משרד החינוך: התקשרות בפטור ממכרז עם מיקרוסופט ישראל – רכישת רישוי במודל תחזוקה למוצרי מיקרוסופט עבור מערכת החינוך [שלוש שנים כ- 67 מיליון ₪]

הגוף המפרסם: משרד החינוך

שם הספק: מיקרוסופט ישראל בע”מ

מהות ההתקשרות: רכישת רישוי במודל תחזוקה למוצרי מיקרוסופט עבור מערכת החינוך

התחלת ההתקשרות: 1 באפריל 2022; סיום ההתקשרות: 31 במארס 2025

היקף ההתקשרות: 66,700,000 ₪ (לא כולל מע”מ)

החלטה: טרום החלטת הועדה; פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

הערות: רכישת רישוי במודל תחזוקה למוצרי מייקרוסופט עבור מערכת החינוך – משרד החינוך (המשרד הראשי), מנהלות חינוך ברשויות מקומיות, מוסדות חינוך ובעלויות חינוך.

“תשתיות התוכנה במערכת החינוך מבוססות על מוצרי מיקרוסופט: מערכת הפעלה Windows, חבילת Office, מוצריBack Office  (ובהם SQL Server ,TFS NET, . ,Exchange ועוד) הן בתחום המנהלי והן בתחום הפדגוגי.

“בתחום המנהלי כלולים יישומים רבים כגון: מערכת תלמידים של המשרד, מערכות לניהול עובדי הוראה, מערכות שכר, פורטלים, מערכות לניהול כספים, מערכת שעות, בינוי, מלאי והיסעים, העושים שימוש במירב המוצרים ותשתיות התוכנה לעיל.

“עבודת משרדי הממשלה בכלל ומשרד החינוך בפרט מבוססת ברובה על שימוש בכלי מחשוב ותשתיות תוכנה מסוגים שונים ברמת תחנות עבודה וברמת שרתי המערכת.

“לאורך השנים, התגבשה במשרד החינוך ובמוסדות החינוך תצורת עבודה המבוססת על כלים מתוצרת חברת מיקרוסופט. תצורה זאת נפוצה לא רק במשרד החינוך אלה מאפיינת את מרבית משרדי הממשלה, מרבית הגופים הגדולים במשק וגופים דומים בעולם.

“משרדי החינוך בישראל ובמדינות רבות בעולם, חתמו על הסכם School Agreement  עבור מערכת החינוך שלהן במטרה לחסוך עלויות ולקדם את תשתיות המחשוב בבתי הספר. במסגרת מדיניות כלל עולמית, קבעה חברת מיקרוסופט מחירים מיוחדים למוסדות החינוך”.