מינהל הרכש הממשלתי: פנייה לקבלת מידע (RFI) בנוגע לפלטפורמת Marketplace למסירה/קנייה של ציוד שמיש

משרד האוצר/מינהל הרכש הממשלתי פירסם פנייה לקבלת מידע (RFI)  בנוגע לפלטפורמת Marketplace למסירה/קנייה של ציוד שמיש. המועד האחרון להגשת תגובות הוא 27 באפריל 2023.

בפנייה נאמר כי “גופי ממשלה צוברים ציוד רב לאורך השנים, כאשר לעתים רבות מדובר בציוד תקין שניתן לעשות בו שימוש חוזר. כיום, בהעדר פתרון חלופי, ציוד ממשלתי מאוחסן במחסנים או לחילופין עובר לגריטה באם הוגדר כבלאי.

“מצב זה גורם לחוסר מיצוי מלא של ציוד שמיש בעת אחסון לזמן בלתי מוגבל ומוסיף עלויות אחסון עקב המקום אותו תופס הציוד. כמו כן, רכישות ציוד במצב חדש על-ידי משרדים, יכול היה להירכש ב’מעגל סגור’ מגוף ממשלתי אחד לאחר ובכך לצמצם ייצור, צריכה ועלויות שלא לצורך.

“בפנייה פומבית זאת, אנו מזמינים כל מי שמעוניין בכך, להעביר מידע המתייחס בין היתר לנקודות הבאות: פלטפורמה שבאמצעותה ניתן לעשות שיתוף מידע או חיפוש מידע למכירה או מסירה של ציוד; תימרוץ לשיתוף ציוד בין גורמים שונים; כלכלה שיתופית – התייעלות אקולוגית וחברתית בשיתוף ציוד; היבטים לוגיסטיים שונים בתחום; כל הצעה נוספת שבאמצעותה משרדי הממשלה יוכלו לווסת את הטובין באופן יעיל”.