ייצוגית נגד ‘בחדרי חרדים’: נוהגת לטשטש דמותן של נשים ו/או ‘להעלים’ כליל תמונות נשים מהאתר שהיא מפעילה

14:52 27.10.2023

קטגוריות: משפט נשים, פער מגדרי

לבית-המשפט המחוזי בתל אביב הוגשה תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד ‘בחדרי חדשות בע”מ’ מבני ברק, בהתבסס על נושא הפלייה המוצרים, שירותים וכניסה למקומות בידור וציבוריים. זאת לגבי  “פרקטיקה מתמשכת של המשיבה”.

התובעות הן מיכל גרא מרגליות ושושנה קיטס ג’סקול. המבקשת הראשונה שימשה בעבר כמנכ”לית שדולת הנשים בישראל ודמותה בעיתון “טושטשה, תוך הפלייתה ופגיעה בכבודה, בשמה הטוב ובמוניטין שלה”. המבקשת השנייה היא אשה דתייה המתגוררת בעיר בית-שמש כ- 16 שנים “ונוהגת לקרוא את התכנים המתפרסמים באתר בחדרי חרדים.

בכתב התביעה נאמר בין השאר כי “החל מראשית שנת 2014 או בסמוך לכך, חדלה הנתבעת להציג באתר האינטרנט שלה תמונות נשים. חמור מכך, הנתבעת נוהגת “להעלים” נשים מתמונות אותן היא מפרסמת אשר במקור כללו נשים, באמצעות טשטוש או מחיקת דמויותיהן. במקרים אחרים, חלף הצגת תמונותיהן של הנשים בהן עוסקות הידיעות, מציגה הנתבעת תמונות אילוסטרציה או תמונות של גברים.

“[…] עניין זה ממש כבר נדון והוכרע. בפסק דינו של בית-המשפט העליון בע”א 8025/18 – קולך פורום נשים דתיות נגד רדיו קול ברמה, קבע ביהמ”ש העליון כי חוק איסור הפלייה חל על כך כלי תקשורת, שהוא ‘שירות ציבורי’, ואוסר עליו להפלות נשים בדרך של מניעת השתתפותן השיוויונית. עוד נקבע שם כי מניעת ההשתתפות השיוויונית של נשים בכלי התקשורת פוגעת לא רק בנשים שנמנעת מהם ההשתתפות השווה, כי אם בנשים הצורכות את התוכן התקשורתי. משניתן פס”ד של העליון, ניתן היה לצפות כי המשיבה תפעל בהתאם לו. ממילא, בעוד שרדיו קול ברמה החל לראשונה להשמיע נשים רק לאחר מתן פסק הדין, המשיבה דווקא הציגה דמויות של נשים עד לשנת 2014 לערך, ורק ממועד זה, במפתיע, הפכו דמויות נשים למפגע של צניעות ולמטרד שאין להציגו. [ההדגשה – במקור].

“[…]  למיטב הידיעה, הפרקטיקה הדתית אינה מחייבת העלמת נשים או טשטושן”.