וועדת הפטור המשרדית של משרד הבריאות אישרה: מכירה ללא תמורה של תרופות טיפול נמרץ (בהיקף 8.9 מיליון ₪) לאוקראינה; וועדת הפטור התבקשה לאשר ההתקשרות ללא פרסום “שכן מדובר במסירת תרופות מצילות חיים למדינה אשר נמצאת במצב מלחמה והתרופות נחוצות לה בהקדם”

וועדת הפטור המשרדית של משרד הבריאות אישרה לאחרונה התקשרות בפטור ממכרז [תקנה 3(31)(א) – התקשרות עם ספק חוץ – טובי חוץ]: מכירה ללא תמורה של תרופות טיפול נמרץ לממשלת אוקראינה.

בנימוקי וועדת הפטור נאמר בין היתר כי “בתחילת מגיפת הקורונה רכשה מדינת ישראל מלאי חירום של תרופות טיפול נמרץ על-מנת להבטיח רציפות תפקודית בכלל בתי-החולים ומתן מענה מיטבי למטופלים.

“הכמות שנרכשה התבססה על תרחישי ייחס שונים ובהתאם לכך נרכש מלאי גדול של תרופות. כיום קיים מלאי מהותי של תרופות ללא שימוש במשרד הבריאות אשר מאוחסן במחסני חברת סל”א, בהתאם להסכם מכרז 42/2020 למתן שירותים לוגיסטיים עבור משרד הבריאות.

“מגוון רחב של התרופות נמצא בעודף משמעותי וקצב הצריכה אינו תואם את קצב פגות התוקף של התרופות. מאחר ותרופות אלו אינן בשימוש, הן דורשות אחסון בהיקף כספי רב. משכך, מחפש המשרד חלופות לשימוש בתרופות אלו.

“כיום קיים באוקראינה צורך קריטי בסיוע באספקת ציוד רפואי, על רקע המלחמה במתמשכת במדינה. בדיון שערך מנכ”ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב יחד עם ד”ר אשר שלמון מנהל האגף ליחסים בינלאומיים במשרד הבריאות צויין כי בבדיקה שנעשתה על מלאי התרופות הנ”ל נמצא כי ברשות המשרד חלק ניכר מהתרופות הנדרשות לאוקראינים. לפיכך אישר המנכ”ל מסירת התרופות לממשלת אוקראינה.

“וועדת המכרזים מציינת כי למסירה זו יש ערך מדיני, הומניטרי ורפואי רב אשר יסייע בהתמודדות עם אסון הומניטרי ויחזק את מעמדה ותדמיתה של ישראל אל מול אוקראינה, אך גם מול ארה”ב ומדינות האיחוד האירופי”.

מדובר בכמות של 266 משטחים אשר יורכבו ל- 12 מכולות שילוח בשינוע ימי שייערך במספר סבבי הובלה ימית. משך האספקה המשוער הוא 4-16 שבועות לכלל המשלוח [“בשל מגבלת מקום פריקה במחסני היעד, הפתרון הטוב ביותר הוא לבצע את השילוח במספר סבבי שילוח אשר ככל הנראה יעמוד על 3-4 סבבי שילוח”].

“מעבר ליתרונות שצויינו לעיל, נמצא שקיימת כדאיות כלכלית לביצוע השילוח על חשבון המשרד שכן עלות השילוח פחותה מעלות אחסנה והשמדה של התרופות בתקופת זמן זו”.

שווי התרופות הכולל הוא 8,910,311 ₪ כולל מע”מ.

“לנוכח נסיבות הבקשה, מבקשת וועדת המכרזים כי וועדת הפטור המשרדית תפעיל את סמכותה עפ”י תקנה 3א(ג) לתקנות, ותאשר את ההתקשרות ללא פרסום שכן מדובר במסירת תרופות מצילות חיים למדינה אשר נמצאת במצב מלחמה והתרופות נחוצות לה בהקדם”.

■ רכישת התרופה רמדיסיביר [Remdesivir] לחולי קורונה – וועדת המכרזים המרכזית במשרד הבריאות לשירותים וטובין אישרה בסוף חודש יולי מימוש זכות ברירה לרכישת התרופה בהיקף של  1,170,000 דולר מחברת גיליאד סיאנסז ישראל בע”מ [Gilead Sciences Israel]. מדובר בתרופה היחידה הרשומה בישראל לטיפול בחולי קורונה, עבור חולים בינוניים וקשים הזקוקים לתמיכה נשימתית.

בישיבה נוספת של וועדת המכרזים המרכזית שנערכה ב- 14.9.2023, צויין כי ביום 34.8.23 [הערה: כך במקור] “אושר ע”י הוועדה מימוש אופצינ של 4,500 יחידות בסכום כולל של 1,755,000 דולר.

“כעת מבוקש ע”י היחידה לממש אופציה לרכש של 4,500 יחידות נוספות בסכום כולל של 1,755,000 דולר.

“לאחר ביצוע הזמנה זו תיוותר אופציה של 18,000 מנות בלבד”.

■ משרד הבריאות הודיע בסוף חודש אוגוסט על כוונה להתקשרות: הכרה במגן דוד אדום (מד”א) כספק יחיד לצורך הפקת פלסמה לטיפול בחולי קורונה עם מערכת חיסון ירודה.

■ משרד הבריאות הודיע בתחילת חודש ספטמבר על פטור ממכרז: התקשרות עם מגן דוד אדום (מד”א) לשם הפקת פלסמות ממחלימי קורונה עבור חולים עם Persistent  COVID.