משרד החינוך: מכרז לריכוז, הנחייה והטמעה של תוכנית התקשוב במוסדות החינוך

הגוף המפרסם: משרד החינוך

נושא המכרז: מכרז לריכוז, הנחייה והטמעה של תוכנית התקשוב במוסדות החינוך

מס’ המכרז: 39/12.2013

תאריך פרסום: 22 בדצמבר 2013

מועד אחרון: 3 בפברואר 2014

הערות: תוכנית התקשוב היא פועל יוצא של שימוש הולך וגובר בטכנולוגיות המידע – ICT המוטמעות בתחום הארגוני, הפדגוגי והטכנולוגי כאחד, בכ- 4,000 מוסדות החינוך הפזורים בכל מחוזות המשרד ברחבי הארץ ובעבודה השוטפת עם גורמי ממסד שונים. האתגר בתוכנית הוא ביישום של תובנות מעוצמות ויכולות תקשוב, ובהצעת מודלים יישומיים חדשניים ומיטביים, כך ששילובן בתהליך למידה בתחומי הדעת יעשה שימוש מיטבי בכלים, כדי להעצים את הלמידה, את אופני החשיבה בעידן של התרבות הדיגיטאלית, המאפיינים את אורח החיים של בני הנוער, כמו גם בסדר היום החברתי-תרבותי בחברה כולה.

תכנית התקשוב להתאמת מערכת החינוך למאה ה- 21, מטמיעה תהליך להתנהלות פדגוגית וארגונית מיטבית, המגבירה משמעותית את מידת השימוש בסביבת למידה והוראה מתוקשבת בבית הספר ומהבית, תוך מתן מענה ל- “צורך אמיתי” של בית הספר להתחדשות בתהליכי הוראה והלמידה, תהליכי המדידה והערכה, ובכלל אלה בבחינות הבגרות, בחינות המיצב והשתתפות במבחנים בינלאומיים כגון פיז”ה ואחרים.

הטמעת התכנית הארצית באה לידי ביטוי במספר מודלים בהם מופעל “מעגל ההוראה המתוקשב בכיתה” ועושה שימוש בכלים מתוקשבים הכוללים: מחשב אישי, מקרן ו/או “לוח חכם”, קישור לפורטל התוכן הלימודי ולאתרי מידע ייעודיים של ספקי תוכן שונים.

המורה משלב בשיעור מגוון אמצעים מתוקשבים המעצימים את השיעור, ואת תהליכי הלמידה המעודדים הבניית ידע וחשיבה מסדר גבוה.

הטמעת התכנית בכל רובדי המערכת תבוא לידי ביטוי בכל התחומים, מרמת העברת מידע ארגוני ניהולי מהמוסד החינוכי למשרד החינוך והתקשורת לקהילה ועד לרמת השימוש היום יומי במידע לימודי הנמצא באתרי בתי הספר, בפורטלים הלימודיים של מקצועות הלימוד ובמאגרי התוכן הרבים הנמצאים ברשת האינטרנט.

הטמעת התוכנית באמצעות מכרז זה תיעשה בקרב צוותי הניהול וההוראה במוסדות החינוך ובמסגרות המשלימות לרבות סיוע וייעוץ למחלקות החינוך ברשויות המקומיות. כל זה, כדי להבטיח את הצלחת תהליך ההטמעה בצורה הטובה ביותר בהתאם למטרות הכלליות והאופרטיביות של המשרד וליישום תהליכי הוראה ולמידה המשלבים בצורה מושכלת את התקשוב בעבודה עם התלמידים בכתה ובמרחב מקוון, בהתאם לצורכי תכניות הלימודים של תחומי הדעת ושכבות הגיל הרלוונטיות.

הטמעת התקשוב: התכנית להתאמת מערכת החינוך למאה ה– 21 הינה תכנית לאומית ארצית החובקת את כל שכבות הגיל ומגזרי החינוך השונים. פעולות הטמעת התקשוב נדרשות כדי לבסס את הטמעת התכנית, תוך יישום כל תפוקותיה, עקרונותיה ויעדיה בכלל מערכת החינוך. תהליך ההטמעה מוביל לקידום תהליכי הוראה, למידה והערכה מיטביים בקרב המורים במוסדות החינוך ומקנה להם את כל הכלים הנדרשים לשלב בתכניות הלימודים את כל מרכיבי אוריינות המאה ה– 21.