מינהל הרכש הממשלתי פירסם כוונת התקשרות לצורך רכישת רישוי ותחזוקת רישוי “למוצרי תוכנה מסוימים של חברת מיקרוסופט שאין להם חלופה מעשית”

מינהל הרכש הממשלתי במשרד האוצר פירסם כוונת התקשרות לצורך רכישת רישוי ותחזוקת רישוי “למוצרי תוכנה מסוימים של חברת מיקרוסופט שאין להם חלופה מעשית”. על ההודעה חתומה שירה לב-עמי מנהל מערך הדיגיטל הלאומי.

בין היתר נאמר בהודעה, המבוססת על תקנה 3א(א1) – בחינת קיומם של ספקים ע”י חשכ”ל, כי “[…] הנימוקים להיות מיקרוסופט ספק יחיד הם: עבודת משרדי הממשלה מבוססת ברובה על שימוש בכלים ממוחשבים ובתוכנות מסוגים שונים, הן ברמת עמדות הקצה והן ברמת שרתי המערכת; לאורך השנים במשרדי הממשלה התגבשה תצורת עבודה המבוססת על כלים מתוצרת חברת מיקרוסופט. תצורה זו אינה ייחודית לממשלת ישראל אלא מאפיינת את מרבית הגופים הגדולים במשק הישראלי ובעולם.

“[…] בהמשך למפורט לעיל, עמדתי המקצועית היא שגם לשנת 2023 חברת מיקרוסופט הינה עדיין ספק יחיד לעניין המוצרים השייכים לקבוצה הראשונה והשנייה להם בשלב זה אין למגזר הממשלתי חלופה מעשית.

“יחד עם זאת, יובהר כי במהלך השנים החולפות בוצעו מספר מהלכים הבאים לצמצם את תלות הממשלה במוצרי חברת מיקרוסופט, לדוגמה:

+ פרסום וכניסתו לתוקף של מכרז מרכזי 11-2019 לשירותים בתפוקות בתחום ה- Open Source  אשר יאפשר כעת למשרדי הממשלה להתחיל לפתח על בסיס מערכות קוד פתוח

+ מיפוי כלי Open Source המתאימים לשימוש בממשלה ועבודה על מתווה שיאפשר רכש חדשני של כלים אלו

+ הסברה וחשיפת אגפי טכנולוגיה דיגיטליות ומידע לפתרונות בקוד פתוח

+ זכיית החברות אמזון וגוגל במכרז נימבוס לאספקת שירותי ענן לממשלה. במסגרת התקשרות זו תשתיות הממשלה עוברות בהדרגה מהתקנה מקומית לענן תוך כדי שימוש בפתרונות חליפיים שנבחרו במסגרת מכרז נימבוס. יובהר כי אין האמור חל על רכש מוצרי או שירותי ענן.

“[…] כאמור, הספקים הזוכים במכרז נימבוס (אמזון וגוגל) צפויים להביא שינוי משמעותי בליבת מערכות הממשלה ובתהליכי העבודה במשרדים, אך הליך המעבר וההטמעה של שינויים אלה לא צפוי לבוא לידי ביטוי לפני השðים 2024-2025, ולכן, בשלב זה, חוות דעתי ביחס למוצרים המפורטים – עומדת בעינה”.