מ”י הודיעה על כוונת התקשרות בפטור ממכרז לרכש תחמושת גז CS להטלה מרחפנים

משטרת ישראל הודיעה על כוונת התקשרות בפטור ממכרז לרכש תחמושת גז CS [גז מדמיע] להטלה מרחפנים. מדובר בהתקשרות בהיקף של 1 מיליון ₪ לתקופה של שלוש שנים, עם חברת יש אן הנדסה וטכנולוגיה (ישפרא) בע”מ.

ירון קרילה ר’ חו’ הנדסה ותכנון מדור אמל”ח כותב בהודעה על כוונת ההתקשרות כי “המשטרה מבקשת לרכוש בפטור ממכרז תחמושת גז במחסניות להטלה מרחפן.

“חברת ישפרא הינה החברה היחידה אשר פיתחה מחסנית גז מותאמת למערכת הקיימת במשטרה אשר מאפשרת הטלת תחמושת גז מרחפן והינה ספק (יצרן) יחיד לעניין זה.

“לציין כי כלל הבחינות והאישורים לרבות הפיתוח בוצעו על מחסניות גז אלו של חברת ישפרא.

“אין ספק או יצרן אחר המסוגל לספק את התחמושת המבוקשת בתצורה של הטלה מרחפן בהתאמה למערכת הקיימת במשטרה”.