כשהתותחים רועמים, גם המוזות רועמות? “לטובת העלאת המורל והגברת תחושת הלכידות והמחוברות של עובדי משרד הבריאות בימים מורכבים אלו, מעוניין המשרד לבצע הקלטה של שיר לעובדי המשרד וכן לבצע פרוייקט שירה המונית מרחוק עם כל עובדי המשרד”

“במסגרת מאמצי המשרד למניעת שחיקה בקרב העובדים, ביצעה היחידה בחודש אוגוסט 2022 הליך של 3 הצעות מחיר לבחירת מפיק מוזיקלי להקמת חבורת הזמר המשרדית.

“חבורת הזמר של המשרד לקחה בשנה האחרונה חלק בכנסים, טקסים והרמות כוסית והפכה למקור גאווה משרדי. הצלחת החבורה מסתמכת לא רק על איכותם הווקאלית של חברי החבורה, אלא במידה משמעותית בשל הדרכתו, ניהולו ומנהיגותו של המנהל המוסיקלי אשר פיתח את החבורה מיום הקמתה ועד לימים אלו.

“לטובת העלאת המורל והגברת תחושת הלכידות והמחוברות של עובדי המשרד בימים מורכבים אלו, מעוניין המשרד לבצע הקלטה של שיר לעובדי המשרד וכן לבצע פרוייקט שירה המונית מרחוק עם כל עובדי המשרד. בשל המצב לא עלה בידי היחידה לבצע תיחור חדש עבור המשך הפעילות ובכללה הפעילות להגברת מורל ולכידות עובדי המשרד”.

הוועדה הינחתה את היחידה המקצועית להיערך ליציאה למכרז למתן השירות.