מכרז חדש של משרד הבריאות: מכרז למתן שירותי ייעוץ, ניהול ופתרונות משלימים עבור מיזם כנרת ולמערך הטכנולוגיות והחדשנות

פורסם מכרז חדש של משרד הבריאות/חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים: מכרז למתן שירותי ייעוץ, ניהול ופתרונות משלימים עבור מיזם כנרת ולמערך הטכנולוגיות והחדשנות. המועד האחרון להגשה הוא 7 בנובמבר 2023.

מדובר בשירותים שונים למערך האנליטיקה לרבות הפעלת ותחזוקת פרוייקט כנרת – פלטפורמה אנליטית להנגשת וניתוח מידע רפואי, לצורך האצת יכולות המחקר ושיתופי הפעולה בבתי-החולים וכן לפרוייקטי תובנה עסקית [Business Intelligence, BI] באגף טכנולוגיות וידיגיטל של החטיבה.

מטרת פרוייקט כנרת: להגדיל את מספר השימושים המשניים במידע רפואי הרב, שנצבר בבתי-החולים, כך שיתאפשר שיאפשר לבתי-החולים ולחטיבה לתכנן ולעצב מחדש תהליכים ושירותים רפואיים, על מנת לשפר את הטיפול הרפואי, לשפר את השירות למטופל ולאפשר שימוש מיטבי במשאבים.

המערכת הוקמה כתשתית Data Lake  וסביבת מחקר מאובטחת למחקרי נתונים ולפיתוח מודלים על בסיס מידע רפואי ואדמיניסטרטיבי.

כיום מערכת כנרת מאגמת מידע משישה בתי-חולים ממשלתיים כלליים: מרכז רפואי שמיר אסף הרופא בבאר יעקב, מרכז רפואי ע”ש ברוך פדה פוריה בטבריה, המרכז הרפואי לגליל בנהריה, המרכז הרפואי בני ציון בחיפה, המרכז הרפואי הילל יפה בחדרה והמרכז הרפואי האוניברסיטאי ברזילי באשקלון. בעתיד צפויים להצטרף לתהליך בתי-חולים נוספים.