משרד החינוך: מכרז לאספקת מאגרי תוכן לימודי דיגיטלי והפעלתו

הגוף המפרסם: משרד החינוך

נושא המכרז: מכרז לאספקת מאגרי תוכן לימודי דיגיטלי והפעלתו

מס’ המכרז: 19/6.2012

תאריך פרסום: 25 ביוני 2012

מועד אחרון: 6 באוגוסט 2012

הערות: משרד החינוך באמצעות המינהל למדע וטכנולוגיה מבקש לקבל הצעות לאספקה והפעלת מאגרי תוכן לימודי דיגיטלי. משרד החינוך על יחידותיו השונות מעוניין להטמיע סביבת עבודה מקוונת בתהליכי ההוראה, הלמידה והערכה כחלק אינטגרטיבי מסביבת ההוראה והלמידה של המורים והתלמידים במערכת החינוך. פעילות הפרוייקט תתואם בכל שלב בהפעלתו עם גורמים שונים המעורבים בתהליך, הכוללים את יחידות המשרד, הפיקוח המחוזי באמצעות מפקחת מחוזית לתקשוב, רשויות מקומיות באמצעות אגף החינוך, ומקבלי השירות (המורים והתלמידים) באמצעות המוסדות מקבלי השרות.

כל התכנים והכלים שיפותחו יתמכו בתקן תלת”ל המתבסס בעצמו על תקנים מקובלים להצגה, לשמירת נתוני הערכה ולהעברה למערכות, למידה ולמערכות אחרות. כל הכלים יהיו מאושרים מראש על ידי המינהל [תלת”ל – תקן שנקבע על ידי משרד החינוך והוגדר לתכנים דיגיטליים ולמערכות לניהול הלמידה ((LMS. התקן מגדיר את דרישות ההתקשרות הנחוצות לצורך הפעלת התכנים, למעקב אחר הלמידה ולהעברת נתוני הערכה בין המערכות והכלים לבין המערכת לניהול הלמידה. התקן נמצא עדיין בשלבי פיתוח וחלקים שלו כבר פורסמו באתר המשרד. התקן מתעדכן מעת לעת].

כל המערכות והמאגרים והתכנים שיסופקו במסגרת מכרז זה, יאפשרו למשתמש הפעלה באמצעות כל אחד מהדפדפנים הבאים בגירסה העדכנית ביותר: כרום, אינטרנט אקספלורר, פיירפוקס או דפדפנים אחרים תואמים לגרסאות אלו ונותנים מענה לשפות הרשמיות בארץ ותואמים לתקן W3C.

משרד החינוך על יחידותיו השונות מעוניין להטמיע סביבת עבודה מקוונת בתהליכי ההוראה, הלמידה והערכה כחלק אינטגרטיבי מסביבת ההוראה והלמידה של המורים והתלמידים במערכת החינוך. מטרת הפרוייקט: אספקת מאגרי תוכן לימודיים ו/או מאגרי מידע כלליים שישרתו צרכים פדגוגיים של סגל ההוראה והתלמידים במוסדות החינוך ומהבית. מאגר תוכן לימודי(מטלות ותכנים): מאגר התוכן ישמש את תהליך הלמידה אליו יופנו הלומדים על מנת לדלות ממנו מידע רלוונטי וכן את המשימות הלימודיות הקשורות בתהליך הלימודי. ללומדים תינתן נגישות מתוך המוסד ומחוצה לו (מהבית/אחר) באמצעות רשת האינטרנט לתכנים הדיגיטליים שיפתח הקבלן וזאת בהתאם לתקן תלת”ל. ללומדים תהיה יכולת הורדה ו/או צפייה מרחוק בתכני הלימוד הדיגיטליים. על הספק לאפשר הפעלת תכני הלימוד הדיגיטליים משרת מרוחק.

הנגישות תתאפשר בשתי תצורות: תצורת הפעלה “אונליין” – במידה ועל התוכן הלימודי מתבצע מעקב אחר תהליך הלמידה, על הספק לאפשר מימוש הקישוריות בין התכנים למערכות לניהול הלמידה המוגדרת בתקן תלת”ל; תצורת הפעלה “אופליין” – על הספק לאפשר הורדה של התוכן הלימודי למחשב אישי של הלומד ו/או למערכת לניהול הלמידה הבית ספרית ולאפשר הפעלת התוכן באופן מקומי.

בין תנאי הסף: על הגוף המציע להיות בעל הזכויות (אין לכלול חומרים שמשרד החינוך או גורם אחר הינו בעל הזכויות בהם) על מאגר המכיל תוכן מקוון לשימוש ברשת האינטרנט, שתכניו מתאימים לפעילות בתחום דעת אחד לפחות בהיקף של 30 שעות ומעלה לתחום דעת. על הגוף המציע להיות, עבור כל אחד מהמאגרים המוצעים על ידו, בעל אישור הכרה תקף של משרד החינוך מטעם מינהל מדע וטכנולוגיה והאגף לאישור ספרי לימוד המתייחס לטכנולוגיה ולתוכן של המאגר.