משרד החינוך: בתוך חמש שנים חלופה לספרי הלימוד המודפסים באמצעות יצירת גרסה דיגיטלית לספרים אלו

15:17 03.10.2011

קטגוריות: חינוך והכשרה

תגים:

משרד החינוך/המינהל למדע ולטכנולוגיה פירסם ב- 4 בספטמבר 2011 הודעה רשמית לפיה כחלק מהתכנית הלאומית “התאמת מערכת החינוך למאה ה- 21” ובמסגרת המהלכים בתחום התוכן הדיגיטלי החינוכי, הוחלט לצאת למהלך שמטרתו לייצר בתוך חמש שנים (עד לשנת תשע”ז) חלופה לספרי הלימוד המודפסים באמצעות יצירת גרסה דיגיטלית לספרים אלו.

החל משנת תשע”ג לא יאשר משרד החינוך ספר לימוד שלא כולל “ספר לימוד בגרסה מקוונת בסיסי – רמה א'”. הנחיה זאת איננה כוללת ספרי לימוד שאושרו או שנמצאים בהליך של אישור (האישורים הניתנים הם עד חמש שנים).

ספר הלימוד יוצע למכירה בשני האופנים הבאים: ספר מודפס כולל גרסה דיגיטלית; גרסה דיגיטלית בלבד במחיר של 60% לכל היותר ממחיר הספר המודפס.

גוף מפתח בעל ספר לימוד שאושר, או בתהליך אישור, אשר יציג לקראת שנת הלימודים תשע”ג (עד לסוף חודש מרץ 2012) גרסה מקוונת בסיסית – רמה א’ (כפי שמפורט באתר המינהל למדע וטכנולוגיה), יהיה זכאי למענק עידוד חד פעמי שייקבע בהמשך.

גוף מפתח שיציג לקראת שנת הלימודים תשע”ג (עד לסוף חודש מרץ 2012) ספר לפי הגדרת ספר ברמה ב’ או ג’ (כפי שמפורט באתר המינהל למדע וטכנולוגיה), יקבל תוספת על המענק שבסעיף 3 לעיל.

רשימת תחומי הדעת, שכבות הגיל וגובה המענק ייקבעו בהמשך.

משרד החינוך ממליץ לבתי הספר שמשתתפים בתכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה- 21 לרכוש ולהשתמש בספרים דיגיטליים.

בבתי ספר המשתתפים בתכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה- 21 יתבצע מיפוי לגבי תלמידים שאין להם מחשבים בבתיהם כדי לאפשר מתן פתרון באמצעות הפרוייקט “מחשב לכל תלמיד”, וזאת במטרה לאפשר שימוש בספרים דיגיטליים מצד התלמידים.