את האינוונטר ע”י כלים ממוחשבים ומתקדמים.

מאפיין בולט של הציוד הנו הגיוון בכל התחומים:  הציוד נרכש מיצרנים שונים; תצורות ציוד ורכיבים נלווים שונים; טווח הגילים של הציוד גבוה; על תחנות העבודה מותקן מגוון רב ולא אחיד של תוכנות ולומדות; פריסת ציוד המחשוב אינה אחידה. בנוסף, יתכן וחלק מהציוד אינו שמיש לעבודה, נתון זה יעלה בתהליך המיפוי. מכרז זה אינו כולל השמשת ציוד אשר אינו תקין. ציוד אשר אינו תקין לא יוחזר לשימוש, ולא יוכנס לשירות; רוב המחשבים הניידים פועלים במערכת ההפעלה חלונות 7. לאחרונה מערכת הפעלה מסוג  חלונות 10; במהלך שנת תשפ”א בשל הצרכים החדשים של למידה בצל נגיף הקורונה, תוגברה הצטיידות בכלל בתי הספר במערכת ונכון לרגע זה כ- 4,300 בתי ספר מצוידים ומשולבים בתכניות המשרד. תהליך ההצטיידות נמצא בעיצומו וימשך לאורך כל שנת 2021.

על בתי הספר, חל הסכם משרד החינוך עם חברת מיקרוסופט (School Agreement), המאפשר לשכור תוכנות מיקרוסופט שונות במחירים מיוחדים למערכת החינוך. כל בתי הספר זכאים להשתמש במערכות Office ולשדרג גרסאות מערכת הפעלה, ללא תשלום וכן שימוש בתוכנות אפליקציה לבחירה.