משרד החינוך: מכרז לאיפיון, הקמה, התקנה, הדרכה והטמעה של אפליקציית תלמידים למובייל

הגוף המפרסם: משרד החינוך/מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע

נושא המכרז: מכרז לאיפיון, הקמה, התקנה, הדרכה והטמעה של אפליקציית תלמידים למובייל [מכרז זה עוסק בהנגשת שירותים ומידע לציבור תלמידי העל-יסודי]

מס’ המכרז: 92/10.16

תאריך פרסום: 27 באוקטובר 2016

מועד אחרון: 18 בדצמבר 2016

הערות: “במסגרת מהפיכת השירות באינטרנט שהמשרד מוביל בשנתיים האחרונות, יפותחו אפליקציות מובייל המרכזות את השירותים המרכזיים שהמשרד מספק, בהתאם לקהלי היעד.

“האפליקציות יהוו ערוץ שירות נוסף וחשוב. הן מאפשרות לתת שירות בהתאם למיקום בו נמצא הלקוח, לתקופה בשנת הלימודים וכן לאפשר תקשורת אפקטיבית יותר באמצעות notifications והודעות push, בהתאם לעניין של הלקוח. דרך זו מהווה עליית מדרגה בשמירת הקשר הרציף עם הלקוח.

“האפליקציות יפותחו לבקשת מנכ”לית המשרד שזיהתה את הפוטנציאל לאחר פיתוח אפלקיציית ‘קיץ אחר’ בקיץ 2014.

“כל אחת מן האפליקציות תכוון לקהל יעד ממוקד: מורים, תלמידים, מנהלים והורים. האפליקציות תפותחנה באופן מדורג כאשר הראשונה שבהן תהיה האפליקציה לתלמידים.

“מכרז זה עוסק בפיתוח אפליקציית תלמידים בלבד, בעברית ובערבית. אפליקציית התלמידים תאפשר קבלת הודעות על מועדי בגרויות, יצירת קבוצת לימוד לבגרות, פרסום ציונים, שיעורים פרטיים, מקומות להתנדבות, מידע על עבודת נוער, מקצועות ומגמות, לוח חופשות, הכל כולל הודעות push  ויכולות שיתוף לוואטסאפ וסנאפצ’ט והכל כמתואר במסמכי מכרז זה.

“באפליקציית תלמידים צפויים להשתמש תלמידי כיתות י”א וי”ב. צפוי כי חלק מתלמידי כיתות י’ ישתמשו גם הם במערכת.

“סך הכל מוערך כי כמות המשתמשים באפליקציה תעמוד על כ- 200,000 משתמשים.

“היישומים שיפותחו יאפשרו ליחידות השונות במשרד לחשוף מידע אישי ומידע כללי, שיסייע לתלמיד לקבל את המידע לו הוא זקוק בצורה אינטגרטיבית ובכוחות עצמו ויחסוך פניות מיותרות לגורמים רבים במשרד.

“מטרת האפליקציה נשואת המכרז הינה להכניס יישומים חדשים תוך קישור למערכות תפעוליות של המשרד,  אשר ישמשו את התלמידים, לצורך מתן מידע ושיפור השירות. היישומים המבוקשים יאפשרו לרכז ולהנגיש באופן נוח וידידותי את המידע והשירותים הרלבנטיים עבור כל קהל יעד שהמשרד נותן לו שירות ממספר רב של יחידות בטכנולוגיה המוכרת לקהל היעד.

“אפליקציית תלמידים הינה חלק מתוכנית עבודה לשנת 2016. השירות מתוכנן לשרת את משרד החינוך לתקופה של 5 שנים לפחות. תקופת ההתקשרות במסגרת מכרז זה היא לשנה. למשרד זכות ברירה להרחיב ו/או להאריך את תקופת ההתקשרות לארבע תקופות נוספות, בנות שנה כל אחת, בהתאם לאמור בחוזה ובכפוף להוראות חוק חובת המכרזים. מימוש זכות הברירה תיעשה כל עוד המשרד מעוניין להמשיך ולקבל את השירותים.

“האפליקציה תסופק בשני שלבים: בשלב הראשון תסופק אפליקציה בשפה העברית. בשלב השני תסופק האפליקציה בשפה הערבית. השלב השני יסופק תוך 3 חודשים מאספקת השלב הראשון”.