משרד החינוך: מכרז למעקב ובקרה על תוכניות פעולות הצטיידות והטמעה בתחומי התקשוב, המדעים והטכנולוגיה במוסדות החינוך

הגוף המפרסם: משרד החינוך

נושא המכרז: מכרז למעקב ובקרה על תוכניות פעולות הצטיידות והטמעה בתחומי התקשוב, המדעים והטכנולוגיה במוסדות החינוך

מס’ המכרז: 11/5.2017

תאריך פרסום: 3 במאי 2017

מועד אחרון: 19 ביוני 2017

הערות: המינהל למדע וטכנולוגיה מעוניין בקבלן שיבצע מעקב ובקרה על פעולות ההצטיידות והטמעת התקשוב, המדעים והטכנולוגיה במוסדות החינוך, בהן, כל זאת בהתאם להנחיות משרד החינוך. המינהל מבצע ומפעיל פעילויות ותוכניות שונות בהם מסופק בין היתר ציוד בתחומי התקשוב, המדעים והטכנולוגיה. לצורך כך נדרשת בקרה שבאמצעותה יבוצע איסוף, תיעוד ועיבוד נתונים של כל הגורמים כולל הקבלנים נותני השירותים של המינהל אשר שותפים לתהליך, יתריע על חריגות וליקויים ויפעל לשיפור התהליכים בתיאום עם היחידה המקצועית.

בין היתר יבוצע הספק:

+ סקר טלפוני בקרב בעלי תפקידים לבדיקת תפקודם והתקדמותם בתוכנית בתחומי התקשוב, המדעים והטכנולוגיה בגני הילדים ובבתי הספר

+ סקר פרונטלי (“פנים מול פנים”) בקרב בעלי תפקידים לבדיקת תפקודם והתקדמותם בתוכנית בתחומי התקשוב, המדעים והטכנולוגיה בגני הילדים ובבתי הספר

+ סקר אינטרנטי בקרב בעלי תפקידים לבדיקת תפקודם והתקדמותם בתוכנית בתחומי התקשוב, המדעים והטכנולוגיה בגני הילדים ובבתי הספר

+ בדיקות של אתרים ופורטלים חינוכיים המופעלים ע”י משרד החינוך מפעיל אתרים חינוכיים, המכילים מידע ופרטים שונים, לרשות בתי הספר במגוון נושאים: פורטל עובדי הוראה; אתר הענן החינוכי; הקטלוג החינוכי; שער למורה.