לא ברור מדוע משרד התקשורת לא פירסם הודעה רשמית לעיתונות בדבר פנייתו אתמול אל בזק ופרטנר לגבי הסכם ההתקשרות החדש ביניהן [במיוחד כששתיהן חברות ציבוריות!]

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע”מ הודיעה ב- 28.12.2022 לרשות  ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל אביב כי קיבלה מכתב ממשרד התקשורת לפיו “בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 22.12.2022 בעניין התקשרות החברה עם חברת פרטנר תקשורת בע”מ בהסכם ארוך טווח לאספקת שירות זכות שימוש בלתי הדירה (Irrevocable Right of Use, IRU ) בשירות BSA סיב (שוק סיטונאי) על ידי החברה לפרטנר ניתן בזאת דיווח מיידי משלים, כי ביום 27.12.2022 התקבל בחברה מכתב משרד התקשורת אשר לפיו, מבחינה ראשונית, נמצא כי ההסכם מעלה חששות תחרותיים בשים לב לכך שהוא מותאם למאפיינים של ספק מורשה יחיד (פרטנר) ולכן לא יוכל לשמש כהצעת מדף רלוונטית לספקיות מורשות אחרות בשוק הסיטונאי.

“לבקשת המשרד, החברה צפויה לדון עמו כדי לעמוד על הדברים. תוצאות הדיון עם המשרד יכולות להשפיע על ההסכם ויישומו”.

בתוך כך התפרסמה הודעה דומה של חברת פרטנר לפיה ביום 27.12.2022 קיבלה מכתב ממשרד התקשורת ה”[…] מציין כי מבחינה ראשונית של ההסכם נמצא על פניו שהוא מעלה חששות תחרותיים של ממש. על כן, ובשים לב להוראות שונות של חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982 , למאפייניה של בזק ובשים לב לרישיונה – משרד התקשורת פנה לבזק בבקשה לקבל התייחסותה. האמור, על רקע היותו של ההסכם מותאם למאפיינים של ספק מורשה יחיד (החברה) ולכן לא יוכל לשמש כהצעת מדף רלוונטית לספקיות מורשות אחרות בשוק הסיטונאי.

“תוצאות הדיון בין משרד התקשורת לבין בזק יכולות להשפיע על ההסכם שבתוקף מול בזק ועל יישומו”.