משרד הבריאות: כוונת התקשרות בפטור ממכרז עם דרך ארץ הייווייז/נתיבי איילון [רחפנים בשירות מערכת הבריאות]

משרד הבריאות הודיע על כוונת התקשרות בפטור ממכרז עם דרך ארץ הייווייז (1997) בע”מ לגבי שימוש ברחפנים בשירות מערכת הבריאות.

מהות ההתקשרות מוגדרת כ”הפעלה של טיסות רחפנים לטובת צרכי משרד הבריאות למשך כחודשיים (40 ימי הפעלה). בכל יום פעילות יתוכננו בין 2 ל- 20 טיסות, לפי צרכי המשרד, מערכת הבריאות ומאפייני הטיסות שייקבעו.

“ככלל, הטיסות יתקיימו בין בתי-חולים, קופות חולים ובתי-מרקחת”.

“[…] משרד התחבורה בשיתוף עם הרשות לחדשנות יצאו בפרוייקט לאומי להקמת תשתית לאומית לנושא שינוע באמצעות רחפנים.

“נדרשת בנייה של נתיבי אוויר, מערכת בקרה וניהול של המרחב האווירי הרלבנטי ועוד.

“העבודה על נתיבי האוויר תתבצע לאורך מספר שנים ובו זמנית תאיץ כניסת חברות המפתחות ומציעות כבר עתה טכנולוגיה על שני היבטיה המרכזיים: כלי ההטסה ומערכת ניהול ובקרה של הכלים הטסים (במימשק למערכת המרכזית).

לדברי משרד הבריאות, “תחום השינוע באמצעות רחפנים הינו תחום חדשנים ומתפתח, והמגמה העולמית לפיתוח טכנולוגיות ושימושים הינה בתאוצה. יש צרכים מגוונים ורבים היכולים לקבל מענה באמצעות אספקה, בין-עירונית, עירונית, באיזור עם עבירות נמוכה וכו’, במגזר העסקי ובמגזר הציבורי. תעשייה שהולכת וגדלה בקצב גבוה מבחינת התפתחות הפלטפורמות (רחפנים) באופן אינטנסיבי ומבחינת חברות המשקיעות בתחום ומפעילות שימושים [Google/FedEx/Amazon/DHL/Boeing/7-Eleven].

“[…] נתיבי איילון ורשות החדשנות השקיעו כתשעה מיליון ₪. כמו כן החברות הפרטיות השקיעו סכום דומה, בהשתתפות במכרז. לאחרונה, שירותי בריאות מכבי היקצה כ- 200 אלש”ח לצורך השתתפותה בפרוייקט.

“[…] במקביל לטיסות שהתבצעו, בוצעה הערכת צרכים תוך התמקדות בבתי-חולים. ההנחה היא שעם התפתחות הטכנולוגיה ונתיבי האוויר, ניתן יהיה לתת מענה לצרכים נוספים בבתי-החולים ובקהילה.

“[…] לאחר בחינה של מספר היבטים (פריסת יעדים גיאוגרפית, מגבלות ואילוצי טיסה, שת”פ של בתי-החולים וכו’), גובשו מספר איזורי טיסה לדוגמה במסגרתם הפרוייקט יתקדם כתלות בתקציב”.

“[…] קיים אישור תקציבי מאגף התקציבים ע”ס 150 אלש”ח, בשלב זה. תקציב נוסף יאושר בהמשך”.