משרד הבריאות פירסם פנייה מוקדמת לקבלת מידע בנושא מצלמות כולל מערכת ניהול

חטיבת רגולציית מחשוב ורפואה דיגיטלית באגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ודאטה במשרד הבריאות פירסמה ב- 30 באוגוסט 2023 פנייה מוקדמת [163/2023] לקבלת מידע בנושא מצלמות כולל מערכת ניהול.

לדברי משרד הבריאות הוא מבקש “פיתרון קיים הכולל מצלמה המופעלת באמצעות חיישן תנועה וכן כולל תנאים נוספים שיאפשרו את צמצום הצילום; מצלמות כולל מערכת ניהול, כמוצרי מדף קיימים הפועלים בשוק, אשר יוכלו לשמש המוסדות גריאטריים”.

“לאחר שלב ה- RFI  יחליט המשרד אם לפרסם מכרז, ואת תנאיו, בין אם לאור תוצאות ה- RFI  ובין אם מכל סיבה שהיא, וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ובכפוף לכל דין”.

המשרד מציין כי “לאחר תיקון פקודת בריאות העם (תיקון מס’ 33), התשע”ט- 2019 – התקנת מצלמות בבתי-חולים גריאטריים, התברר כי קיים פער בדרישות הסעיפים הנוגעים להצבת המצלמות במרחב הפרטי לבין הטכנולוגיה הקיימת.

“בעקבות כך ניתן צו עיכוב ביצוע בבג”ץ 8699/19 המעכב את הכניסה לתוקף של הסעיפים החלים על הצבת המצלמות במרחב הפרטי; זאת עד למציאת טכנולוגיה המאפשרת מחד איתור מקרי אלימות ומאידך שמירה על פרטיותם של המטופלים בכך שהצילומים שיתבצעו – יישמרו, יצומצמו עד כמה שניתן.

“לשם כך מבקש כעת משרד הבריאות לבחון קיומו של פתרון הכולל מצלמה המופעלת באמצעות חיישן תנועה ובנוסף עונה על הדרישות הבאות: הפיתרון יאפשר התניות נוספות לצורך צמצום הצילום/שמירת הצילומים וזאת בנוסף לאפשרות של שמירת הצילומים רק כאשר מזוהה תנועה (למשל יכולת להתנות את הצילום רק כאשר יש יותר מאדם אחד בחדר); הפיתרון לא ידרוש התאמה מיוחדת לנסיבותיו ותנאיו של מוסד; הפיתרון יאפשר צילומים בחדרים “רטובים”- חדר רחצה ושירותים; הפיתרון יאפשר שמירת צילומים לתקופה מוגדרת אותה אפשר יהיה להאריך במקרה הצורך, על מנת לשמר יכולת גישה לצילומים כאשר יש חשד לאלימות; הפיתרון יאפשר שמירת הצילומים במעגל סגור; הפיתרון יאפשר ביצוע חיפוש צילומים לפי פרמטרים של תאריכים ושעות; הפיתרון יאפשר שמירת הצילומים מוצפנים כך שלא ניתן יהיה לזהות את המצולמים ומתן גישה לצפייה בתמונה ברורה תהיה למורשי גישה בלבד; הפיתרון יאפשר ניהול בקרת גישה והרשאות לצילומים, כניסה למערכת ע”י שם משתמש וסיסמא עם אופציה ל- 2MF; הפיתרון יאפשר ניהול לוג של גישה לצילומים ותיעוד מלא של זמן הגישה, אורך הגישה, מה נצפה וע”י מי. מחיקת של הלוגים תעשה רק ע”י בעל הרשאות אדמין.